Jubeljaar van Barmhartigheid in Zwolle

Aankondiging:

Zwolle - Op 8 december wordt om 10.30 uur de deur van de Leprozenkapel (pestkapel) geopend van de Grote Kerk aan het Kerkplein. De opening luidt het Jubeljaar van Barmhartigheid in. Dezelfde dag zal Paus Franciscus in Rome de heilige deur van de Sint Pieters Basiliek openen. Met deze handeling start wereldwijd het Jubeljaar van Barmhartigheid.

In Zwolle staat het komende jaar van 8 december tot 20 november in het teken van de werken van barmhartigheid. De gezamenlijke kerken zullen extra aandacht geven aan dit jaarthema door bijvoorbeeld een route van barmhartigheid samen te stellen door het centrum van de stad. De Kerkendag en -nacht op 18 juni zal ook in het teken staan van de zeven werken vanbarmhartigheid. Diverse groepen, organisaties en kerken zullen nadrukkelijk aandacht besteden aan het verzorgen van zieken, het voeden van de hongerige, bezoeken van de gevangenen, het drinken geven aan de dorstige, het onderdak geven aan de vreemdelingen en het zorg dragen voor de armen. De deur van de Leprozenkapel wordt geopend door vertegenwoordigers van organisaties die barmhartigheid vertegenwoordigen. Barmhartigheid raakt iedereen en maakt onderdeel uit van het geloofs- en gedachtengoed van de wereldgodsdiensten.

 

In Zwolle is vanmorgen de Kapel van Barmhartigheid geopend. Daarmee krijgt het initiatief van paus Fransiscus om een "jaar van barmhartigheid" te organiseren ook navolging in Overijssel.

Het jaar van Barmhartigheid wordt vandaag officieel geopend met het ontgrendelen van de Heilige Deur in de Sint Pieter in Vaticaanstad.

Het jubeljaar van Barmhartigheid was echter voor Zwollenaar Mink de Vries, zelf niet rooms-katholiek, aanleiding om het begrip barmhartigheid een jaar lang voor het voetlicht te brengen.

Heilige deuren benoemd

De bisschoppen hebben overal kerken aangewezen waarvan een deur is benoemd tot Heilige Deur. Het aartsbisdom Utrecht heeft er zelfs drie.Een ervan is te vinden in de Lambertusbasiliek in Hengelo. Pastoor Marc Oortman moest zich eerst wel even achter de oren krabben. "Heilige deuren, dat is toch iets voor het Vaticaan?" De heilige deuren gaan op zondag officieel open.

Leprozenkapel wacht niet

Maar het openen van een deur om het jubeljaar in te luiden, is niet voorbehouden aan de rooms-katholieken alleen, zo vonden ze in Zwolle. En ze wilden ook niet wachten tot aanstaande zondag. 

Daarom opende Mink de Vries, een warm pleitbezorger van de Moderne Devotie nieuwe stijl, vanmorgen in de Grote of Michaelskerk al de deur van de Leprozenkapel. Dat deed hij in het bijzijn van mensen die iets hebben met de zeven werken van barmhartigheid. 

Nieuwe naam

De Leprozenkapel bevindt zich aan de zuidkant van de Grote of Michaelskerk. De kapel werd vanwege de opening hernoemd tot Kapel van Barmhartigheid.

Het hele jaar door zal in Zwolle extra aandacht zijn voor het thema barmhartigheid. Na de verbouwing van de Grote kerk kan men in de kapel een kaarsje opsteken.

 

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur