Moderne Devotie in Enkhuizen

Enkhuizen, 2018

De geschiedschrijving van Enkhuizen mist een belangrijke beweging uit de late Middeleeuwen. Deze beweging, de Moderne Devotie, is tot de dag van vandaag de grootste Nederlandse Hervormingsbeweging. Van 1374 tot 1572 heeft deze beweging, gesticht door Geert Groote in Deventer, Nederland en Noord West Europa veroverd.

In Enkhuizen zijn er maar liefst drie Zusterkloosters gesticht, daarnaast was er een Augustijner mannenklooster die de Zusters ondersteunde, en een met de Moderne Devotie verbonden klooster van de Cellebroeders. Deze Cellebroeders hadden zich gespecialiseerd in het verzorgen van pestlijders en hun begrafenis.

Moderne Devoten kenmerkten zich door een sterke innerlijke toewijding te koppelen aan een praktische, en actieve, inzet in de samenleving. In Enkhuizen waren zij zeer geliefd, net als in Medemblik, Hoorn, Alkmaar, Grootebroek en Schagen, waar eveneens vooral Zusterkloosters waren gevestigd.

De gezamenlijke kerken van Enkhuizen organiseren op 30 augustus een lezing en rondwandeling over dit onderwerp. De start is om 13.30 uur in de Oud Katholieke Kerk aan de Breedstraat 84. Eerst zal Mink de Vries, coördinator van de Actuele Moderne Devotie Beweging Nederland wat vertellen over de Moderne Devotie, daarna zal hij een rondleiding geven langs de Moderne Devotie locaties in Enkhuizen. Dat heeft hij voor de zomer ook gedaan in Alkmaar en Hoorn. Mensen waren toen zeer verrast en verbaasd over de Moderne Devotie in West Friesland en Alkmaar. Hoe is het mogelijk dat we hier zo weinig van weten?

Voor meer info : Joop Albers Raad van Kerken Enkhuizen, Mink de Vries, Coördinator Actuele Moderne Devotie Beweging, 06-28987955

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
ING 09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur