Moderne Devotie in Roermond

 

Het Kapittel van Venlo

 


Omdat onder de talrijke vrouwenkloosters de behoefte aan een ‘Windesheimse’ levenswijze bleef bestaan, richtte de bisschop van Luik, Joannes van Heinsberg, in zijn bisdom een verwante kloostervereniging op. Dit Kapittel van Venlo ontstond op 4 november 1455 als een verband van de kloosters Mariaweide te Venlo, dat de zetel van het Kapittel werd, Sint-Agnes te Maaseik, Mariagaarde te Roermond en Sint-Geertruid te ’s-Hertogenbosch. Het zou dertig jaren duren voordat de vereniging werd uitgebreid met Soeterbeeck te Nuenen, Onze Lieve Vrouw in de Hage te Helmond, Bethanië of Windmolenberg te ’s-Hertogenbosch en Nazareth te Waalwijk. Na 1485 zijn nog enkele vrouwenkloosters tot het Kapittel van Venlo toegetreden, maar zekerheid hierover bestaat slechts voor de kloosters Sint-Annenborch te Rosmalen en Sint-Annentroon te Driel (Kerkdriel).

Ofschoon de zusters van de aangesloten kloosters zelf nooit aan het generaal kapittel van hun rectoren deelnamen en de kloosters binnen het verband hun zelfstandigheid behielden, heerste tussen hen wel een soort familiegeest. Dat bleek in de zestiende eeuw, toen de conventen in toenemende mate slachtoffer werden van de onlusten ten gevolge van de Tachtigjarige Oorlog en de groeiende invloed van het calvinisme tegenover het katholicisme. De bevolking van bedreigde, gebrandschatte of geplunderde kloosters vond gewoonlijk gastvrij onderdak bij verwante conventen. Ook binnen het Kapittel van Venlo zijn de processen van gedwongen opheffing en vrijwillige fusie langs deze wegen verlopen

==================

Moderne Devotie in andere Nederlandse plaatsen:

http://thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/thomas-a-kempis/moderne-devotie/226-2015-md-plaatsen.html

 

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur