Dankwoord Rudolf van Dijk

Van harte wil ik allen danken die mij de Geert Goote Prijs 2014 gegund hebben voor mijn publicitair werk op het gebied van de Moderne Devotie. Dat de Stichting Piet Tillema Fonds mij- op basis van het rapport van een driehoofdige jury – hiervoor heeft uitverkoren beschouw ik als een eer die ik dankbaar en met grote erkentelijkheid aanvaard. Immers het is tevens de stad Deventer als zodanig die mij deze eer gunt.

Deze prachtige en fiere stad aan de IJssel was rond 1375 de hoofdstad van de Moderne Devotie, de beweging van vernieuwde innigheid die door Geert Grote aan de Begijnstraat geïnitieerd was. Thans is zij met Zwolle – dat rond 1500 die rol van Deventer overnam – toonaangevend in tal van initiatieven die het rijke spirituele en sociale erfgoed van de Moderne Devotie mobiliseren tot opbouw van een betere, zorgzame, menswaardige samenleving binnen de stedelijke context. Dat ik daartoe vele verdiepende en verbredende bijdragen aan kennis over Geert Grote en diens streven heb mogen leveren, kan ik alleen maar met vreugde ter kennis nemen. Zelf ben ik mij daarvan minder bewust, al is mijn werkhouding in het wetenschappelijke onderzoek van dit rijke erfgoed altijd getekend geweest door de behoefte om de vruchten ervan broederlijk met zoveel mogelijke mensen te delen.

Deze mensen weet ik vandaag vooral vertegenwoordigd in hoogwaardigheidsbekleders als de Commissaris van de Koning in Overijssel en de burgemeesters van Zwolle, Deventer en Heerde, maar ook in de besturen van een groot aantal stichtingen zoals Geert Groote Huis, Thomas a Kempis, Piet Tillema Fonds, Realisatie Gedachtegoed Geert Groote, Vrienden Geert Groote Huis (en de ca. 180 deelnemers daarvan), Standbeeld Geert Groote en – niet te vergeten – de vele vrijwilligers van het Geert Groote Huis, dat zich zo fier verheft boven de middeleeuwse kelder van de kapel van het Heer Florenshuis aan het fraai gerenoveerde Lamme van Dieseplein.

Mijn grootste dank geldt de Orde van Karmel die door haar eeuwenoude spirituele en mystieke traditie bij uitstek het milieu biedt om – eerder aan professor dr.Titus Brandsma O. Carm. (1881-1942) en later aan zijn jongere zusters en medebroeders, onder wie ik mijzelf mag rekenen – in het eigen geestelijk erf van de Nederlandse geestelijke literatuur de schatten op te graven die het hart ontvlammen en het verlangen van de ziel levend houden.

 

Deze te mogen identificeren, analyseren, interpreteren en publiceren heb ik als lievevrouwenbroeder – de Middelnederlandse aanduiding van een karmeliet – steeds mogen ervaren als een passende manier van broederlijk delen met een onbekend aantal vaak gretige lezers.

Met mijn onlangs voltooide boek Salome Sticken (1369-1449) en de oorsprong van de Moderne Devotie meen ik mijn wetenschappelijke carrière van bijna 45 jaren aan het Titus Brandsma Instituut te mogen afronden. Ik heb in mijn ‘zwanenzang’ vooral hulde willen brengen Aan de talloze vrouwen die door alle eeuwen heen aan de kerk haar breedste draagvlak geven (het motto van dit boek).

Dit laatste boek zal binnen afzienbare tijd bij Uitgeverij Verloren te Hilversum verschijnen in de reeks Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum van de Coornhert Stichting onder redactie van Gerlof Verwey en in samenwerking met het Titus Brandsma Instituut, waarvan ik sinds 1 september 1970 tot groot genoegen werkzaam mocht zijn. Ik gun het een breed publiek, omdat het de schijnwerpers richt op de vele vrouwen die in Kerk en samenleving zozeer het onmisbare religieuze en meest solide draagvlak vormen, tot opbouw van de

plaatselijke gemeenschap en van alle betrokken personen.

 

Rudolf van Dijk O. Carm.

Nijmegen, Berchmanianum, 19 augustus 2014.

 

Copyright©, Stichting Piet Tillema Fonds 2014

(met toestemming gepubliceerd)

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

Kempen

In Kempen werd Thomas a Kempis geboren.

Kempen ligt in Duitsland net over de grens bij Venlo.

Een aantal organisaties houdt het gedachtegoed van Thomas daar levendig.

 

Thomas Verein

De Thomas Vereniging beoogt de spirituele wijsheid, die eeuwenlang werd gewaardeerd, als immaterieel erfgoed te bewaren. Ze willen mensen kennis laten maken met het werk en ook met het leven van Thomas a Kempis, omdat ze daarin heel heilzame dingen voor ons hele leven in herkennen.

Ze willen u uitnodigen en nieuwsgierig maken naar een mystieke spiritualiteit die niet alleen talloze mensen over de hele wereld eeuwenlang heeft gevormd, maar die zelfs vandaag nog steeds ons innerlijke en uiterlijke leven kan verdiepen en vervullen!

https://www.thomas-verein.de

 

Thomas Stiftung Kiefer

In haar testament van 15 oktober 1966, en naar de wens van haar overleden echtgenoot, heeft Christine Kiefer de  stichting opgericht, waarin delen van haar fortuin zouden moeten vloeien.

Het doel van de stichting:

Bouw en onderhoud van een herdenkingsplaats voor Thomas a Kempis in Kempen.

Bevordering van onderzoek naar het leven en werk van Thomas a Kempis en de verspreiding van zijn werk.

Implementatie en promotie van evenementen gerelateerd aan het levenswerk van Thomas a Kempis.

Steun voor het behoud van de traditionele jaarlijkse St. Maarten tocht door de schoolkinderen uit Kempen.

https://www.thomas-stiftung-kiefer.de

 

Thomas Archiv

Oprichting en doelstelling.

Het archief werd in 1987 opgericht door drie sponsors, de Propsteipfarre St. Mariae Geburt, de stad Kempen en de Thomas Foundation Heinrich en Christine Kiefer als een civielrechtelijke onderneming.

Sinds 1989 heeft het een plek op de begane grond van het Kramermuseum in Kempen (Kulturforum Franziskanerkloster).

Het ziet zichzelf als een documentatie- en onderzoekscentrum voor het leven, werk en invloed van de in Kempen geboren Thomas a Kempis (Thomas Hemerken von Kempen (1379/80 - 1471)), een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de moderne Devotie (Devotio Moderna).

Op het gebied van van service:

Het is een contactpunt over het leven en werk van Thomas a Kempis

Op het gebied van onderzoek:

Het tracht het onderzoek naar het leven en werk van Thomas von Kempen te bevorden.

Op het gebied van public relation:

Het presenteert haar verzameling werken in de vorm van tentoonstellingen en andere projecten.

https://www.thomas-archiv.de