Moderne Devotie in Kleaster Anjum Menaldumadeel

Bijzonderheid: In 1572 is het klooster nog misbruikt door de Spanjaarden, want toen "had een gedeelte van het Spaansche krijgsvolk veelal zijne legerplaats in dit klooster, waaruit het dan gedurig in de omstreken roof, moord en plundering aanrigtte"

 

Kleaster Anjum ontleent zijn bestaan aan het klooster van de Reguliere Kanunniken Maria's Berg, ook wel Sanctea Marienberg. Het klooster is omstreeks 1256 gesticht en is afgebroken na de Reformatie, rond 1580. In 1572 is het klooster nog misbruikt door de Spanjaarden, want toen "had een gedeelte van het Spaansche krijgsvolk veelal zijne legerplaats in dit klooster, waaruit het dan gedurig in de omstreken roof, moord en plundering aanrigtte", aldus (2).

De familie Lauta uit buurdorp Wier heeft er mede aan bijgedragen dat het klooster Anjum kon worden gesticht. De familie heeft grote stukken land aan het klooster geschonken, in de verwachting dat de missen die in ruil daarvoor voor hen gelezen zouden worden, zouden bijdragen tot een plek in het hiernamaals en daarmee "eeuwige vrede voor de ziel". (bron)

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Kleaster Anjum, kunt u terecht bij de volgende literatuur:

- In het (Friestalige) artikel 'It kleaster Anjum en syn oergong nei Windesheim yn 1439' (verschenen in de publicatie 'Speculum Frisicum. Stúdzjes oanbean oan Philippus H. Breuker', pag. 23-44, uitg. Fryske Akademy, 2001) reconstrueert J.A. Mol de opkomst, ontwikkeling en ondergang van het klooster Anjum. Via de link is het artikel ook online te lezen.

- In 2006 is het boek 'Kleaster Anjum: skiednis fan it kleaster Mons Sanctae Mariae, 1256-1580 : it kleaster en de kleasterpleatsen' verschenen (157 pag., auteur A. Douma).

----------------------------------------------------------------------------------------------------

In Kleaster Anjum was een Modern Devotie klooster. Het was  het 42ste klooster dat zich aansloot bij het kapittel van Windesheim. 

Patroon: Maria (mannenklooster)

Locatie: Kleaster Anjum (in het Nederlands Klooster Anjum), gemeente Menaldumadeel 

Stichting: 1256

Moderne Devotieklooster in 1439. Incorporatie in kapittel van Windesheim.

Opheffing: 1580

Bron: Tabellarium Chronologicum Windeshemense van R. Th. M. van Dijk en A. J. Hendrikman

------------------------------------------------------------------

 

Moderne Devotie in andere Friese en Nederlandse plaatsen:

 

http://thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/thomas-a-kempis/moderne-devotie/226-2015-md-plaatsen.html

 

 

 

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
ING 09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur