Moderne Devotie in Nunhem, Haelen

 

R.Th.M.van Dijk en A.J. Hendrikman

TABELLARIUM CHRONOLOGICUM WINDESHEMENSE

De Windesheimse Kloosters in chronologisch perspectief

PLAATS (EN NAAM): Nunhem, Sint-Elisabethsdal

LOCATIE: gemeente Haelen bij Roermond. Huize Sint Elisabeth, Elisabethdreef 58 in het natuurreservaat het Leudal.---

TOP.KAART: 1:25.000, blad 58D, vak 193/362 ---

PATROON: Sint-Elisabeth (mannenklooster) ---

RANGORDE: 39 binnen Windesheim---

STICHTING: 1240 ---

INCORPORATIE in Windesheim congregatie: 1436 ---

OPHEFFING: 1797 ---

BOUWRESTEN: 1 (twee haaks op elkaar staande kloosterpanden in de 18de eeuw zwaar gerestaureerd. Inscriptie van de gevelsteen boven de hoofdingang: ADM.R.P. GVILIELMVVS. VINCKEDES. HVIV. OC PRIOR ET RESTAURATOR TO LAVS DEO QVI FECIT OMN. De onderstreepte letters leveren het jaartal 1661. Pesthuisje uit 1682 op het kloosterterrein, deel van de omgrachting, torenruïne van de 15de eeuwse kloosterkapel. In de omgeving kloosterboerderij (13de eeuw) met bakhuisje; Sint Elisabeths(water)molen sinds 1278, vanaf 1944 ruïne. Daarnaast de voormalige molenaarswoning Sint Elisabethshof, thans restaurant. Boven de deur een beeld van Elisabeth van Thüringen; grondplan). Privébezit. Gesticht door Dirk van Hoorne in 1240 (of 1211?) voor de Cauliten. Na twee eeuwen Windesheims. Na 1797 in particulier bezit.

In 1905 aangekocht door zusters kanunnikessen van het H. Graf en direct doorverkocht aan de Kleine Zusters van de Heilige Joseph van Heerlen. Thans klooster, bezinningscentrum en kloosterbejaardenhuis. --- LITERATUUR: Mon.Wind., III, 351-371.

Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Elisabethsdal

 

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur