Moderne Devotie in Diepenveen

 Het was het eertse vrouwenklooster dat opgericht werd vanuit de Moderne Devotie.

Link naar wikipedia:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrouwenklooster_Diepenveen

Locatie: 5 km ten noorden van Deventer

Patroon: Maria en Sint Agnes

Bouwresten: 

Kerk met altaarstenen en sporen van de nonnengalerij. Pandhof, put, kelders onder de huizen tegenoverr de zuidzijde van de kerk.Muurresten van de vroegere brouwerij in het pand aan de Dorpstraat 44. De omvang en vorm van het voormalige kloosterhof is in het landschap zichtbaar. Kerk in 1720 weer gerestaureerd , verkleind en verlaagd. De laaatste restauratie was in 1967/68.

Bron: Tabellarium Chronologicum Windeshemense van R. Th. M. van Dijk en A. J. Hendrikman

----------------------------------------------------------------------

 

De vrouw achter de Moderne Devotie

    Overname van igniswebmagazine.nl

 

Zij was streng voor zichzelf en mild voor haar naasten. Salome Sticken uit Groenlo bracht een vrouwenbeweging tot bloei geënt op de Moderne Devotie. Een nieuw boek vertelt het verhaal van deze geestelijk leidsvrouw tegen wil en dank.

Bij de geschiedschrijving van de Moderne Devotie is tot nu toe vooral de mannelijke tak ervan belicht. Dat is op zich niet vreemd, aangezien zij de stichters, de leiders en de hervormers waren. Toch lieten juist vrouwen zich door de preken van Geert Grote inspireren. Sterker nog: in de recente literatuur wordt de Moderne Devotie wel de tweede religieuze vrouwenbeweging genoemd. Dankzij zusterboeken (nonnenviten), een literair genre dat in de eerste helft van de veertiende eeuw ontstond, kan men zich een beeld vormen van de spirituele levenswijze van deze vrouwen.

Krachtige persoonlijkheid

In een recent verschenen boek richt Rudolf van Dijk zijn blik op Salome Sticken (1369-1449) uit Groenlo, dochter uit een welgesteld gezin. Als kind maakt ze mee dat haar vader, geraakt door een preek van Geert Grote, zich van de wereld afkeert en een ascetisch leven gaat leiden. Zijn kinderen, inclusief Salome, gaan daarin niet mee.

Salome is rond de twintig als ze tot inkeer komt. Om een aflaat te verdienen gaat ze op pelgrimage. In plaats van naar Rome af te reizen, voltrekt ze haar ‘Roomse pelgrimage’ bij de zusters van het gemene leven in Deventer. Ze wordt deel van deze semireligieuze gemeenschap. Salome is een krachtige, spirituele persoonlijkheid, wiens leidinggevende kwaliteiten niet onopgemerkt blijven. Tot haar verdriet, want ze wil slechts eenvoudig voor God leven. Ondanks haar jeugdige leeftijd wordt ze tot meesteres gekozen.

Bloei

Salome StickenNa zestien jaar ontloopt ze haar lot als leidinggevende door een huisregel te overtreden. Ze kiest dan voor het vol religieuze koorvrouwenklooster Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Agnes in Diepenveen, in de hoop als lekenzuster niet voor een hogere functie in aanmerking te komen. Dat plan mislukt. Ze wordt priorin.

Gaandeweg leert ze haar ambtsverplichtingen te combineren met haar vurig verlangen naar God. Zo ijverig en streng zij is voor zichzelf, zo begripvol en mild is zij in de omgang met haar medezusters. Zij oefent haar ambt niet uit vanuit macht, maar als een dienst aan de gemeenschap. Onder haar leiding komt het klooster in materieel en spiritueel opzicht tot bloei. Haar streven naar innerlijke vernieuwing krijgt een nieuwe impuls als ze in de laatste fase van haar leven, bevrijd van alles dat moet, zich volledig kan toeleggen in het oefenen van deugden.

Herhaling

Het boek is uitstekend gedocumenteerd met enkele illustraties en bijlagen. Het is in heldere, vlotte stijl geschreven. Door de grote hoeveelheid informatie en (Latijnse) termen is het eerste deel wat moeilijk door te komen. Korte samenvattingen aan het eind van elke paragraaf helpen de lijn vast te houden.

In de onderbouwing van bevindingen wordt hier en daar nogal in herhaling gevallen. Dat is jammer. Het meest interessant is het biografische deel over Salome Sticken en haar devotie.

Eigenzinnigheid

Lezend over haar en het leven van haar medezusters komt men tot verrassende wetenswaardigheden. Altijd leuk te ontdekken dat vrouwen zich niet altijd aan de heersende conventies houden als het gaat om spiritualiteit. Van Dijk:

Constante deugdoefening in volharding en zelfvergetelheid geldt dan ook als de hoogste waarde. Wie opvalt door een zekere eigenzinnigheid die zou kunnen wijzen op een mystieke weg, staat per definitie onder verdenking... Toch zijn er aanwijzingen dat er in de vrouwelijke milieus van de Moderne Devotie, buiten de heersende code om, toch enige ruimte was voor ‘afwijkend gedrag’. De zusters zelf vinden via subtiele bewoordingen in hun zusterboeken en door hum omgang met geliefde mystieke literatuur indirecte wegen om tenminste mystieke uitbloei van hun geestelijke weg open te houden.

Geschriften van een verbannen priorin werden heimelijk gekopieerd en doorgegeven. Hoewel Salome in dit opzicht terughoudend was, kenmerkt haar geestelijke weg zich door een “overvloedige geraaktheid door de goddelijke Minne”.

Al met al is dit boek een prachtige ode aan de vele vrouwen die binnen de Kerk hun weg met God gestalte gaven en geven.

Boekgegevens

Rudolf Th.M. van Dijk O.Carm, Salome Sticken (1369-1449) en de oorsprong van de Moderne Devotie, uitgeverij Verloren, ISBN 9789087045135, 460 blz., € 45,-. Meer informatie/bestellen: website uitgever.

Bron: http://www.igniswebmagazine.nl/artikel/826/De-vrouw-achter-de-Moderne-Devotie

--------------------------------------------------------------------

Moderne Devotie in andere Nederlandse plaatsen:

http://thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/thomas-a-kempis/moderne-devotie/226-2015-md-plaatsen.html

 

 

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

Kempen

In Kempen werd Thomas a Kempis geboren.

Kempen ligt in Duitsland net over de grens bij Venlo.

Een aantal organisaties houdt het gedachtegoed van Thomas daar levendig.

 

Thomas Verein

De Thomas Vereniging beoogt de spirituele wijsheid, die eeuwenlang werd gewaardeerd, als immaterieel erfgoed te bewaren. Ze willen mensen kennis laten maken met het werk en ook met het leven van Thomas a Kempis, omdat ze daarin heel heilzame dingen voor ons hele leven in herkennen.

Ze willen u uitnodigen en nieuwsgierig maken naar een mystieke spiritualiteit die niet alleen talloze mensen over de hele wereld eeuwenlang heeft gevormd, maar die zelfs vandaag nog steeds ons innerlijke en uiterlijke leven kan verdiepen en vervullen!

https://www.thomas-verein.de

 

Thomas Stiftung Kiefer

In haar testament van 15 oktober 1966, en naar de wens van haar overleden echtgenoot, heeft Christine Kiefer de  stichting opgericht, waarin delen van haar fortuin zouden moeten vloeien.

Het doel van de stichting:

Bouw en onderhoud van een herdenkingsplaats voor Thomas a Kempis in Kempen.

Bevordering van onderzoek naar het leven en werk van Thomas a Kempis en de verspreiding van zijn werk.

Implementatie en promotie van evenementen gerelateerd aan het levenswerk van Thomas a Kempis.

Steun voor het behoud van de traditionele jaarlijkse St. Maarten tocht door de schoolkinderen uit Kempen.

https://www.thomas-stiftung-kiefer.de

 

Thomas Archiv

Oprichting en doelstelling.

Het archief werd in 1987 opgericht door drie sponsors, de Propsteipfarre St. Mariae Geburt, de stad Kempen en de Thomas Foundation Heinrich en Christine Kiefer als een civielrechtelijke onderneming.

Sinds 1989 heeft het een plek op de begane grond van het Kramermuseum in Kempen (Kulturforum Franziskanerkloster).

Het ziet zichzelf als een documentatie- en onderzoekscentrum voor het leven, werk en invloed van de in Kempen geboren Thomas a Kempis (Thomas Hemerken von Kempen (1379/80 - 1471)), een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de moderne Devotie (Devotio Moderna).

Op het gebied van van service:

Het is een contactpunt over het leven en werk van Thomas a Kempis

Op het gebied van onderzoek:

Het tracht het onderzoek naar het leven en werk van Thomas von Kempen te bevorden.

Op het gebied van public relation:

Het presenteert haar verzameling werken in de vorm van tentoonstellingen en andere projecten.

https://www.thomas-archiv.de