Thomas a Kempis

Thomas van Kempen, in het latijn Thomas a Kempis werd rond 1380 in Kempen als Thomas Hemerken geboren. Nadat hij op een Latijnse school in Kempen les had gehad, volgde hij zijn oudere broer Johannes en vestigde hij zich in 1392 in Deventer. De eerste jaren kreeg hij daar op de stadsschool les van meester Johannes Boom. Later vond hij onderdak in het huis van Floris Radewijnsz en werd hij opgenomen in de kring van de Broeders van het Gemenene Leven. In 1399 deed hij zijn intrede in het klooster de Agnietenberg waar zijn broer recentelijk prior was geworden. Hij zou 72 jaar in dat klooster blijven. In 1413 werd hij tot priester gewijd. In 1425 en 1447 was hij subprior van het klooster. Deze functie hield onder meer in dat hij de taak van novicemeester uitvoerde.

 

Thomas a Kempis heeft tijdens zijn leven zeker vier keer de bijbel gekopieerd. Hij schreef sermoenen, brieven, hymen en heiligenlevens. Zijn beroemdste werk is De navolging van Christus, waarvan het eerste traktaat in 1424 ontstond. De in heldere en bevattelijke taal geschreven tekst bepleit eenvoud, het afzien van elke vorm van luxe en het direct zoeken van de weg naar God. De navolging wordt immens populair. Nadat het in Augsburg in 1471 – 1472 voor het eerst verschenen was, moest het nadien vaak herdrukt worden. Ook nu nog verschijnen er in diverse talen edities van De imitatione Christi.

 

Thomas á Kempis stierf op 25 juli 1471in het klooster waar hij vanaf zijn negentiende had gewoond. Hij werd begraven in een schrijn in de Sint Michaëlskerk in Zwolle. Zijn kist is versierd met drie engelenkoppen en een banderol met het opschrift Reliquiae Pii Thomae a Kempis. In 2006 is zijn gebeente overgebracht naar de Basiliek van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming in Zwolle.

 

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur