Moderne Devotie in Dalfsen

Klooster Dalfsen herontdekt

 

DALFSEN – De bewoners aan de Kloosterhof in Zwolle keken donderdagavond verbaasd op toen ze na langdurige regenval een monnik door de straat zagen lopen. Deze Windesheimer koorheer kwam het verhaal vertellen van het vroegere klooster van Dalfsen aan de Kloosterhof.

 

leese verder op Dalfsen net

https://www.dalfsennet.nl/nieuws/229015/klooster-dalfsen-herontdekt.html

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemeente Dalfsen ziet meerwaarde van moderne devotiebeweging niet in 

https://ris.dalfsen.nl/ingekomen-stukken/Ingekomen-stuk/afgehandeld-voor-kennisgeving-aannemen/2016/print

Dit is de brief aan de gemeente Dalfsen:

Aan het College en de Raad van de Gemeente Dalfsen

Van Postmoderne Devotiebeweging IJsselvechtstreek  

Onderwerp : Moderne Devotie in Vechtvallei

Datum : 14 oktober 2014

Geachte College, geachte Raad de afgelopen jaren groeit de bekendheid van de Moderne Devotie beweging in Nederland en is er zelfs een actuele Postmoderne Devotiebeweging die stevig aan de weg timmert.

In november 2011 tekenden de burgemeesters van Zwolle en Deventer een intentieovereenkomst om de Moderne Devotie in alle opzichten weer een gezicht te geven in de IJsselstreek en Vechtstreek.

De gemeente Heerde en de gemeente Olst Wijhe sluiten zich regelmatig aan wanneer er samenwerking gezocht wordt rond de Moderne Devotie

Steeds meer mensen uit de regio IJsselvecht ontdekken wanneer ze in Deventer of Zwolle zijn, of anderszins contact hebben, dat de Moderne Devotie beweging verankerd is in de identiteit van de hele regio. Niet voor niets is de actuele beweging van de Moderne Devotie uitgenodigd voor de Werkconferentie Toekomst Verkenning Regio Zwolle in het Provinciehuis van Overijssel.

Vandaar dat u nu wordt gevraagd om zich op een of andere manier aan te sluiten bij deze beweging van de Moderne Devotie, met haar oorsprong in de IJsselvechtstreek. Niet alleen voor het toerisme is het een welkome aanvulling, ook het weer zichtbaar maken van de eigen identiteit geeft steden extra kracht en uitstraling.

Dalfsen staat bekend om meerdere kloosters en om het Moderne Devotie Klooster Mariengaard op Westerhof, de voorloper van het wereldwijdbekende klooster op de Agnietenberg.

De Moderne Devotie kent een rijke geschiedenis en heeft misschien in de tweehonderd jaar dat ze aanwezig was in Nederland meer invloed gehad dan de Hanze. Belangrijke waarden uit deze beweging zijn nu weer terug te vinden in de regionale samenwerking. Waarden zoals verbinding, zorg, gemeenschap, talentontwikkeling, ruimte voor ieder mens en samengaan voor een overstijgend doel met respect voor, en gebruikmakend van, de kracht en eigenwaarde van de ander. Het zal daarom een geweldige stap zijn voor de Gemeente Dalfsen om zich aan te sluiten bij de actuele beweging van de Moderne Devotie.

U hoeft daarvoor geen intentieovereenkomst te sluiten, u kunt als Gemeente zelf kiezen voor welke vorm van steun u kiest. De intentieovereenkomst is wel als bijlage toegevoegd om u een indruk te geven dat het niet om een beweging van een kleur en een sector gaat, maar dat het juist om een integrale gemeenschapsbeweging gaat.

Hoogachtend, In afwachting van uw reactie, hartelijke groeten, namens de Postmoderne Devotiebeweging Mink de Vries 06-28987955 Zwolle

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ommen neemt plaats van Dalfsen over in Vechtdal-Devotie route

 

 OMMEN – Dalfsen ziet geen meerwaarde in aansluiting bij een speciale route die de Moderne Devotie als thema heeft. Ommen, bekend van een van de belangrijkste pioniers van de Moderne Devotie in Overijssel – Johannes van Ommen – zal die plek nu innemen.


-------------------------------------

http://thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/thomas-a-kempis/moderne-devotie/226-2015-md-plaatsen.html

 

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur