imi ch

Het boek van Thomas a Kempis de De navolging van Christus staat bekend als een van de meest vertaalde en meest gedrukte boeken ter wereld.. Er zijn onderzoekers die stellen dat Kempis’ Navolging na de Bijbel en de Koran, tot een van de meest gelezen boeken ter wereld gerekend mag worden.  De navolging van Christus was oorspronkelijk geschreven in het Latijn, maar verscheen in de loop van de eeuwen in bijna iedere taal.

Naast de Imitatione schreef Thomas nog veel ander werk, maar dat is veel minder beroemd geworden.

Thomas heeft veel uitspraken en kernachtige Bijbelspreuken verzameld, die in kringen van de Moderne Devotie opgeld doen. In de periode tussen 1427 en 1439 kopieert Thomas van Kempen ook de gehele bijbel in vijf delen. Dit, op de Agnietenberg tot stand gekomen en door enkele medebroeders rijk geïllustreerde werk, is te bewonderen in de Hessische Hochschul- & Landesbibliothek in Darmstadt. Hij kende de Bijbel door en door en zijn werken staan vol met Bijbelcitaten, vooral uit het Nieuwe Testament. Zijn werken zijn wellicht van mystieke aard in tegenstelling wat men vroeger dacht. Men legde toen het accent meer op de moraal.

Laatste artikelen