Moderne Devotie in Haarlem

http://www.historici.nl/media/bwg/images/2/-007.jpgModerne Devotie in Haarlem

Afbeelding Thoms a Kempis in St Bavo.(nu nog steeds na de restauratie?)

Al in 14de eeuw was de Moderne Devotie al actief in Haarlem. Als broeders en zusters van het gemene leven en als derde orde van Fransciscus. Later met kloosters.

In Haarlem stond een Moderne Devotie klooster (Maria Visitatie) tegenover de Kleverlaan, tegenover de duienen van Tettrode, het ltere Overveen. De patroon was Maria. Het ws een mannenklooster.

Het klooster kwam in 1407 bij het kapittel van Windesheim (Moderne Devotie).  

De turfschuur is herbouwd in 1877. 

Bron: Tabellarium Chronologicum Windeshemense R.Th.M van Dijk en A.J. Hendrikman.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ALS MODERN DEVOOT DOOR MIDDELEEUWS HAARLEM
Stadswandeling met Hans van Roode op zaterdag 3 oktober
Haarlem was voor de Reformatie een stad van kloosters

 

Met name in de 15de eeuw werden in Haarlem een aantal kloosters gesticht, die verwant waren met de in die tijd populaire beweging van de Moderne Devotie. Een religieuze hervormingsbeweging die in de IJsselsteden, zoals Deventer, Zwolle en Zutphen, tot ontwikkeling kwam en die zo’n tweehonderd jaar een geweldige invloed heeft gehad op het totale leven in de Nederlanden, maar ook daar buiten. De grondlegger van deze beweging was Geert Grote ( 1340 - 1384) uit Deventer die de eerste woongemeenschappen van de ‘Zusters des Gemeenen Levens’ en iets later ook van de ‘Broeders des Gemeenen Levens‘ stichtte. Eén van zijn navolgers was Thomas a Kempis (1380 – 1472) die het gedachtengoed van Geert Grote te boek heeft gesteld in de ‘Imitatione Christi’, dat -zoals men zegt- na de Bijbel het meest verspreide boek ter wereld is geworden. Toen koning Willem I stierf lag dit boek opengeslagen naast hem.
Na de dood van Geert Grote stichtte een andere navolger van Grote een klooster te Windesheim (bij Zwolle), de Windesheimcongregatie. Op het hoogtepunt van de beweging telde de congregatie meer dan 100 kloosters. De beweging heeft ook andere kloosterorders direct of indirect beïnvloed. In alles stond een hecht gemeenschapsleven en vernieuwde innigheid centraal. De invloed van deze hervormingsgezinde beweging raakte alle sectoren van de toenmalige samenleving.
De kloosters zijn verdwenen uit Haarlem, maar die Middeleeuwse beweging is bezig met een reveil!

 

Wederom zijn het de IJsselsteden waar de hernieuwde beweging van Postmoderne Devotie in 2007 het daglicht zag. Ook nu weer staat het gemeenschapsdenken centraal. De Postmoderne Devoten richten zich op alle sectoren van de samenleving met als doel verbinden, daar waar mogelijk.
Een essentiële behoefte van deze tijd!

 

Als dit onderwerp u aanspreekt, kunt u mee met een wandeling langs de plekken in de stad die zowel met de vroegere Middeleeuwse Moderne Devotie als met de Postmoderne Devotie van vandaag de dag te maken hebben. Wat is er mooier dan op ‘Bavo-dag’ te starten bij de Grote Kerk op de Grote Markt.

Hans van Roode (1946), geboren en getogen Overvener. Na zijn pensionering actief als stadsgids van het Gilde Haarlem, een inmiddels voor hem uit de hand gelopen hobby. Daarnaast actief in de Historische Werkgroep van de parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Overveen.

 

Zaterdag 3 oktober, 13.00– 14.30 uur, vertrek vanaf Archeologisch Museum,
Grote Markt 18 (Vleeshal), Haarlem. Aanmelden tot 29 september via
j.van.roode@quicknet.nl

Deze wandeling wordt u aangeboden in het kader van het:

Leerhuis Programma 2015-2016
De RK kerken van Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout en Zandvoort
zijn verenigd in het samenwerkingsverband BOAZ.

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pieter Simons:

https://ppsimons.com/2015/11/21/kartuizers/

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Knipsel haarlem

 In 1372 is er al sprake van MD activiteiten in Haarlem, zie hierboven.

=============================================

Moderne Devotie in andere Nederlandse plaatsen:

http://thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/thomas-a-kempis/moderne-devotie/226-2015-md-plaatsen.html

 

 

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

Kempen

In Kempen werd Thomas a Kempis geboren.

Kempen ligt in Duitsland net over de grens bij Venlo.

Een aantal organisaties houdt het gedachtegoed van Thomas daar levendig.

 

Thomas Verein

De Thomas Vereniging beoogt de spirituele wijsheid, die eeuwenlang werd gewaardeerd, als immaterieel erfgoed te bewaren. Ze willen mensen kennis laten maken met het werk en ook met het leven van Thomas a Kempis, omdat ze daarin heel heilzame dingen voor ons hele leven in herkennen.

Ze willen u uitnodigen en nieuwsgierig maken naar een mystieke spiritualiteit die niet alleen talloze mensen over de hele wereld eeuwenlang heeft gevormd, maar die zelfs vandaag nog steeds ons innerlijke en uiterlijke leven kan verdiepen en vervullen!

https://www.thomas-verein.de

 

Thomas Stiftung Kiefer

In haar testament van 15 oktober 1966, en naar de wens van haar overleden echtgenoot, heeft Christine Kiefer de  stichting opgericht, waarin delen van haar fortuin zouden moeten vloeien.

Het doel van de stichting:

Bouw en onderhoud van een herdenkingsplaats voor Thomas a Kempis in Kempen.

Bevordering van onderzoek naar het leven en werk van Thomas a Kempis en de verspreiding van zijn werk.

Implementatie en promotie van evenementen gerelateerd aan het levenswerk van Thomas a Kempis.

Steun voor het behoud van de traditionele jaarlijkse St. Maarten tocht door de schoolkinderen uit Kempen.

https://www.thomas-stiftung-kiefer.de

 

Thomas Archiv

Oprichting en doelstelling.

Het archief werd in 1987 opgericht door drie sponsors, de Propsteipfarre St. Mariae Geburt, de stad Kempen en de Thomas Foundation Heinrich en Christine Kiefer als een civielrechtelijke onderneming.

Sinds 1989 heeft het een plek op de begane grond van het Kramermuseum in Kempen (Kulturforum Franziskanerkloster).

Het ziet zichzelf als een documentatie- en onderzoekscentrum voor het leven, werk en invloed van de in Kempen geboren Thomas a Kempis (Thomas Hemerken von Kempen (1379/80 - 1471)), een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de moderne Devotie (Devotio Moderna).

Op het gebied van van service:

Het is een contactpunt over het leven en werk van Thomas a Kempis

Op het gebied van onderzoek:

Het tracht het onderzoek naar het leven en werk van Thomas von Kempen te bevorden.

Op het gebied van public relation:

Het presenteert haar verzameling werken in de vorm van tentoonstellingen en andere projecten.

https://www.thomas-archiv.de