afbeelding 2022 02 20 102017

UITNODIGING VOORJAARSLEZING

De Stichting Thomas a Kempis nodigt u van harte uit voor de lezing die op dinsdag 5 april door Frank De Roo wordt gegeven. Het onderwerp is het Leven van Geert Grote, dat door Thomas van Kempen omstreeks 1434 in het klooster op de Agnietenberg is geschreven. Voor Thomas was Geert Grote een grote inspiratiebron. Frank De Roo vertaalde de Latijnse tekst en voorzag deze van een inleiding. Hij zal nu ook een lezing houden met als titel : Geert Grote, mysticus en doener.

PROGRAMMA

Plaats: De Agnietenberg, accommodatie De Hoeve, Haersterveerweg 23, 8034 PJ Zwolle

19.30 uur: Ontvangst met koffie of thee

20.00 uur: Lezing Frank De Roo: Geert Grote, mysticus en doener

20.45 uur: Gelegenheid tot stellen van vragen en tot aankoop boek

21.30 uur: Afsluiting

Toegang: Gratis (vrijwillige bijdrage welkom)

Vooraf is er vanaf 19.00 uur gelegenheid om het op 2 maart geopende Thomas a Kempismuseum, Bergkloosterweg 92, te bezoeken.

Knipsel ltak

INSPRIREND SPREKEN OVER DE NAVOLGING......

Van  20:30 tot 21:00,  Locatie: gedenksteen Thomas a Kempis (zijingang Begraafplaats Bergklooster)

Toegang gratis

Na afloop koffie bij het museum, dat open is. Zie beneden.

Schermafbeelding 2024 06 05 162303

================================================================

Thomas a Kempis heeft zijn eigen museum bij Bergklooster!

tempsnip

Enkele beelden van de opening.

Logo 2021 tak2

Podcast van Murni Suwetja:

downloads murni

Tijdens de lockdown was Murni Suwetja op zoek naar schoonheid en inspiratie, aan de andere zijde van de online maatschappij. Ze zocht naar een poëtische oplossing voor het probleem dat concerten in de coronatijd niet te plannen waren. Ze wilde een akoestische beleving aanbieden, door middel van het maken van een audio-opname met als middelpunt Thomas a Kempis. Geniet hier van het resultaat.

druk op: https://www.thomasakempiszwolle.nl/nieuws/139-de-mystieke-klanken-rond-thomas-a-kempis

 

Voor meer informatie over Thomas a Kempis, een wereldberoemde Zwollenaar wiens boek nu en al eeuwen in zowat alle talen (her)verschijnt, zie ook deze site.

Vriend worden van de Stichting Thomas a Kempis. Maak dan 20 euro over naar rekening NL09 INGB 0002 4457.13 t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle onder  de vermelding van "vriend" en je mailadres.

 Knipsel ton

Herdenking overlijden Thomas a Kempis 25 juli 1471

Video met beelden van de activiteiten tijdens het herdenkingsweekend. Druk voor video op: Video550jaar

De pers over het herdenkingsweekend: persover550weekend

Activiteiten waren:

Stichting Thomas a Kempis
 
Zaterdag 24 juli
 
Presentatie boek van Henk Olde, Zwolle met Thomas op de A28.
Met medewerking van Murni Suwetja, sopraan.
 
Zomeravondontmoeting om 20.00 uur, bij de Gedenksteen op de Agnietenberg,  met lezing uit de Kroniek van het Heengaan van Thomas a Kempis, door Bert Pierik.
Overdenking door Mariska van Beusichem. Muziek van Maaike Gerritsen , viool en Jeroen van Dijk, cello?
Start van het Thomas Museum, ook een museum in maak.
Toegang en koffie/the  gratis  (Vrijwillige bijdrage)
 
Zondag 25 juli
Vesperdienst om 17.00 uur in de Basiliek, voorgangers Andre van boven, Jeanne Gerritsen
met vertolking door Murni Suwetja, sopraan, van vier liederen van Hendrik Andriessen op teksten van Thomas a Kempis.
Gonny van der Maten orgel.

downloads murnidownloads gonny

 
Thomas Verein Kempen
 
25 juli 2021 Thomastag Kempen

thomas 550

Kempen (NRW, Duitsland) : Thomas Verein, Thomas Stiftung Kiefer en Thomas Archiv organiseren in 2021 diverse activiteiten.

thomas tag

 
 
Anno, museum in maak 
 
24 juli
Muurschildering in de goudsteeg.

thomas muur Foto: Bert Pierik

Hoe zag Thomas eruit? Er zijn verschillende schilderijen van Thomas met een ander uiterlijk.

Youtube: Thomas is living on a wall again in Zwolle after 550 years

Druk voor de video op: https://www.youtube.com/watch?v=1zA7oVj2BfU

 

In Juli 2021

Crowdfunding kunstproject Magna res est Amor, een hommage aan Thomas a Kempis.

De crowdfunding van de zangeres Murni Suwetja is een succes geworden!
Hierbij bedankt zij iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Geweldig!
 

Knipsel tak murni

Toch nog even meer weten over het geslaagde en nu gesloten crowdfunding project: meer info, druk hier voor een flyer 

 

2 en 3 oktober
CONCERT VOOR ORGEL EN KOOR MET OOK LIEDEREN OP TEKSTEN VAN THOMAS
Organisatie Stichting Thomas a Kempis ism Thomas Stiftung Kiefer (vrienden uit Kempen). 
2 oktober in het Franziskaner Kloster und Propsteikirche Kempen  (Kempen is de geboorteplaats van Thomas en ligt in Noordrijn (NRW, Duitsland)
3 OKTOBER 16.30 IN BASILIEK OLV ZWOLLE
 
Kamer koor Consono Köln
Dirigent Harald Jers,
Organist Ute Gremmel-Geuchen
Info Cosono: druk op https://www.consono.eu/de/chor/,
Ute Gremmel-Geuchen: https://gremmel-geuchen.de
 
 
22 juli t/m 21 oktober
Geert Grote huis Deventer: Expositie Thomas a Kempis actueler dan ooit. Druk op link voor meer informatie:  http://www.geertgrootehuis.nl

ggh

(Thomas ging in Deventer naar de latijnse school).
Een Monnk van toen is als influencer gevestigd in de historische kelder van het Geert Grote Huis. Deze tentoonstelling neemt de bezoeker mee langs een aantal thema's die belangrijk waren in het leven van Thomas, maar ook nu tot onze verbeelding spreken.  
 
 
19 - 20 augustus  
Titus Brandsma Instituut Nijmegen 

tbi

Wetenschappelijk congres Thomas a Kempis met bijdrages van wetenschappers van diverse universtiteitenen en Dr. Ulrike Bodemann van het Thomas Archiv uit Kempen.
 
 
za. 12-16.00 uur 10 aug t/m 28 aug.
Tentoonstelling klooster Windesheim
windesheimOrganisatie: Stihting vrienden van de kerk in Windesheim,
PKN Windesheim, Plaatselijk Belang windesheim en Stichting Thomas a Kempis Zwolle
De kerk is tijdelijk geopend en in de bovenzaal is een tentoonstelling.
Windesheim is een dorp met rijke historie. Een tentoonstelling over de  relatie van het dorp Windesheim met Thomas a Kempis en Moderne Devotie.
 
 
Stadswandeling Deventer en Zwolle 
Samen met een gids bekijken waar Thomas zijn voetsporen heeft achter gelaten.
Deventer: 25 sept 13.30-15.00 oerganisator en info Geert Grote Huis Deventer
Zwolle: ma-zo Stadswandeling Zwolle en Historisch Centrum Overijssel
 
 
Vanaf 27 augustus
Audio route: 'Wie is Thomas?'
Organisator ANNO, museum in maak.
Stadswandeling door Zwolle van 2 km. Je maakt kennis met Thomas en loopt langs de muurschildering van Thomas.
Je loopt zelf via een app en maakt kennis met influencer Thomas.
 peace
 
4 september
Verhalencafe Sprekend Zwolle 
Organisator ANNO
Vertel je verhaal over Thomas en luister naar de verhalen van andeen over Thomas. 

 
4 en 5 september
Stadsfestival 'Op zoek naar Thomas'
Organisator ANNO
Straatartiesten als Thomas kom je over al tegen. 
 
 
Vanaf 25 juli
Affiches met quotes in de stad.

te druk

 love
 
 thomas te gespannenthomas te kritisch
Te gespannen: Ga eens in een hoekje met een boekje
Te kritisch: Zoals je van binnen bent, zo is je oordeel over anderen. 
 anger

wie is thomas

ANNO museum in maak, probeert op haar maniet te ontdekken wie Thomas a Kempis is.

Druk op de link: https://wieisthomas.nl

Thomas a Kempis (Thomas Hemerken of Thomas von Kempen of Tomas de Kempis) werd circa 1380 geboren in Kempen in het huidige Noordrijn Westfalen in de buurt van Venlo.

Begraafplaats Bergklooster maakte een prachtige documentaire 'In de voetsporen van Thomas a Kempis'. Al eeuwen lang vinden velen een laatste rustplaats op het sfeervolle Bergklooster dat op een oude rivierduin van de Overijsselse vecht ligt. Deze door bomenrijen omsloten begraafplaats ademt een ingetogen, tijdloze sfeer.

klik hier op

 

Thomas inspiratiebron van veel mensen in het verleden, nu en zeker ook in de toekomst.

In het Fraterhuis in Deventer werd de grondslag gelegd voor de latere huizen van de Broeders van het Gemene (gemeenschappelijke) Leven. Het betreft een gemeenschap van leken, die geen kloostergeloften aflegden, maar gehoorzaamheid beloofden aan de rector van het huis en met elkaar wilden leven volgens het ideaal van de vroege kerk, zoals beschreven in de Handelingen van de Apostelen (Hand.4:32).

Geert Groote werd aan de Brink in Deventer als zoon van de schepen en burgemeester Werner Groote. geboren. Op tienjarige leeftijd verloor hij beide ouders aan de pest. Als vijftienjarige ging hij naar Parijs waar hij aan de Sorbonne geneeskunde en filosofie studeerde. Tijdens zijn studieperiode begon hij al ijverig met het verzamelen van boeken. Van zijn twintigste tot zijn vier een dertigste jaar leefde hij als een welgesteld geleerde die naast een grote kennis op het gebied van de bijbel en de kerkvaders ook geïnteresseerd was in de astrologie en de zwarte kunst. Hij kon in zijn levensonderhoud voorzien door prebenden van de St. Maarten in Utrecht en van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Aken.

imi ch

Het boek van Thomas a Kempis de De navolging van Christus staat bekend als een van de meest vertaalde en meest gedrukte boeken ter wereld.. Er zijn onderzoekers die stellen dat Kempis’ Navolging na de Bijbel en de Koran, tot een van de meest gelezen boeken ter wereld gerekend mag worden.  De navolging van Christus was oorspronkelijk geschreven in het Latijn, maar verscheen in de loop van de eeuwen in bijna iedere taal.

Naast de Imitatione schreef Thomas nog veel ander werk, maar dat is veel minder beroemd geworden.

Thomas heeft veel uitspraken en kernachtige Bijbelspreuken verzameld, die in kringen van de Moderne Devotie opgeld doen. In de periode tussen 1427 en 1439 kopieert Thomas van Kempen ook de gehele bijbel in vijf delen. Dit, op de Agnietenberg tot stand gekomen en door enkele medebroeders rijk geïllustreerde werk, is te bewonderen in de Hessische Hochschul- & Landesbibliothek in Darmstadt. Hij kende de Bijbel door en door en zijn werken staan vol met Bijbelcitaten, vooral uit het Nieuwe Testament. Zijn werken zijn wellicht van mystieke aard in tegenstelling wat men vroeger dacht. Men legde toen het accent meer op de moraal.

' Het ware portret van Thomas a Kempis'-kleinThomas a KempisHet schijnt dat de uitdrukking 'met een boekje in een hoekje' (In omnibus requiem quaesivi et nusquam inveni nisi in angulo cum libro, te vertalen als 'In alles heb ik rust gezocht en ik heb die nergens gevonden dan alleen in een hoek met een boek') van Thomas a Kempis afkomstig is. In elk geval was deze zeker op hem van toepassing. Op afbeeldingen zien we Thomas meestal aan het werk in zijn kloostercel. Dat lijkt eerder op een exclusieve behandeling, omdat dit gewoonlijk niet werd toegestaan.

Deze uitdrukking heeft wel een verkeerd beeld opgeworpen van de Moderne Devotie. Er werd een beeld mee geschapen van figuren, die zich terug getrokken hadden uit de maatscappij, terwijl de Moderne Devoten met twee benen in de maatschappij stonden voor en met de gehele bevolking.

Denk aan onderwijs, gezondheidzorg, zorg voor elkaar ed.

 

Thomas a Kempis oude portret-klein
Op tal van afbeeldingen valt zijn ingehouden tijdloze blik op. Wat overeenstemt met zijn kijk op zaken zoals hij die in de 15e eeuw in een flink aantal publicaties verwoordde.

RELIEKSCHRIJN 003 kleinThomas a Kempis is overleden op 25 juli 1471 in het Agnietenbergklooster bij Zwolle en aldaar begraven. Na het opgraven van het gebeente van Thomas van Kempen in 1672 zijn deze geplaatst in een reliekschrijn, vervaardigd door Hermannus van Arnhem. Deze fraai bewerkte reliekschrijn had in de betrekkelijke anonimiteit een plaats gekregen in de nieuwe Sint-Michaëlskerk aan de Bisschop Willebrandlaan in Zwolle-Oost. Daar bevond het zich tot 2005.

Oudste afbeeldeing Thomas a Kempis-klein
De vermoedelijk oudste bekende afbeelding van Thomas a Kempis. Anonieme houtsnede - Brabant na 1471, vóór 1484 - vervaardigd in Rookklooster bij Brussel naar tekening van Hugo van der Goes. Deze afbeelding hieronder is een deel van een groter geheel (slechts ca 60 x 40 cm) en bevindt zich momenteel in het Koninklijk Prentenkabinet in Kopenhagen.

Schilderij thak-klein
In de Onze Lieve Vrouwenbasiliek in Zwolle bevindt zich een schilderij, waarop Thomas van Kempen is afgebeeld, met op de achtergrond het gebouwencomplex van het Agnietenbergklooster. Ook is op het schilderij Arnold Waeyer (1606-1692), de aartspriester van Salland te zien. Hij gaf leiding aan een belangrijk deel van het kerkelijk leven van de Zwolse katholieken in de schuilkerkentijd. Op het schilderij is een uitvoerige Latijnse tekst aangebracht.
Indien de tekst betrouwbaar is, zou het schilderij dateren van 1569 en geschilderd zijn in opdracht van Johannes Cuperinus, de laatste prior van het Agnietenbergklooster. Hij heeft naar zijn zeggen, de tekst en het zelfportret laten toevoegen in 1654. In het Stedelijk Museum Zwolle hangt een vrijwel identiek schilderij.

Na een lange noviciaatperiode (proefperiode in klooster, is dat wat ik wil) doet Thomas in 1406 zijn professie (wordt definitief lid van het klooster) , maar het zal nog tot 1413 of 1414 duren voordat hij zich tot priester laat wijden. Waarom heeft hij zo lang gewacht? Het is onbekend.

STANDBEELD Kempen 128In de geboorteplaats van Thomas a Kempis in Kempen (Duitsland), 25 km ten oosten van Venlo staat een standbeeld ter nagedachtenis van hem. Ook de plek van zijn geboortehuis is bekend

Thomas heeft een vijftien jaar oudere broer, Johannes. Hij wordt gerekend tot de kloosterlingen van de eerste generatie van de Moderne Devotie en was betrokken bij de stichting in 1387 van het eerste klooster van de Windesheimer Congregatie in Windesheim, enkele kilometers ten zuiden van Zwolle.

Laatste artikelen