Moderne Devotie op Vlieland

In de 13e t/m. de 16e eeuw (Reformatie) hadden diverse kloosters vanuit vooral Friesland een grote invloed op de Waddeneilanden. Het ging dan vooral om inpoldering, het geschikt maken van veengronden voor landbouw, maar ook om missionair werk.  

Dank voor al het werk van Henk Schoorl (1920-1997), Irene Maas en Koen Goudriaan.

Het eiland Vlieland

 Het klooster Ludingakerke ontving(1230) van Willem de Tweede het eiland Vlieland. Vlieland was voor de Ludingakerkers goed te bereiken via de Vlie . Zo kwamen ze aan op Oost Vlieland (Oosteynde). Daar was weinig goed land waar ze rogge en gerst konden verbouwen. Vandaar dat de aandacht van Ludingakerke vooral gericht was op West Vlieland (Westeynde). Daar lag de Moerwaard, een aantrekkelijke polder voor landbouw.

In de 14e eeuw(1314) ontstonden er door overstromingen twee eilanden, Vlieland en Eierland. West Vlieland kende toen zeker twee uithoven van Ludingakerke. De Monic van Vlieland(1379) en Monkesand. Ook stonden er twee kerken, de Sint Antonius en de Sint Willibrord. Toen ook West Vlieland meer en meer bedreigd werd door het water trok de bevolking noodgedwongen naar Oost Vlieland.

Daar hadden de Ludingakerkers inmiddels een Sint Nicolaaskerk gebouwd(1240 en 1245 voor het eerst vermeld). Ook hadden de Ludingakerkers, in opdracht van de abt, samen met de inwoners van Dijkshorne, een vaart(Monnikensloot) gegraven van Almenum naar Texel en Vlieland. Deze vaart zorgde voor een betere verbinding, tegelijkertijd zorgde de vaart uiteindelijk voor landverlies en voor wadvorming. De abt die weinig zicht had op het getij en de stromingen heeft dat niet zien aankomen.

De zee verliest niet aan kracht, eilandbewoners zijn er mee groot geworden. De verandering van het klimaat zorgt ervoor dat overal langs de kust de dijken worden verhoogd. Vanwege de grote overstromingen van Allerheiligenvloed(1170) en de Sint Luciavloed(1287) ontstonden toen geleidelijk Zuiderzee en Waddenzee. Het duurde niet lang of West Friesland werd verzwolgen door de zee. Voor de Ludingakerkers was daardoor Vlieland een stuk minder aantrekkelijk geworden. Toch zijn ze er nog lang gebleven, waarschijnlijk vanwege het feit dat er weinig gegadigden waren om te kopen.

Er kwamen ook nieuwe inkomsten. De Hanzevloot maakte regelmatig gebruik van de luwte van het eiland om goed weer en geschikt tij af te wachten. Ook kende Vlieland zeer tolerante opstellingen richting andersdenkenden en andersgelovigen. Zo konden de Doperse in alle vrijheid preken op het eiland en liep Vlieland voorop met de Reformatie. Dat had misschien ook te maken met het verlangen naar betere tijden. Er was veel armoede op het eiland. De Nicolaaskerk zorgde daarom voor een Armenhuis, pal tegenover de kerk, waar de allerarmsten konden worden opgevangen. De inkomsten van de Hanzeschepen verdwenen later ook vanwege verzanding. Schepen van de Hanzevloot konden niet meer voor anker onder Oost Vlieland.

In hoeverre er verbinding was tussen het Agnietenklooster en Vlieland is onduidelijk. De meeste contacten van de zusters van Den Burg waren met het huidige Noord en Zuid Holland.

Samengevat is de rol van de Moderne Devotie op Vlieland gering geweest, maar zeker wel aanwezig. Daarbij valt vooral te denken aan de periode vanaf 1429, toen de Ludingakerkers meer missionair en diaconaal hun gezicht lieten zien.

-------------------------------------------------------

Moderne Devotie in andere Nederlandse plaatsen:

http://thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/thomas-a-kempis/moderne-devotie/226-2015-md-plaatsen.html

Moderne devotie op Texel:

http://thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/thomas-a-kempis/moderne-devotie/443-2016-aug-md-texel.html

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur