2de druk Navolging

  Er komt een tweede druk van de Navolging in de vertaling van Jacques 
  Koekkoek (verschijningsdatum 5 december 2017). Er zijn geen 
  wijzigingen aangebracht ten opzichte van de vertaling uit 2016, 
  behalve dat op het omslag een citaat van Vincent van Gogh opgenomen 
  zal worden.

---------------------------------------------------------------------------------------

Tekst bij eerste druk:

NIEUWE UITGAVE VAN DE NAVOLGING VAN CHRISTUS nov 2016

In de afgelopen eeuwen zijn in Nederland en in vele andere andere landen tal van vertalingen en uitgaven van de Navolging van Christus verschenen. En dit proces gaat door tot op de dag van vandaag. Zo kon het lezerspubliek in Nederland het afgelopen decennium kiezen uit maar liefst vijf uitgaven van de Navolging.
De vraag kan gesteld worden of het zinvol is er nog een uitgave aan toe te voegen. Deze vraag kan bevestigend beantwoord worden. Van de vijf uitgaven zijn er nu al enkele niet meer voorhanden. Voorts is er een groot verschil te constateren tussen de vertalingen. Het taalgebruik in de vertalingen varieert van gedateerd tot modern, eigentijds, met een soms vrije omgang met de oorspronkelijke tekst. De nieuwe, moderne bewerking van de Navolging wil in een leemte voorzien door enerzijds gangbaar Nederlands te gebruiken, maar anderzijds de sfeer die de middeleeuwse kloosterling Thomas met zijn werk?? oproept zoveel mogelijk intact te laten. De inleiding en de vertaling zijn verzorgd door Jacques Koekkoek en het boek zal  bij uitgeverij Kok verschijnen. 

ISBN: 9789043527408
Uitgeverij: Kok
Uitvoering: Hardback
Omvang: 256 pagina's 
Afmeting: 227 mm x 150 mm x 25 mm
Verschijningsdatum: 29-11-2016
Taal: Nederlands

 

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur