Thomas a Kempis in het Rijksmuseum

Zijn aanwezigheid in het Rijkmuseum, en in de context van zulke grote anderen, is natuurlijk een belangrijke vingerwijzing van zijn betekenis voor Nederland. Niet voor niets brak prof. dr Frits van Oostrom in zijn 7e THOMAS-lezing (12-12-2013 te Zwolle) bij ons dat er voor hem een plekje dient te zijn in de lijst van Immaterieel Erfgoed.

Nu is het ook wel zo dat Pierre Cuypers (1827 – 1921) ook bouwheer is geweest van meer dan 100 r.k. kerken in Nederland

Op mijn vraag aan het Rijksmuseum te Amsterdam of hiervan een afbeelding voorhanden of te koop is, ontving ik onderstaand antwoord van de Infobalie Rijsmuseum:

Het glas-in-lood venster bestaat nog steeds maar wij hebben daar helaas geen ansicht van. Voor meer informatie over de afbeeldingen van desbetreffende vensters kunt u proberen om het uitgebreid archief van Pierre Cuypers bij het Nederlandse Instituut voor Architectuur in Rotterdam te raadplegen. Ik hoop dat ik u hiermee genoeg geïnformeerd heb.

Bijgaand toch een foto van Thomas in het Rijks glas-in-lood-venster, gemaakt door een familielid met haar telefoon; dus wat mindere kwaliteit. Maar misschien maakt het u nieuwsgierig om, als u toch in het Rijksmuseum bent, in de genoemde zaal een kijkje te nemen.

Inmiddels hebben wij het Nedeelands Architectuur Instituut in Rotterdam gevraagd of zij mogelijk over een (digitale) afbeelding van dit glas-in-lood-venster beschikken; om te plaatsen op onze website.

(Gerard Schoutsen)

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
ING 09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur