Moderne Devotie in Zutphen

Net als in veel andere plaatsen langs de IJssel waren er allereerst de Franciscanen, de Minderbroeders, sterk onder invloed van de Moderne Devotie. Net als de Dominicanen werden de minderbroeders nogal eens door de Zusters gevraagd om de biecht bij hen af te nemen, en de communie te doen.

De Zusters van de derde regel van Franciscus, Tertiarissen werden ze wel genoemd en ze vielen onder de Moderne Devotie, als heilige kozen ze Catharina. Ze leefden in het Heer Hendrikshuis(Wolfshuis)

De Zusters van IJzendoorn, ook Zusters van de derde regel van Franciscus, Tertiarissen en Modern Devoot, als heilige kozen ze Maria Magdalena.

De zusters van Spittaal, ook weer Zusters die gekozen hadden voor de derde regel van Franciscus en zich hadden aangesloten bij de Moderne Devotie. Deze Zusters waren eerst hospitaalzusters, vanaf 1393 kozen ze voor de Moderne Devotie.

Het Adamanshuis van de Zusters des Gemenen leven, met als gekozen heilige Agnes. Deze vorm van de Moderne Devotie bestond geheel uit leken. Het werd ook wel het Agnesconvent genoemd. De binnentuin, het hofje, is weer helemaal opgeknapt.

De Dominicanen, met als heiligen Petrus en Jacobus, de meerdere. Begonnen in 1288 aan de Oude Want, later verhuisd naar de Broederkerk. Deze Broeders werden ook wel Predikheren of Jacobijnen genoemd. Zolang er nog te weinig priesters waren kwamen de Zusters eerst naar hen toe, later hadden de Zusters een eigen kapel. Vanaf die tijd kwamen de Broeders als biechtvader en priester naar de Zusters toe.

Ook waren er al in vroege tijd Begijnen in Zutphen, de Begijnen woonden, leefden en werkten wel in gemeenschap maar waren nog nauw betrokken bij een parochie. De Begijnen in Zutphen van het Oude Convent hebben een lange tijd in Zutphen geleefd, van 1340-1582. Veel Begijnen zijn over gegaan naar de Moderne Devotie beweging.

Tenslotte waren er in Zutphen nog de Zusters van Rondeel, vermoedelijk ook Begijnen, van 1339-1596.

Zie ook de Moderne Devotie wandeling door Zutphen:

http://thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/thomas-a-kempis/moderne-devotie/476-2016-okt-md-w-zutphen.html

===========================

Moderne Devotie in andere Nederlandse plaatsen:

http://thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/thomas-a-kempis/moderne-devotie/226-2015-md-plaatsen.html

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur