Kopieën van de Bijbel

Thomas heeft veel uitspraken en kernachtige Bijbelspreuken verzameld, die in kringen van de Moderne Devotie opgeld doen. In de periode tussen 1427 en 1439 kopieert Thomas van Kempen ook de gehele bijbel in vijf delen. Dit, op de Agnietenberg tot stand gekomen en door enkele medebroeders rijk geïllustreerde werk, is te bewonderen in de Hessische Hochschul- & Landesbibliothek in Darmstadt. Hij kende de Bijbel door en door en zijn werken staan vol met Bijbelcitaten, vooral uit het Nieuwe Testament. Zijn werken zijn wellicht van mystieke aard in tegenstelling wat men vroeger dacht. Men legde toen het accent meer op de moraal.

De Imitatione Christi

Afbeeldingsresultaat voor koekkoek thomas a kempisDe uitspraken die Thomas a Kempis in de loop der tijd verzameld heeft, heeft hij verzameld in zijn geestelijk notitieboekje of rapiarium. Hiermee legt Thomas vanaf 1420 de basis voor zijn boek 'De Imitatione Christi' (Over de Navolging van Christus). Alhoewel het auteurschap van de Imitatio lange tijd omstreden was, is het nu algemeen aanvaard. Twintig jaar lang voegt Thomas aan deze traktaten verbindende  teksten toe, herschrijft en redigeert ze en structureert de tekst in uiteindelijk vier  'boeken' die samen 'de Navolging' vormen.

Lees meer: De Imitatione Christi

Vita Gerardi Magni

Thomas a Kempis was aanhanger van de kerkelijke vernieuwingsbeweging (Moderne Devotie) van Geert Grote uit Deventer die reeds een grote bekendheid gekregen had binnen het bisdom Utrecht, waarvan Zwolle en Deventer regionale centra waren. Hij schreef een boek over zijn leven dat 'Vita Gerardi Magni' (Het leven van Geert Grote) heet.

Lees meer over Geert Grote.

Biografieën van Florens Radewijnsz en negen andere broeders

Thomas a Kempis is op twaalfjarige leeftijd naar de kapittelschool van Lebuinus te Deventer gegaan. Zijn broer en medestichter van het Mariaklooster in Windesheim stuurt hem met een aanbevelingsbrief voor Florens Radewijnsz, een van Geert Grotes goede vrienden. In Deventer wordt Thomas opgenomen in het convict (kosthuis) voor arme scholieren (domus pauperum) onder de hoede van heer Florens, die als Thomas' mentor optreedt en waar hij ook onderdak vindt. Radewijnsz heeft veel voor Thomas betekend en hem ontvankelijk gemaakt voor het klooster. Thomas a Kempis schreef biografieën over Florens Radewijnsz, maar ook over negen andere broeders.

Lees meer over Florens Radewijnsz.

Vita Lidewigis

Thomas a Kempis schreef het boek 'Vita Lidewigis' dat gaat over het leven van de heilige Liduina van Schiedam. Liduina van Schiedam is een katholieke heilige, patrones van de chronisch zieken en een bekende Nederlandse heilige.

Lees meer over Liduina van Schiedam.

Kroniek van het Agnesklooster

Een ander belangrijk werk is de Kroniek van het Agnesklooster. Op de hoge leeftijd van 84 jaar begon Thomas op aandringen van zijn medebroeders aan dit karwei. Hij heeft de geschiedenis van het huis tot aan zijn dood in 1471 bijgehouden. Hij beschrijft daarin de periode van 1386 tot 1471. Veel heeft hij dus nog kunnen optekenen uit mondelinge overleveringen. Een onbekend gebleven huisgenoot zette de geschiedschrijving nog voort tot 1477. Een apart hoofdstuk daarvan is gewijd aan zijn leermeester in Zwolle, Johan Cele. De oudst bekende vertaling in het Nederlands van de in het Latijn geschreven 'Chronicon Canonicorum Regularium Montis Sanctae Agnetis' door Johannes Kattenbelt verscheen in 1718.

Lees meer over Johan Cele.

Na zijn dood

Bij zijn dood liet Thomas a Kempis een omvangrijk oeuvre na. De rector van het Gymnasium Thomaeum in Kempen, Michael Josephus Pohl, verzorgde tussen 1902 en 1922 een 7-delige uitgave van het verzameld werk van Thomas, de Opera Omnia. Ter gelegenheid van het eeuwfeest van het verschijnen van het eerste deel in die reeks werd in het Duitse Kempen dat feit met een internationaal congres gevierd.

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

Kempen

In Kempen werd Thomas a Kempis geboren.

Kempen ligt in Duitsland net over de grens bij Venlo.

Een aantal organisaties houdt het gedachtegoed van Thomas daar levendig.

 

Thomas Verein

De Thomas Vereniging beoogt de spirituele wijsheid, die eeuwenlang werd gewaardeerd, als immaterieel erfgoed te bewaren. Ze willen mensen kennis laten maken met het werk en ook met het leven van Thomas a Kempis, omdat ze daarin heel heilzame dingen voor ons hele leven in herkennen.

Ze willen u uitnodigen en nieuwsgierig maken naar een mystieke spiritualiteit die niet alleen talloze mensen over de hele wereld eeuwenlang heeft gevormd, maar die zelfs vandaag nog steeds ons innerlijke en uiterlijke leven kan verdiepen en vervullen!

https://www.thomas-verein.de

 

Thomas Stiftung Kiefer

In haar testament van 15 oktober 1966, en naar de wens van haar overleden echtgenoot, heeft Christine Kiefer de  stichting opgericht, waarin delen van haar fortuin zouden moeten vloeien.

Het doel van de stichting:

Bouw en onderhoud van een herdenkingsplaats voor Thomas a Kempis in Kempen.

Bevordering van onderzoek naar het leven en werk van Thomas a Kempis en de verspreiding van zijn werk.

Implementatie en promotie van evenementen gerelateerd aan het levenswerk van Thomas a Kempis.

Steun voor het behoud van de traditionele jaarlijkse St. Maarten tocht door de schoolkinderen uit Kempen.

https://www.thomas-stiftung-kiefer.de

 

Thomas Archiv

Oprichting en doelstelling.

Het archief werd in 1987 opgericht door drie sponsors, de Propsteipfarre St. Mariae Geburt, de stad Kempen en de Thomas Foundation Heinrich en Christine Kiefer als een civielrechtelijke onderneming.

Sinds 1989 heeft het een plek op de begane grond van het Kramermuseum in Kempen (Kulturforum Franziskanerkloster).

Het ziet zichzelf als een documentatie- en onderzoekscentrum voor het leven, werk en invloed van de in Kempen geboren Thomas a Kempis (Thomas Hemerken von Kempen (1379/80 - 1471)), een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de moderne Devotie (Devotio Moderna).

Op het gebied van van service:

Het is een contactpunt over het leven en werk van Thomas a Kempis

Op het gebied van onderzoek:

Het tracht het onderzoek naar het leven en werk van Thomas von Kempen te bevorden.

Op het gebied van public relation:

Het presenteert haar verzameling werken in de vorm van tentoonstellingen en andere projecten.

https://www.thomas-archiv.de