Publicatie (1) Geert Groote Dag 2014

Inleiding

Allereerst wil ik u, burgers van Deventer, bedanken voor het geweldige huis dat u voor mij heeft gebouwd. Het huis aan het Lamme van Dieseplein is een huis met een groot zicht naar buiten, naar de samenleving. U begrijpt dat dit het huis is dat bij mij past. Graag trek ik mij terug in stilte en rust, niet uit wereldvreemdheid maar juist om een zuiver zicht op de wereld om ons heen te krijgen. Er is al weer bijna een jaar voorbij dat het huis van mij feestelijk werd geopend, nog steeds kijk ik er met veel dankbaarheid en genoegen op terug.

Een jaar weer boven de grond in Deventer betekent ook dat ik de samenleving in Deventer, in Nederland, weer leer kennen. Een samenleving in beweging met grote en kleine veranderingen. Veel veranderingen zijn ingrijpend maar niet altijd te begrijpen. Andere veranderingen zijn ruimte gevend en bieden volop kansen. U kent uw stadsgenoot Geert Groote, u kent uw landgenoot Geert Groote. Het zal mijn eer te na zijn wanneer ik hier niet over zal spreken. Het raakt mijn hart en mijn mond is dan niet te sluiten, de woorden stromen als het water in de IJssel. Er schijnt geen eind aan te komen. Daarom heb ik mijn grote vriend Jan Brinckerinck gevraagd om mijn woorden te verankeren en mijn mond te sluiten wanneer er genoeg gezegd is. U kent Jan Brinckerinck als rector van mijn huis. Hij was ook stichter van de zusterhuizen hier in de buurt, huizen van de zusters van het gemeenschappelijke leven.

Graag richt ik mij tot u met een traktaat bestemd voor iedereen, gericht op hoofd, hart en handen. Mijn vriend Jan Brinckerinck zal mijn woorden bekrachtigen en bevestigen vanuit geleerde boeken uit heden en verleden. Visioenen vragen wat van het hoofd, van het hart maar ook van de handen. Ik heb ontdekt, gezien en ervaren dat we de gemeenschap van hoofd, hart en handen zijn kwijtgeraakt. Terwijl in ons een groot verlangen naar die gemeenschap aanwezig is.

Dit traktaat bestaat uit vier delen die als titel voeren Het hoofd, Het hart, De handen en tenslotte het samenvattende deel, een Visoen, een Droom.

 

1. Het hoofd

 

U weet dat, wanneer ons hoofd nog niet zo vol is, wij veel kunnen leren. Er is immers nog voldoende ruimte en er is vaak ook nog voldoende verlangen en nieuwsgierigheid om te willen leren. Ons hele onderwijs is voornamelijk op kinderen, tieners en jongeren afgestemd. Samen met mijn vriend Johan Cele hebben wij geprobeerd om het onderwijs te hervormen. Wanneer ik nu om mij heen kijk en luister, blijkt dat veel van onze hervormingen teniet gedaan zijn.

Het onderwijs is weer voornamelijk op kennis en cijfers gericht, zodat alles meetbaar en controleerbaar wordt. Er bestaat een angst en onzekerheid voor het niet weten. Citotoetsen en examenuitslagen geven aan hoe goed of slecht je bent. Ouders, verzorgers, vervolg opleidingen en media richten zich op deze cijfers en laten hun koers er door bepalen.

Samen met Johan Cele heb ik extra leerjaren ingevoerd, juist om de tieners en de jongeren te vormen. Ze ontdekten door vorming wie ze zijn en wat ze willen en waar ze goed in zijn. Niet alleen wat kennis betreft, maar ook qua eigenschappen en sociale en geestelijke omgangsvormen. Nu weten veel studenten in het vervolgonderwijs niet wat ze willen, weten ze nog niet goed wie ze zijn, met als gevolg dat ze vastlopen. Steeds meer studenten kiezen voor een tussenjaar om daarin wel gevormd te worden door levenservaringen waarin zij zichzelf, de ander, het geloof en de eigen identiteit tegenkomen. Blijkbaar is de middelbare school daarin tekort geschoten, zijn wij daar allemaal in tekort geschoten.

Het hoofd is versmald tot een kennisvergaarbak, controleerbaar en meetbaar, eenzijdigheid is troef en niemand die aan de bel trekt.

“ Wat heb je aan een leraar, een herder, die lijfelijk bij de kudde is maar in zijn hart op de loop gaat? Wie uit angst zijn mond houdt, gaat in zijn hart op de loop “.

(Sermo 313 E – 7 Augustinus)

 

 

2. Het hart

 

In de gemeenschappen van broeders en zusters, de u wel bekende Fraterhuizen en Zusterhuizen, was het hart de bron van al het leven. Niet dat we daar voldoende aan hadden. Onze bronnen droogden wel eens op of wij vergaten naar de bron te gaan om ons te laven. Gelukkig kenden wij, en kennen wij nog steeds, die onuitputtelijke Bron die maa blijft stromen. Als een rivier die niet uit ons zicht, en uit ons hart, te bannen is.

 

Ic bidde dat dijn begheerde teghenwoordicheit,

Moet verdriuen alle vreemde dinghen uut mijnre herten,

Ende dat dijn ghenade moet doorstorten die ynderste camer mijns herten “

 

Getijden van de Eeuwige Wijsheid – Geert Groote

Wat is er gebeurd in al die gemeenschappen waar het geloof en vertrouwen heeft plaats gemaakt voor de angst en onzekerheid ? Angst voor verlies, angst voor afvalligen en het kleiner worden van de gemeenschap. Alles wordt in huis gehaald om aantrekkelijk te worden voor de samenleving. Alleen geloof, hoop en liefde, in gemeenschap, worden buiten gehouden. Het onmogelijke wordt niet mogelijk gemaakt. De onuitputtelijke stromende Bron lijkt onvindbaar. U weet toch van de zusterhuizen en van de broederhuizen dat drie broeders of drie zusters genoeg waren om een gemeenschap te vormen. In eenvoud, gehoorzaamheid en soberheid en binnen de eigen mogelijkheden, werd zo een weg gezocht.

 

We moeten altijd dingen doen die binnen ons bereik liggen “

Meester Geertshuis 1374

 

 

3. De handen

 

Het lijkt wel of de tijd eeuwen stilgestaan heeft, voor mensen in Deventer en daarbuiten. Grote veranderingen in de Zorg, het Sociale Domein. Keukentafelgesprekken waren er in Deventer nodig om erachter te komen dat het ook anders kan. Het blijkt dat ruimte geven aan de ander, niet teveel voor de ander denken, zorg dragen daar waar dat mogelijk en nodig is, en vooral echte aandacht voor de ander, nog steeds werken.

 

Een mens wordt nooit beter gekend dan wanneer hij geprezen wordt “

Zusterhuizen Brandeshuis en Kerstekenshuis 1400

 

De zorg dreigt net zoals in 1374 de kwetsbaren uit het oog te verliezen. Mensen die hun eigen zorg en/of hun eigen zorgplek niet kunnen betalen. Helaas staat mijn ouderlijk huis er niet meer, anders had ik ze in mijn huis op kunnen nemen. Zorg dragen voor kwetsbare vrouwen en mannen, maar ze niet afhankelijk maken. Het is een kostbare schat voor de eigenwaarde wanneer ze zelfvoorzienend en/of zelfredzaam kunnen zijn. Dat geldt eveneens voor 2014.In ons handelen wil de ander gekend zijn en serieus genomen worden. Daar is tijd en geduld voor nodig. Gesprekken waar het niet allereerst gaat over budgetten maar over hoe het echt met de ander is. Onszelf kwetsbaar durven opstellen geeft ruimte voor een echte ontmoeting. Delen in gemeenschap. Vanuit je kwetsbaarheid in je kracht komen te staan. Zo kunnen samengestelde teams in de wijken echte gemeenschappen worden.

 

Mink de Vries

 

Copyright©, Stichting Piet Tillema Fonds 2014

(met toestemming gepubliceerd)

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

Kempen

In Kempen werd Thomas a Kempis geboren.

Kempen ligt in Duitsland net over de grens bij Venlo.

Een aantal organisaties houdt het gedachtegoed van Thomas daar levendig.

 

Thomas Verein

De Thomas Vereniging beoogt de spirituele wijsheid, die eeuwenlang werd gewaardeerd, als immaterieel erfgoed te bewaren. Ze willen mensen kennis laten maken met het werk en ook met het leven van Thomas a Kempis, omdat ze daarin heel heilzame dingen voor ons hele leven in herkennen.

Ze willen u uitnodigen en nieuwsgierig maken naar een mystieke spiritualiteit die niet alleen talloze mensen over de hele wereld eeuwenlang heeft gevormd, maar die zelfs vandaag nog steeds ons innerlijke en uiterlijke leven kan verdiepen en vervullen!

https://www.thomas-verein.de

 

Thomas Stiftung Kiefer

In haar testament van 15 oktober 1966, en naar de wens van haar overleden echtgenoot, heeft Christine Kiefer de  stichting opgericht, waarin delen van haar fortuin zouden moeten vloeien.

Het doel van de stichting:

Bouw en onderhoud van een herdenkingsplaats voor Thomas a Kempis in Kempen.

Bevordering van onderzoek naar het leven en werk van Thomas a Kempis en de verspreiding van zijn werk.

Implementatie en promotie van evenementen gerelateerd aan het levenswerk van Thomas a Kempis.

Steun voor het behoud van de traditionele jaarlijkse St. Maarten tocht door de schoolkinderen uit Kempen.

https://www.thomas-stiftung-kiefer.de

 

Thomas Archiv

Oprichting en doelstelling.

Het archief werd in 1987 opgericht door drie sponsors, de Propsteipfarre St. Mariae Geburt, de stad Kempen en de Thomas Foundation Heinrich en Christine Kiefer als een civielrechtelijke onderneming.

Sinds 1989 heeft het een plek op de begane grond van het Kramermuseum in Kempen (Kulturforum Franziskanerkloster).

Het ziet zichzelf als een documentatie- en onderzoekscentrum voor het leven, werk en invloed van de in Kempen geboren Thomas a Kempis (Thomas Hemerken von Kempen (1379/80 - 1471)), een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de moderne Devotie (Devotio Moderna).

Op het gebied van van service:

Het is een contactpunt over het leven en werk van Thomas a Kempis

Op het gebied van onderzoek:

Het tracht het onderzoek naar het leven en werk van Thomas von Kempen te bevorden.

Op het gebied van public relation:

Het presenteert haar verzameling werken in de vorm van tentoonstellingen en andere projecten.

https://www.thomas-archiv.de