Moderne Devotie in Bunschoten

De Eemlandhoeve

Langs de Eem gaan we naar het Noorden

De Zusters van Bunschoten begonnen bij elkaar te komen met een kleine groep. Het was toen nog een lekengroep, verwant aan de Zusters van de Moderne Devotie. Op een gegeven moment was deze groep Zusters te klein om te kunnen voortbestaan.

In 1422 vertrokken ze naar Amersfoort waar ze zich vestigden aan de Herestraat, tegenover het Sint Agnesklooster. De naam Geertruida werd veranderd in Sint Barbara. De Zusters gingen zich meer en meer kloosterlijk gedragen en besloten in 1458 te kiezen voor het kloosterbestaan binnen de Moderne Devotie. Zo werden ze Regularissen of Augustinessen van de Congregatie van Windesheim. In 1579 kwam er een eind aan het bestaan van het klooster Sint Barbara.

 

 

De Eemlandhoeve ( Bisschopsweg 5B Bunschoten)

Deze hoeve wordt gekenmerkt door zorg voor mens, dier en omgeving. In alles blijkt dat alle organismen elkaar nodig hebben en goed met elkaar kunnen samenleven. Op de Eemlandhoeve, die wordt gerund door Jan en Maaike Huijgen samen met een heleboel vrijwilligers, wordt ook naar de toekomst gekeken. Daarin loopt de Eemlandhoeve zelfs voorop. Begrippen als duurzaamheid en rentmeesterschap worden gepraktiseerd en maken beleidsambtenaren en ministers nieuwsgierig.

Tegelijkertijd heerst er een cultuur van onthaasten en verstilling. Geen geren en gedraaf, maar stilstaan bij het geschonken moment. Alles heeft immers zijn tijd. De tijd geeft ruimte en kent gelijkwaardigheid. Voor iedereen is genoeg, lichamelijk maar ook geestelijk. In die ruimte kan de ontmoeting plaatsvinden. De ontmoeting tussen boer en burger, tussen stad en platteland , tussen Schepper en Schepsel. Vanuit die gemeenschap en ontmoeting ontmoet je ook jezelf, zoals je bent bedoeld.

“ Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om te rooien, er is een tijd om te breken en een tijd om te helen, een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te spreken en een tijd om te zwijgen, een tijd om lief te hebben en een tijd om afstand te nemen”.

Alles heeft zijn tijd

-------------------------------------

Moderne Devotie in andere Nederlandse plaatsen:

http://thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/thomas-a-kempis/moderne-devotie/226-2015-md-plaatsen.html

======================

MODERNE DEVOTIE ROUTE VECHT – GOOI - EEM

Van Weesp via Muiden naar Naarden, Hilversum, Soest en Bunschoten

Deze route bevat zeven historische locaties van Moderne Devotie Kloosters(conventen) en drie Actuele Moderne Devotie locaties.

Muiden:

http://thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/thomas-a-kempis/moderne-devotie/417-2016-jun-md-muiden.html

Naarden:

http://thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/thomas-a-kempis/moderne-devotie/418-2016-jun-md-naarden.html

Hilversun:

http://thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/thomas-a-kempis/moderne-devotie/419-2016-juni-md-hilversum.html

Soest:

http://thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/thomas-a-kempis/moderne-devotie/420-2016-jun-md-soest.html

Buntchoten:

http://thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/thomas-a-kempis/moderne-devotie/421-2016-jun-md-bunschoten.html

Weesp:

http://thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/thomas-a-kempis/moderne-devotie/414-2016-jun-md-weesp.html

 ===========================

KORTE INLEIDING MODERNE DEVOTIE

In de stedelijke ontwikkeling speelden Gasthuizen en Kloosters een belangrijke rol. Er kwamen meer mensen naar de stad toe om er te wonen en te leven. Daarmee kwam ook de zorg en de nood de stad binnen. Wat vooral begon in de Gasthuizen, je bekommeren om de kwetsbaren, werd nagevolgd door de Broeders en Zusters van het Gemeenschappelijk Leven, aanhangers van Geert Groote uit Deventer.

Later kozen veel van deze aanhangers voor de Derde Orde van Franciscus of voor het kloosterbestaan met de regel van Augustinus. Het bleven volgelingen van de Moderne Devotie, al ging hun bestaan wel steeds meer op een kloosterbestaan lijken.

 

DE HERVORMINGSBEWEGING VAN DE MODERNE DEVOTIE

(1370 – HEDEN)

De Moderne Devotie ; hedendaagse toewijding of ook wel vernieuwde innigheid genoemd.

Een hervormingsbeweging binnen de Rooms Katholieke Kerk die in Noord-Nederland bestond vanaf 1370 tot ca. 1580. Stichter Geert Groote wilde terug naar de basis en de kern van het geloof. De kerk en de kloosters waren volgens hem het contact met de bron kwijtgeraakt. De Moderne Devotie koppelde een sterke maatschappelijke betrokkenheid aan een diep persoonlijk geloof.

Gericht op de navolging van Christus.

 

 

 

 

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

Kempen

In Kempen werd Thomas a Kempis geboren.

Kempen ligt in Duitsland net over de grens bij Venlo.

Een aantal organisaties houdt het gedachtegoed van Thomas daar levendig.

 

Thomas Verein

De Thomas Vereniging beoogt de spirituele wijsheid, die eeuwenlang werd gewaardeerd, als immaterieel erfgoed te bewaren. Ze willen mensen kennis laten maken met het werk en ook met het leven van Thomas a Kempis, omdat ze daarin heel heilzame dingen voor ons hele leven in herkennen.

Ze willen u uitnodigen en nieuwsgierig maken naar een mystieke spiritualiteit die niet alleen talloze mensen over de hele wereld eeuwenlang heeft gevormd, maar die zelfs vandaag nog steeds ons innerlijke en uiterlijke leven kan verdiepen en vervullen!

https://www.thomas-verein.de

 

Thomas Stiftung Kiefer

In haar testament van 15 oktober 1966, en naar de wens van haar overleden echtgenoot, heeft Christine Kiefer de  stichting opgericht, waarin delen van haar fortuin zouden moeten vloeien.

Het doel van de stichting:

Bouw en onderhoud van een herdenkingsplaats voor Thomas a Kempis in Kempen.

Bevordering van onderzoek naar het leven en werk van Thomas a Kempis en de verspreiding van zijn werk.

Implementatie en promotie van evenementen gerelateerd aan het levenswerk van Thomas a Kempis.

Steun voor het behoud van de traditionele jaarlijkse St. Maarten tocht door de schoolkinderen uit Kempen.

https://www.thomas-stiftung-kiefer.de

 

Thomas Archiv

Oprichting en doelstelling.

Het archief werd in 1987 opgericht door drie sponsors, de Propsteipfarre St. Mariae Geburt, de stad Kempen en de Thomas Foundation Heinrich en Christine Kiefer als een civielrechtelijke onderneming.

Sinds 1989 heeft het een plek op de begane grond van het Kramermuseum in Kempen (Kulturforum Franziskanerkloster).

Het ziet zichzelf als een documentatie- en onderzoekscentrum voor het leven, werk en invloed van de in Kempen geboren Thomas a Kempis (Thomas Hemerken von Kempen (1379/80 - 1471)), een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de moderne Devotie (Devotio Moderna).

Op het gebied van van service:

Het is een contactpunt over het leven en werk van Thomas a Kempis

Op het gebied van onderzoek:

Het tracht het onderzoek naar het leven en werk van Thomas von Kempen te bevorden.

Op het gebied van public relation:

Het presenteert haar verzameling werken in de vorm van tentoonstellingen en andere projecten.

https://www.thomas-archiv.de