Moderne Devotie in Soest

SOEST De Kloosters Mariënburg en Marienhof

Adres ; Eemstraat 16 in Soest Mariënburg

Van de kloosters in Soest is niet zoveel over gebleven, hooguit een authentieke kloosterboerderij en veel gevonden materiaal van de Kloosters bij opgravingen, nieuwbouw en/of wegen aanleg. Tot op de dag van vandaag wordt er ook veel van de Kloosters op het land teruggevonden.

Het klooster Mariënburg was een Dubbelklooster van de Birgitten, met een vleugel voor vrouwen en een vleugel voor mannen, onder leiding van een abdis. Zo had de stichtster de H.Brigitta van Zweden het voorgeschreven. De orde volgde ook de regel van Augustinus, met een aantal kenmerkende aanvullingen.

In 1459 werd het Dubbelklooster gesticht door deze kleine orde. Ze kregen hulp van Jacob van Gaasbeek die hen land aanbood vlak bij zijn kasteel. Ze leunden sterk aan tegen de Moderne Devotie, alleen kenden de Brigitten strenge regels rond het aantal broeders en zusters in het klooster.

In 1549 trokken de Brigitten van Gouda in bij het Dubbelklooster in Soest. De Zusters van Gouda hadden hun Klooster Mariensterre af moeten staan aan de Moderne Devoten(Koorheren) van Steijn bij Gouda(het klooster waar Erasmus deel vanuit had gemaakt). Het klooster in Stein was namelijk door brand verwoest en de koorheren zochten in Gouda een nieuw onderkomen. De mooi geschilderde ramen van het Klooster Mariensterre bevinden zich nu in de kapel van de St. Jan te Gouda.

Het kloosterboerderij Mariënburg is het woonhuis van Herman van Veen

Het Klooster Marienhof

De Broeders van dit Klooster kennen een lange voorgeschiedenis. Vanuit de kringen rond Geert Groote ontstaan in 1395 te Amersfoort, als Broeders van het Gemene Leven. Geert Groote was meerdere keren in Amersfoort geweest, dat heeft nogal wat sporen nagelaten. Toch kiezen de Broeders in 1399 voor de Derde Regel van Franciscus. Vanaf dat moment worden ze Tertianen van de Moderne Devotie genoemd. Ze blijven niet heel lang Tertianen, maar kiezen in 1415 definitief voor de kloostervorm van de Moderne Devotie, verbonden aan de Congregatie van Windesheim, het Moederklooster.

Nu zijn het Augustijner Koorheren die in 1420 verhuizen naar Soest De Birkt.

Evenals het Klooster Mariënburg wordt Marienhof in 1543 geplunderd door Maarten van Rossum, een eigenzinnig en grillig heerschap. De Koorheren vertrekken en gaan terug naar Amersfoort. Daar nemen ze intrek in het verlaten klooster In de Haghe. Noodgedwongen moesten ze de landbouw en de stilte weer loslaten en kwamen weer midden in de stad terecht.

De Stoethoeve Kloosterboerderij staat nu op de plek van de Marienhof. De oude Kloosterboerderij is helaas door brand verwoest. Het is nu een Zorgboerderij gericht op het welzijn van mens en dier. Tanja de Man en Corné dragen de verantwoordelijkheid voor deze plek van stilte en activiteit, van zorg en ontspanning, van een bezinningsplek tot een ontmoetingsplek.

De zorgboerderij Stoethoeve is te vinden aan Birkstraat 131 te Soest.

===========================

Moderne Devotie in andere Nederlandse plaatsen:

http://thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/thomas-a-kempis/moderne-devotie/226-2015-md-plaatsen.html

===========================

 

MODERNE DEVOTIE ROUTE VECHT – GOOI - EEM

 

Van Weesp via Muiden naar Naarden, Hilversum, Soest en Bunschoten

 

Deze route bevat zeven historische locaties van Moderne Devotie Kloosters(conventen) en drie Actuele Moderne Devotie locaties.

 

Muiden:

 

http://thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/thomas-a-kempis/moderne-devotie/417-2016-jun-md-muiden.html

 

Naarden:

 

http://thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/thomas-a-kempis/moderne-devotie/418-2016-jun-md-naarden.html

 

Hilversun:

 

http://thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/thomas-a-kempis/moderne-devotie/419-2016-juni-md-hilversum.html

 

Soest:

 

http://thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/thomas-a-kempis/moderne-devotie/420-2016-jun-md-soest.html

 

Buntchoten:

 

http://thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/thomas-a-kempis/moderne-devotie/421-2016-jun-md-bunschoten.html

 

Weesp:

 

http://thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/thomas-a-kempis/moderne-devotie/414-2016-jun-md-weesp.html

 

 ===========================

 

KORTE INLEIDING MODERNE DEVOTIE

 

In de stedelijke ontwikkeling speelden Gasthuizen en Kloosters een belangrijke rol. Er kwamen meer mensen naar de stad toe om er te wonen en te leven. Daarmee kwam ook de zorg en de nood de stad binnen. Wat vooral begon in de Gasthuizen, je bekommeren om de kwetsbaren, werd nagevolgd door de Broeders en Zusters van het Gemeenschappelijk Leven, aanhangers van Geert Groote uit Deventer.

 

Later kozen veel van deze aanhangers voor de Derde Orde van Franciscus of voor het kloosterbestaan met de regel van Augustinus. Het bleven volgelingen van de Moderne Devotie, al ging hun bestaan wel steeds meer op een kloosterbestaan lijken.

 

DE HERVORMINGSBEWEGING VAN DE MODERNE DEVOTIE

 

(1370 – HEDEN)

 

De Moderne Devotie ; hedendaagse toewijding of ook wel vernieuwde innigheid genoemd.

 

Een hervormingsbeweging binnen de Rooms Katholieke Kerk die in Noord-Nederland bestond vanaf 1370 tot ca. 1580. Stichter Geert Groote wilde terug naar de basis en de kern van het geloof. De kerk en de kloosters waren volgens hem het contact met de bron kwijtgeraakt. De Moderne Devotie koppelde een sterke maatschappelijke betrokkenheid aan een diep persoonlijk geloof.

 

Gericht op de navolging van Christus.

 

 

 

 

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

Kempen

In Kempen werd Thomas a Kempis geboren.

Kempen ligt in Duitsland net over de grens bij Venlo.

Een aantal organisaties houdt het gedachtegoed van Thomas daar levendig.

 

Thomas Verein

De Thomas Vereniging beoogt de spirituele wijsheid, die eeuwenlang werd gewaardeerd, als immaterieel erfgoed te bewaren. Ze willen mensen kennis laten maken met het werk en ook met het leven van Thomas a Kempis, omdat ze daarin heel heilzame dingen voor ons hele leven in herkennen.

Ze willen u uitnodigen en nieuwsgierig maken naar een mystieke spiritualiteit die niet alleen talloze mensen over de hele wereld eeuwenlang heeft gevormd, maar die zelfs vandaag nog steeds ons innerlijke en uiterlijke leven kan verdiepen en vervullen!

https://www.thomas-verein.de

 

Thomas Stiftung Kiefer

In haar testament van 15 oktober 1966, en naar de wens van haar overleden echtgenoot, heeft Christine Kiefer de  stichting opgericht, waarin delen van haar fortuin zouden moeten vloeien.

Het doel van de stichting:

Bouw en onderhoud van een herdenkingsplaats voor Thomas a Kempis in Kempen.

Bevordering van onderzoek naar het leven en werk van Thomas a Kempis en de verspreiding van zijn werk.

Implementatie en promotie van evenementen gerelateerd aan het levenswerk van Thomas a Kempis.

Steun voor het behoud van de traditionele jaarlijkse St. Maarten tocht door de schoolkinderen uit Kempen.

https://www.thomas-stiftung-kiefer.de

 

Thomas Archiv

Oprichting en doelstelling.

Het archief werd in 1987 opgericht door drie sponsors, de Propsteipfarre St. Mariae Geburt, de stad Kempen en de Thomas Foundation Heinrich en Christine Kiefer als een civielrechtelijke onderneming.

Sinds 1989 heeft het een plek op de begane grond van het Kramermuseum in Kempen (Kulturforum Franziskanerkloster).

Het ziet zichzelf als een documentatie- en onderzoekscentrum voor het leven, werk en invloed van de in Kempen geboren Thomas a Kempis (Thomas Hemerken von Kempen (1379/80 - 1471)), een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de moderne Devotie (Devotio Moderna).

Op het gebied van van service:

Het is een contactpunt over het leven en werk van Thomas a Kempis

Op het gebied van onderzoek:

Het tracht het onderzoek naar het leven en werk van Thomas von Kempen te bevorden.

Op het gebied van public relation:

Het presenteert haar verzameling werken in de vorm van tentoonstellingen en andere projecten.

https://www.thomas-archiv.de