Moderne Devotie in Sneek / Idzega

Toen in de 15e eeuw een aantal priesters en leken vanuit Friesland naar West Friesland reisden om bij Westerblokker een Zusterklooster te stichten, wees niks er nog op dat het ook omgekeerd zal gebeuren. Het klooster Bethlehem, In de Bangert, werd in 1475 gesticht. Het waren Moderne Devote Zusters die gekozen hadden voor de Derde Regel van Franciscus. De hele omgeving rond Hoorn werd toentertijd sterk beïnvloed door de Moderne Devotie. In 1479 kozen de Zusters van Bethlehem voor de regel van Augustinus. Deze zgn. regularissen waren Conversinnen van Sint Augustinus. Ze waren verbonden met de Kruisheren uit Hoorn van het klooster Pietersdal. Ook deze Kruisheren waren weer nauw verbonden met de Moderne Devotie Beweging. Vanuit het moederklooster Bethlehem werd te Idzega bij Sneek het klooster Nazareth gesticht door Conversinnen van St.Augustinus. Dat gebeurde in 1484. Ze werden in alles bijgestaan door de Kruisheren uit Sneek. Het klooster Nazareth eindigde haar activiteiten in 1580. Het klooster Nazareth lag ten oosten van Oudega, de oude hervormde kerk wordt nog omgeven door een Middeleeuws Kerkhof. Met een klokkenstoel waarvan de klok nog in het klooster zal hebben gehangen.  

Kruisheren te Sneek. De Kruisheren zijn in Nederland rond 1400 sterk hervormd door de Moderne Devotie. Vanuit Utrecht hebben ze zich weer over het hele land verspreid. Ook in Sneek kwam een klooster te staan van de Kruisheren. Ze begonnen als Tertianen in 1462, maar vlak daarna konden ze starten met het Kruisherenklooster. In 1464 was het klooster klaar. Het scheelde een hoop werk dat de kruisheren de St. Athoniuskapel konden overnemen van de Begijnen. Ze bouwden er een groot nieuw St. Anthonie Gasthuis aan de Oude Koemarkt aan vast. De rode draad bij de geestelijken in Sneek was de ziekenverzorging. Zowel de Kruisheren, de Begijnen en de Johannieters richten zich vooral op ziekenzorg. In 1580 kwam er een einde aan het Kruisherenklooster, de ziekenzorg ging wel door. Olde Burger Weeshuis aan de Oude Koemarkt, plaats Kruisherenklooster

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
ING 09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur