Moderne Devotie in Bolsward

Een plaats waar al heel vroeg kloosters waren gevestigd. Dat gold allereerst voor de Franciscanen, waarschijnlijk al vanaf 1281 in Bolsward aanwezig. Verder hebben de Norbertijnen van ’ t Zand zich ook voor lange tijd in Bolsward gevestigd. De Hervormingsbeweging ging ook niet aan Bolsward voorbij. Zo namen de Observanten van de Franciscanen het klooster van 1474 over. Er werden strenge regels ingesteld, net als bij de Benedictijnen. Vanaf 1504 vestigden zich ook conversinnen van St. Augustinus van de Heilige Geest in Bolsward. Zoals we eerder zagen in Stavoren stonden deze Zusters onder invloed van de Moderne Devotie. Toch gedroegen ze zich een stuk losser en vrijer vergeleken met de koorzusters van St. Augustinus. In 1580 kwam er een einde aan de kloosters in Bolsward.

 

Bolsward staat ook bekend om de bedevaart naar Maria van Sevenwouden en om de karmeliet Titus Brandsma (vlakbij Bolsward in Oegeklooster geboren), zalig verklaard door de Paus en sterk verbonden met de Moderne Devotie. Hierboven de komende Franciscus Basiliek. Plek voor veel mensen voor de bedevaart en devotie. Het glas en lood raam met het Heilig Avondmaal geeft gemeenschap weer, een steeds weer terugkerend thema binnen geloofsgemeenschappen. In dezelfde kerk staat het beeld van Maria van Sevenwouden, de Maria van Friesland. Door een engel gevraagd om moeder te worden. Het beeld in de kerk is 700 jaar oud. Ook daarvoor waren er al beelden van Maria te vinden in Friesland. Bijzondere verhalen worden er over Maria van Sevenwouden verteld.

 

Titus Brandsma( 1881-1942), hierboven naast het beeld van Maria van Sevenwouden, is niet in een paar zinnen te beschrijven. Mysticus, journalist, pleitbezorger voor katholiek onderwijs, publicist, hoogleraar, rector magnificus, karmeliet etc en sterk verbonden met de Moderne Devotie. Het Onderzoekscentrum Moderne Devotie in Nijmegen is naar hem vernoemd, (Titus Brandsma Instituut), net zoals het museum naast de kerk.

 

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur