afbeelding 2022 02 20 102017

UITNODIGING VOORJAARSLEZING

De Stichting Thomas a Kempis nodigt u van harte uit voor de lezing die op dinsdag 5 april door Frank De Roo wordt gegeven. Het onderwerp is het Leven van Geert Grote, dat door Thomas van Kempen omstreeks 1434 in het klooster op de Agnietenberg is geschreven. Voor Thomas was Geert Grote een grote inspiratiebron. Frank De Roo vertaalde de Latijnse tekst en voorzag deze van een inleiding. Hij zal nu ook een lezing houden met als titel : Geert Grote, mysticus en doener.

PROGRAMMA

Plaats: De Agnietenberg, accommodatie De Hoeve, Haersterveerweg 23, 8034 PJ Zwolle

19.30 uur: Ontvangst met koffie of thee

20.00 uur: Lezing Frank De Roo: Geert Grote, mysticus en doener

20.45 uur: Gelegenheid tot stellen van vragen en tot aankoop boek

21.30 uur: Afsluiting

Toegang: Gratis (vrijwillige bijdrage welkom)

Vooraf is er vanaf 19.00 uur gelegenheid om het op 2 maart geopende Thomas a Kempismuseum, Bergkloosterweg 92, te bezoeken.

Knipsel ltak

Laatste artikelen