Moderne Devotie in Hilversum

 

Zusters Augustinessen van Sint Monica

Leefgemeenschap Casella

Leefgemeenschap Casella, de Eemlandhoeve en de Stoethoeve(Klooster Marienhof) leven en inspireren vanuit waarden die ook in de Moderne Devotie Beweging centraal staan. Dat is de reden dat deze drie actuele leefgemeenschappen zijn opgenomen in deze route.

De Zusters Augustinessen van Sint Monica leefden lange tijd in een groot klooster van de Augustinessen in Hilversum. In december 1946 waren ze in het klooster getrokken om er in mei 2014 weer uit te trekken. Bijna op dezelfde plek waar nu leefgemeenschap Casella zich bevind. Het kloostergebouw werd te groot en te duur voor de Zusters.

Een grote groep besloot om terug te gaan naar het moederklooster in Utrecht. Een kleine groep wilde graag met de gemeenschap zich meer aansluiten bij de huidige tijd. Zo ontstond Casella in 2001 te Utrecht, in 2013 kreeg de droom pas echt gestalte in de verbouwde en vrijgekomen kloosterboerderij.

Er zijn nu vier Zusters en iemand die meeleeft in de religieuze leefgemeenschap. De Zusters leven naar de regel van Augustinus, gericht op gemeenschap en liefde naar God en naar elkaar, zonder daarbij jezelf uit het oog te verliezen. Iedere jonge vrouw van onder de 45 jaar kan een periode verblijven in de leefgemeenschap.

 

In de leefgemeenschap staat de stilte, de natuur en de ontmoeting centraal.

Casella betekent huisje. De Zusters willen een huisje langs de weg bieden , niet alleen fysiek maar ook een huisje langs je levensweg. In de gemeenschap zoeken de Zusters de kracht in de stilte, in de vieringen, de arbeid en in de ontmoeting. Zo zetten ze een traditie voort van eeuwen geleden, in de samenleving van nu. Casella staat open voor stilteretraites, pelgrims, zoekers en mensen die zich willen bezinnen.

De leefgemeenschap is te vinden aan de Soestdijkerstraatweg 145, 035-5446120, Hilversum.

“ Een eerlijk en eenvoudig mens die rustig blijft en zich niet gek laten maken, raakt niet gestrest wanneer er nog veel te doen is “. Thomas a Kempis.

Afbeeldingsresultaat voor thomas a kempisThomas a Kempis op de Agnietenberg, schrijver van Navolging van Christus,

 

 

 

“ Bevrijd ons van de knellende banden, waarin we onszelf verstrikt hebben, hoewel we dachten vrij te zijn “. Augustinus Confessiones

===========================

Moderne Devotie in andere Nederlandse plaatsen:

http://thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/thomas-a-kempis/moderne-devotie/226-2015-md-plaatsen.html

MODERNE DEVOTIE ROUTE VECHT – GOOI - EEM

Van Weesp via Muiden naar Naarden, Hilversum, Soest en Bunschoten

Deze route bevat zeven historische locaties van Moderne Devotie Kloosters(conventen) en drie Actuele Moderne Devotie locaties.

Muiden:

http://thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/thomas-a-kempis/moderne-devotie/417-2016-jun-md-muiden.html

Naarden:

http://thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/thomas-a-kempis/moderne-devotie/418-2016-jun-md-naarden.html

Hilversun:

http://thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/thomas-a-kempis/moderne-devotie/419-2016-juni-md-hilversum.html

Soest:

http://thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/thomas-a-kempis/moderne-devotie/420-2016-jun-md-soest.html

Buntchoten:

http://thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/thomas-a-kempis/moderne-devotie/421-2016-jun-md-bunschoten.html

Weesp:

http://thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/thomas-a-kempis/moderne-devotie/414-2016-jun-md-weesp.html

 ===========================

KORTE INLEIDING MODERNE DEVOTIE

In de stedelijke ontwikkeling speelden Gasthuizen en Kloosters een belangrijke rol. Er kwamen meer mensen naar de stad toe om er te wonen en te leven. Daarmee kwam ook de zorg en de nood de stad binnen. Wat vooral begon in de Gasthuizen, je bekommeren om de kwetsbaren, werd nagevolgd door de Broeders en Zusters van het Gemeenschappelijk Leven, aanhangers van Geert Groote uit Deventer.

Later kozen veel van deze aanhangers voor de Derde Orde van Franciscus of voor het kloosterbestaan met de regel van Augustinus. Het bleven volgelingen van de Moderne Devotie, al ging hun bestaan wel steeds meer op een kloosterbestaan lijken.

DE HERVORMINGSBEWEGING VAN DE MODERNE DEVOTIE

(1370 – HEDEN)

De Moderne Devotie ; hedendaagse toewijding of ook wel vernieuwde innigheid genoemd.

Een hervormingsbeweging binnen de Rooms Katholieke Kerk die in Noord-Nederland bestond vanaf 1370 tot ca. 1580. Stichter Geert Groote wilde terug naar de basis en de kern van het geloof. De kerk en de kloosters waren volgens hem het contact met de bron kwijtgeraakt. De Moderne Devotie koppelde een sterke maatschappelijke betrokkenheid aan een diep persoonlijk geloof.

Gericht op de navolging van Christus.

 

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

Kempen

In Kempen werd Thomas a Kempis geboren.

Kempen ligt in Duitsland net over de grens bij Venlo.

Een aantal organisaties houdt het gedachtegoed van Thomas daar levendig.

 

Thomas Verein

De Thomas Vereniging beoogt de spirituele wijsheid, die eeuwenlang werd gewaardeerd, als immaterieel erfgoed te bewaren. Ze willen mensen kennis laten maken met het werk en ook met het leven van Thomas a Kempis, omdat ze daarin heel heilzame dingen voor ons hele leven in herkennen.

Ze willen u uitnodigen en nieuwsgierig maken naar een mystieke spiritualiteit die niet alleen talloze mensen over de hele wereld eeuwenlang heeft gevormd, maar die zelfs vandaag nog steeds ons innerlijke en uiterlijke leven kan verdiepen en vervullen!

https://www.thomas-verein.de

 

Thomas Stiftung Kiefer

In haar testament van 15 oktober 1966, en naar de wens van haar overleden echtgenoot, heeft Christine Kiefer de  stichting opgericht, waarin delen van haar fortuin zouden moeten vloeien.

Het doel van de stichting:

Bouw en onderhoud van een herdenkingsplaats voor Thomas a Kempis in Kempen.

Bevordering van onderzoek naar het leven en werk van Thomas a Kempis en de verspreiding van zijn werk.

Implementatie en promotie van evenementen gerelateerd aan het levenswerk van Thomas a Kempis.

Steun voor het behoud van de traditionele jaarlijkse St. Maarten tocht door de schoolkinderen uit Kempen.

https://www.thomas-stiftung-kiefer.de

 

Thomas Archiv

Oprichting en doelstelling.

Het archief werd in 1987 opgericht door drie sponsors, de Propsteipfarre St. Mariae Geburt, de stad Kempen en de Thomas Foundation Heinrich en Christine Kiefer als een civielrechtelijke onderneming.

Sinds 1989 heeft het een plek op de begane grond van het Kramermuseum in Kempen (Kulturforum Franziskanerkloster).

Het ziet zichzelf als een documentatie- en onderzoekscentrum voor het leven, werk en invloed van de in Kempen geboren Thomas a Kempis (Thomas Hemerken von Kempen (1379/80 - 1471)), een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de moderne Devotie (Devotio Moderna).

Op het gebied van van service:

Het is een contactpunt over het leven en werk van Thomas a Kempis

Op het gebied van onderzoek:

Het tracht het onderzoek naar het leven en werk van Thomas von Kempen te bevorden.

Op het gebied van public relation:

Het presenteert haar verzameling werken in de vorm van tentoonstellingen en andere projecten.

https://www.thomas-archiv.de