Moderne Devotie in Renkum en Wageningen

De belangstelling voor de Moderne Devotie in plaatsen als Renkum en Wageningen (maar ook in Arhnem en Rhenen) neemt toe.

Zo werd 16 december in Renkum een monument onthuld van de originele kloostermoppen (stenen) van het Moderne Devotie kloostergebouw uit 1405. De moppen zijn afkomstig van de oude fundering van het Klooster.

Verslag van 16 december: http://hoogenlaag.nl/lokaal/funderingsresten-van-het-mariaklooster-onthuld-74511

Historie Moderne Devotie in Renkum 

 In de 14e eeuw bevond zich een kapel in wat nu nog steeds de kloosterweide heet. In 1380 kwam daar op “wonderbaarlijke wijze” een fraai houten Maria beeld.

 Vele wonderen en tekens zouden geschiet sijn door Maria, wiens beeldt aldaer miraculeuselick gekomen was. De aantrekkingskracht van het beeld zorgde ervoor, dat Renkum een bedevaartsoord werd. Zelfs Karel VI (koning van 1380 tot aan zijn dood in 1422) uit Frankrijk bezocht de kapel en liet er geschenken achter. Dit alles is voor hertog Reinald IV van Gelderland aanleiding geweest om een klooster op de plek van de oude kapel te bouwen. Zo ontstond in 1405 het Renkumse Onze Lieve Vrouweklooster (ook het Mariaklooster genoemd). Hij schonk het klooster van de orde van Augustijnen diverse goederen, ondermeer de omliggende uiter-waarden en de Jufferswaard. In 1414 gaf hertog Reinald IV, als eigenaar van kasteel Grunsfoort, toestemming om de beek die langs zijn kasteel stroomde om te leiden door het klooster. In zijn brief aan het klooster stond dit als volgt: ‘Eenen brieff hertoch Reijnolts van Gelre ende Gulic vanden jaere 1414, daerbij diezelve den jufferen des cloosters Redinchem consenteert die beke, comende van Harten ende lopende voorby zijnen huse Groensfoort, te mogen leijden door het clooster’. Zo werd de beek omgelegd in oostelijke richting om de nonnen van water te voorzien. In de tweede helft van de 15e eeuw kocht het klooster veel grond aan, in de wijde maar ook in de directe omgeving, waaronder bezittingen in het Renkums beekdal: ‘het Redinchemer Brueck’ (het Renkumse Broek, het zuidelijke deel van het Renkums beekdal) en ook naar het noorden in het beekdal, in Harten. Het klooster bezat bospercelen op de Wageningse Berg en in het Edese Bos. Maar niet alleen in de directe omgeving, ook in de Betuwe had het klooster bezittingen. Het kloosterbezit besloeg een bijzonder groot aantal hectaren en men sprak van een rijk en ruim ‘juffrouwenclooster’. Dit bezit groeide vooral door schenkingen van de hertogen van Gelre, maar ook doordat de intredende kloosterlingen van goede komaf waren en veel bijdroegen in de vorm van land, bos, huizen, geld, etc. Na de Reformatie in 1580 verviel het klooster met zijn bezittingen aan de Gelderse overheid.  

De overgebleven nonnen weken in eerste instantie uit naar ‘het Convent’ in Wageningen.

De nonnen (Augustinessen van de Moderne Devotie) namen het Mariabeeld mee dat dan aan een langdurige zwerftocht begon.

 In 1585 werd het klooster deels verwoest. In 1590 ging Renkum officieel over tot de nieuwe religie, het protestantisme. Vermoedelijk zijn de bouwvallen van het klooster rond 1710 gesloopt en bleef de fundering nagenoeg in tact. Pas op 6 mei 1928 keerde het Mariabeeld vanuit Utrecht terug naar Renkum. Het bevindt zich in de kapel van de katholieke kerk.

Onze Lieve Vrouweklooster, Renkum, 1405-1710

http://www.heemkunderenkum.nl/gebouwen/onze-lieve-vrouweklooster-renkum/

Wandelroute met Moderne Devotie sporen:

http://www.wandeleninrenkum.nl/wandelroutes/wandeling.html?wandeling=zz68e3b6ab8bc3ef87dcfa6e1c9a346d02&title=684ed_wandelroute_nederland

 

ONTHULLING RENKUMSE KLOOSTER MONUMENT

 http://www.renkumleeft.nl/activiteit/onthulling-restanten-renkumse-klooster/

Fietsroute: Sporen van de Moderne Devotie tussen Rhenen en Renkum

http://pknrhenen.nl/fietsroute-sporen-van-de-moderne-devotie-tussen-rhenen-en-renkum/

De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften

http://www.dbnl.org/tekst/sche064deem01_01/sche064deem01_01_0012.php

===========================================

 

Moderne Devotie in andere Nederlandse plaatsen:

 

http://thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/thomas-a-kempis/moderne-devotie/226-2015-md-plaatsen.html

 

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur