Moderne Devotie in Hasselt

MODERNE DEVOTIE EN KLOOSTERS IN HASSELT 2015

Naast de Hanze kent Noord West Europa de Moderne Devotie. Een hervormingsbeweging in de Katholieke Kerk, gesticht door Geert Groote in Deventer, met wereldwijde invloed tot op de dag van vandaag. Qua verspreiding over Nederland heeft de Moderne Devotie zich in 133 plaatsen en in alle provincies gevestigd. De Hanze was met 24 plaatsen toch veel meer verbonden aan het water. Beide bewegingen waren sterk op samenwerking, gemeenschap en groei gericht.Daardoor hebben ze allebei de samenleving sterk gekleurd op het gebied van welvaart en welzijn.

In Hasselt werd met toestemming van de bisschop in 1233 een klooster gesticht, gelegen tussen Hasselt en Zwartsluis. Het Benedictijnerklooster werd gesticht als boetedoening voor de verloren slag bij Ane in 1227, waarbij de bisschop Otto van Lippe om is gekomen, samen met tientallen kruisridders. De slag van Ane vond plaats bij Gramsbergen, maar de kruisridders zijn begraven op de plek waar later het Zwartewaterklooster werd gesticht. 

Rond 1400 waaide er een sterke Moderne Devotie hervormingsgolf door geestelijk en bestuurlijk Nederland. Een groep Benedictinessen splitste zich af van het Zwartewaterklooster (Marienberg genoemd) omdat ze vonden dat het klooster niet oprecht en sterk in het geloof stond. Deze groep Benedictinessen stichten een klooster bij Hattem, op het grondgebied van Zwolle. Dat leidde tot een geweldige rel met het bestuur van de gemeente Zwolle.

Uiteindelijk kwam het klooster Clarenwater iets verderop te staan, op grondgebied van Hattem, met de Hertog van Gelre als beschermheer.

Hasselt staat bekend om de zorg voor de kwetsbaren, de zeven werken van barmhartigheid zijn op allerlei plaatsen en in verschillende vormen binnen Hasselt terug te vinden. De Heilige Grafkerk, ook wel Heilige Stede genoemd, droeg in alles de zorg voor zieken, gebrekkigen en bejaarden uit. De Moderne Devotie heeft daar sterk toe bijgedragen, juist omdat ze zo sterk naar buiten toe gericht waren.

Naast de Heilige Stede(nu RK Kerk van 1933) stond het huis van het bekende Middeleeuwse bestuurders geslacht familie Mulert. Deze familie heeft vanaf het begin de Moderne Devotie beweging gesteund. Het grondgebied Westerhof te Dalfsen schonken zij aan de beweging van de Moderne Devotie om er een klooster te bouwen. Ook waren zij nauw betrokken bij de bouw van het Agnietenklooster bij Zwolle, en onderhielden zij lange tijd een warme relatie met dit klooster. Jan Mulert is daar uiteindelijk op een mooie plek, als heer van de Kranenburg, in het lekengedeelte van de kapel begraven.

Een aantal zusters van de parochie kozen ervoor om Begijn te worden. Deze Begijnenwoonden in een hofje. Aan het eind van de 14e eeuw kozen ze voor de beweging van Geert Groote(1397) en gingen bij elkaar leven als Zusters van het Gemeene(gewone/gemeenschappelijk) leven. Daarmee bleven ze leken. In 1414 kozen ze toch voor iets meer vastigheid door te kiezen voor de 3e regel van Franciscis. Deze Tertiarissen bleven Moderne Devoot, de regel was meer nodig voor erkenning van parochie, bisschop en Paus. Het Mariaklooster was ontstaan.

De zusters woonden aan de Baangracht (eerst Borgwal genoemd) in een groot complex.

Hasselt was een sterke vesting in de late Middeleeuwen. Velen vonden er een schuilplaats. In 1429 tijdens een strijd om de bisschopszetel van Utrecht vluchten de koorheren, broeders en leken van het Agnietenklooster van Zwolle naar Friesland. In Hasselt vond deze groep, 24 mannen onder leiding van onder meer Thomas van Kempen onderdak voor de nacht bij de zusters. Thomas is de schrijver van het nu nog steeds wereldbekende boek : “ De Navolging van Christus “. De zusters waren diep begaan met de broeders en zorgden voor beddengoed. Zelfs hun eigen beddengoed stonden zij af, en zo zorgden ze voor enig slaapgerief in de stal.

De volgende dag werd met hulp van de zusters voor een boot gezorgd voor de 24 mannen. Zij reisden verder naar Ludingakerke, bij Harlingen, waar ze drie jaar verbleven.

Later trokken de Juffers (nonnen) van Dikninge (bij de Wijk) in bij de zusters van het Mariaklooster in een inmiddels aangebouwd ziekenhuis. Ook de Benedictijner Abdij van Dikninge is sterk hervormd door de Moderne Devotie.

Zo heeft de prior van het Agnietenklooster, bij Zwolle, abdij Dikninge tijdelijk onder zijn verantwoordelijkheid gehad. Abdij Dikninge was tevens een belangrijk kennis-en ontmoetingscentrum van geleerden, geestelijken en bestuurders.

Toen de Juffers van het Zwartewaterklooster ook nog introkken bij de zusters van het Mariaklooster werd het wel erg vol. De Juffers van Dikninge trokken daarom naar Heerengracht 16, iets verderop. Zodat de kapel en de biechtvader bereikbaar bleven. De Moderne Devotie bracht zo gesloten en open gemeenschappen bij elkaar.  

 

 

Er is een Moderne Devotie Route in Hasselt (bijgaand de beschrijving)

U begint de wandeling bij het Informatiepunt aan de Markt in het Oude Stadhuis en tegenover de St. Stefanuskerk. Stefanus verwijst naar een van de eerste diakenen, die werd gestenigd (en martelaar werd) vanwege zijn navolging van Christus.

De Moderne Devotie is een beweging die eveneens teruggaat naar de eerste christengemeente, een gemeente vol dienstbaarheid vanuit navolging.

Vanaf de Markt loopt u de Ridderstraat in, in deze straat had de rijke bestuurdersfamilie Mulert meerdere huizen. Het oudste huis van deze familie stond naast de Heilige Stede aan het Eiland, in het verlengde van de Ridderstraat. Op de plek van de Heilige Stede staat nu een Rooms Katholieke Kerk van 1933.

Ook de panden aan Heerengracht 15 en 16 zijn nog overgebleven panden van het geslacht Mulert.

Het Mulert geslacht (Egbertus Mulert) heeft gezorgd voor de bouw en voor de plaats van meerdere Moderne Devotie kloosters. Jan Mulert is op Bergklooster, het voormalige Agnietenklooster, in het lekengedeelte van de kapel begraven. Hij was heer van Kranenburg.

Wanneer u nu terugloopt richting Ridderstraat, slaat u voor de gracht rechts af.

U bent nu op de Heerengracht. De gevluchte nonnen (Juffers) van de Benedictijner Abdij van Dikninge bij de Wijk vonden uiteindelijk onderdak in het huis aan Heerengracht 16.

In het verlengde van de Heerengracht ligt de Baangracht, eerst Borgwal. Hier vindt u het Mariaklooster. Het Mariaklooster bevond zich onder drie huisnummers, 5, 6 en 7, onder een dak. Zowel de Juffers van Dikninge als de Juffers van het Zwartewaterklooster vonden hier onderdak.

De Koorheren, broeders en leken van het Agnietenklooster bij Zwolle hebben hier een nacht onderdak in de stal gevonden, toen ze op de vlucht waren voor een mogelijke oorlog tussen twee bisschoppen. Thomas a Kempis maakte onderdeel van deze groep.

U kunt nu teruglopen naar de brug, de brug oversteken en de Nieuwstraat uitlopen naar het Infopunt in het Oude Stadhuis.

=========================

 

Moderne Devotie in andere Nederlandse plaatsen:

 

http://thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/thomas-a-kempis/moderne-devotie/226-2015-md-plaatsen.html

 

 

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

Kempen

In Kempen werd Thomas a Kempis geboren.

Kempen ligt in Duitsland net over de grens bij Venlo.

Een aantal organisaties houdt het gedachtegoed van Thomas daar levendig.

 

Thomas Verein

De Thomas Vereniging beoogt de spirituele wijsheid, die eeuwenlang werd gewaardeerd, als immaterieel erfgoed te bewaren. Ze willen mensen kennis laten maken met het werk en ook met het leven van Thomas a Kempis, omdat ze daarin heel heilzame dingen voor ons hele leven in herkennen.

Ze willen u uitnodigen en nieuwsgierig maken naar een mystieke spiritualiteit die niet alleen talloze mensen over de hele wereld eeuwenlang heeft gevormd, maar die zelfs vandaag nog steeds ons innerlijke en uiterlijke leven kan verdiepen en vervullen!

https://www.thomas-verein.de

 

Thomas Stiftung Kiefer

In haar testament van 15 oktober 1966, en naar de wens van haar overleden echtgenoot, heeft Christine Kiefer de  stichting opgericht, waarin delen van haar fortuin zouden moeten vloeien.

Het doel van de stichting:

Bouw en onderhoud van een herdenkingsplaats voor Thomas a Kempis in Kempen.

Bevordering van onderzoek naar het leven en werk van Thomas a Kempis en de verspreiding van zijn werk.

Implementatie en promotie van evenementen gerelateerd aan het levenswerk van Thomas a Kempis.

Steun voor het behoud van de traditionele jaarlijkse St. Maarten tocht door de schoolkinderen uit Kempen.

https://www.thomas-stiftung-kiefer.de

 

Thomas Archiv

Oprichting en doelstelling.

Het archief werd in 1987 opgericht door drie sponsors, de Propsteipfarre St. Mariae Geburt, de stad Kempen en de Thomas Foundation Heinrich en Christine Kiefer als een civielrechtelijke onderneming.

Sinds 1989 heeft het een plek op de begane grond van het Kramermuseum in Kempen (Kulturforum Franziskanerkloster).

Het ziet zichzelf als een documentatie- en onderzoekscentrum voor het leven, werk en invloed van de in Kempen geboren Thomas a Kempis (Thomas Hemerken von Kempen (1379/80 - 1471)), een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de moderne Devotie (Devotio Moderna).

Op het gebied van van service:

Het is een contactpunt over het leven en werk van Thomas a Kempis

Op het gebied van onderzoek:

Het tracht het onderzoek naar het leven en werk van Thomas von Kempen te bevorden.

Op het gebied van public relation:

Het presenteert haar verzameling werken in de vorm van tentoonstellingen en andere projecten.

https://www.thomas-archiv.de