Literatuur Moderne Devotie

Literatuur Moderne Devotie (lange versie 10 oktober 2016)

samengesteld: A.J. Hendrikman, Zwolle

 

 • S.G. Axters, De imitatione Christi. Een handschrifteninventaris bij het vijfhonderste verjaren van Thomas Hemerken van Kempen † 1471 (Kempen-Niederrhein, 1971)

 • L. van Beek, Leken trekken tot Gods Woord (Dirc van Herxen (1381-1457) en zijn Eerste Collatieboek (Hilversum, 2009) diss.

 • P. Bange e.a., De doorwerking van de Moderne Devotie (Hilversum, 1988).

 • J. Bedaux e.a., Met Erasmus naar school. Zur Schule mit Erasmus (Deventer, 1998) Hist. Mus. De Waag.

 • Mariska van Beusichem e.a. Moderne Devotie. (Amsterdam, 2011.

 • F.C. Berkenvelder e.a., Windesheim, studies over een Sallands dorp bij de IJssel (Kampen, 1987).

Hierin enkele artikelen van algemene aard.

 

 • Bisschoppelijke brieven nr. 19, Vernieuwde Innerlijkheid (Utrecht, 1984)

 • Zwolle, 2002 U. Bodemann (red.), Kempener Thomas-Vorträge (Kempen, 2002)

 • P.H.T. Braam, Levensschets van Thomas à Kempis (Zwolle, 1881)

 • Kick Bras, ‘Opvoeding in de Moderne Devotie’, in: Herademing 36, 10de jrg. Nr.2 2002 (Kampen, 2002) 33-37.

 • A. Broers, ‘Doe maar gewoon. Thomas a Kempis (1379-1471)’, in: Dwarsliggers in naam van God, Mystici van Hadewijch tot Hillesum (Baarn/Tielt, 2002) 90-96.

 • C.C. de Bruin e.a., Geert Grote en de Moderne Devotie (Zutphen, 1984).

 • C.C. de Bruin, Geert Grote als bekeerling en reformist geplaatst in het kader van zijn tijd (rede) (Geert Groote Genootschap Deventer, 1984).

 • Jan Bijlsma, ‘Het verhaal van de Moderne Devotie’, in: Zwols Historisch Tijdschrift (Zwolle, 2016) jrg.33, nr.3) 132-144.

 • M. Caron, ‘Materiële cultuur van het Fraterhuis te Zwolle (1400-1500)’, in: Domus Parva. Het eerste huis van de Moderne Devoten te Zwolle (Zwolle, 1987) 57-71.

 • C. Caspers, ‘Sint Agnes als katalysator. Een jonge Romeinse martelares vertelt over de spiritualiteit van de zusters van Diepenveen’, in: Trajecta nr. 2002.11 (Nijmegen, 2002) 18-40.

 • C. Caspers en Th. Mertens (red.), ‘Thomas van Kempen en zijn Navolging van Christus’, in: Ons Geestelijk Erf, deel 77 afl. 1-2 (Antwerpen, 2003)

 • Lydeke van Dijk. Leken trekken tot Gods Woord. (Hilversum, 2009).

 • R.Th.M. van Dijk, ‘Jan Cele en de preken die hij niet schreef’, in: Een zuivere, eenvoudige, standvastige geest…De Moderne Devotie in Zwolle (Zwolle, 1984) 13-17.

 • R.Th.M. van Dijk, ‘Jan Cele in het licht van zijn relaties. Portret van een opmerkelijk devoot te Zwolle’, in: Zwols Historisch Jaarboek 1985 (Zwolle, 1984) 1-13.

 • Rudolf van Dijk, ‘De Moderne Devotie. Haar invloed in de negentiende en twintigste eeuw’, in: Overijsselse Historische Bijdragen, 117de stuk 2002 (Zwolle, 2002) 7-50.

 • R. van Dijk (red. e.a.), Collatie. Halfjaarlijks informatieblad over ‘Moderne Devotie’, 26 nrs. (Nijmegen, 1998-2010)

 • Rudolf van Dijk en Mariska Vonk (red.), beeldredactie Ton Hendrikman, Moderne Devoten in monnikspij. Klooster en Colligatie van Sibculo 1406-1580 (Kampen/Nijmegen, 2007).

 • R. van Dijk en T. Hendrikman, Zwolle in het voetspoor van de Moderne Devotie. Stadswandeling en fietsroutes (Kampen, 1998).

 • R. van Dijk en T. Hendrikman, Deventer in het voetspoor van de Moderne Devotie.

  Stadswandeling door Deventer. Fietsroute naar Diepenveen (Deventer, 2004, 2de herz.druk).

 • Rudolf Th.M. van Dijk O.Carm., Oefening in ontvankelijkheid. Modern onderwijs en (post)Moderne Devotie? (Openbare lezing ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het Thomas a Kempis College te Zwolle dinsdag 17 oktober 2000).

 • Rudolf van Dijk. Navolging van Christus van Thomas van Kempen, vertaald naar het oorspronkelijke handschrift (Kampen, 2008)

 • Rudolf van Dijk, Gerard Zerbolt van Zutphen, Geestelijke opklimmingen. Een gids voor de geestelijke weg uit de vroege Moderne Devotie. (Amsterdam, 2011)

 • Rudolf van Dijk, Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie. (Hilversum, 2012)

 • Rudolf van Dijk, Salome Sticken (1369-1449) en de oorsprong van de Moderne Devotie.

 • (Hilversum, 2015).

 • Lydie van Dijk, ‘Geen stad ligt zo prachtig… Reizigers in Zwolle’ in: Overijsselse Historische Bijdragen (VORG, 128ste stuk, Hilversum 2013) 97-135.

 • Lydie van Dijk, ‘De kaak van Thomas a Kempis’, in: Zwols Historisch Tijdschrift , jrg. 33 2016/1 (Zwolle, 2016) 44-45.

 • Hildo van Engen, De derde orde van Sint-Franciscus in het middeleeuwse bisdom Utrecht. Een bijdrage tot de institutionele geschiedenis van de Moderne Devotie (diss.) Reeks Middeleeuwse Studies en Bronnen XCV (Hilversum, 2006).

 • J. Frederiks, Ontstaan en ontwikkeling van het Zwolse schoolwezen tot omstreeks 1700 (diss.) (Zwolle, 1960).

 • P. v Geest, Thomas a Kempis, een studie van zijn mens- en godsbeeld (diss.)(Kampen,1996)

  Paul van Geest, Thomas a Kempis. (Kampen, 2008).

 • E. Gemmeke, ‘Salland: ‘Bakermat van Europese religieuze cultuurbeweging’, in: F.F. Barends en H. Hannink, Over Salland en de Sallanders (Zwolle, 1994) 88-95.

 • E. Gemmeke (red.), Rapiarium. Informatiebulletin van het Geert Groote Genootschap, 20 nrs., uitg. Centrum voor Moderne Devotie (Deventer, 1985-1994).

 • A.J. Geurts e.a., Moderne Devotie, figuren en facetten (Nijmegen, 1984).

 • K. Goudriaan en Th. Mertens, ‘De derde orde van Franciscus in het bisdom Utrecht’,in: Ons Geestelijk Erf, deel 74 afl. 1-2 (Antwerpen, maart-juni 2000).

 • K. Goudriaan (red.), Vernieuwde innigheid. De Moderne Devotie, Geert Grote en Deventer (Deventer, 2008).

 • José Groen-Bekema, Het Zusterboek. Zelfverloochening in het vrouwenklooster te Diepenveen, 1400-1578 (Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving, 2006)

 • Graaf, Hans de. Windesheimers op de heide. Het verdwenen klooster Nazareth bij Bredevoort en zijn geestelijke en materiële omgeving. (Ijzerlo, 2014)

 • Ulrike Hascher-Burger, Gesungene Innigkeit. Studien zu einer Musikhandschrift der Devotio Moderna (Utrecht, Universiteitsbibliotheek, ms. 16 H 34, olim B 113). Mit einer Edition der Gesänge (diss.)(Utrecht, 2002).

 • Ulrike Hascher-Burger, Singen für die Seligkeit. Studien zu einer Liedersammlung der Devotio moderna (Leiden, 2007).

 • A.J. Hendrikman, ‘Het Thomas a Kempismonument in de Zwolse Michaelkerk’, in: Een zuivere, eenvoudige, standvastige geest De Moderne Devotie te Zwolle (Zwolle, 1984) 59-62.

 • A.J. Hendrikman e.a. (red.), Windesheim 1395-1995. Kloosters, teksten, invloe­den, Middeleeuwse Studies, Band XII (Nijmegen, 1996)

 • Ton Hendrikman, ‘Over Thomas in Thomas (I)’, in: Thomas, jrg. 2, nr. 8, (Zwolle,

  april 2002) 10-11.

 • Ton Hendrikman, ‘Over Thomas in Thomas (II)’, in: Thomas, jrg. 2, nr.13, (Zwolle, oktober 2002) 10-11.

 • Ton Hendrikman, ‘Thomas a Kempis’, in: Zwols Historisch Tijdschrift, 19de jrg. 2002/4 (Zwolle, 2002) 156-163.

 • Ton Hendrikman, Thomas a Kempis 1380-1471 (Uitg. o.l.v. basiliek Zwolle, 2008).

 • Ton Hendrikman, ‘Thomas a Kempis’, in: Op Tocht, 22 jrg. 2011/2 (Utrecht, 2002) 15-16.

 • Ton Hendrikman, ‘De uitstraling van de Moderne Devotie’, in: Zwols Historisch Tijdschrift, 28ste jrg. 2011/3 (Zwolle, 2011) 117-119.

 • Ton Hendrikman, ‘Thomas op reis?’ in: Navolging Vandaag, jrg. 1, nr. 11, Zwolle aug. 2011 (pp. 4-5)

 • Ton Hendrikman, Een monument voor Thomas a Kempis, (uitgave o.l.v-basiliek Zwolle, 2014).

 • Ton Hendrikman, ‘Relicten en relieken’. Omzwervingen van Thomas’ gebeente, in:

 • Zwols Historisch Tijdschrift 33ste jrg. 2016/1 (Zwolle, 2016 ) 46-55.

 • C.M. Hogenstijn, Diepenveen, Deventer en de Moderne Devotie, (Deventer, 2005).

 • C.M. Hogenstijn, Leren voor het leven aan het Grote Kerkhof . De Latijnse school in Deventer (Deventer, 2007).

 • C.M. Hogenstijn, ‘Moderne Devotie’, in: Op Tocht, 22 jrg. 2011/2 (Utrecht, 2002) 10-11.

 • Jos Huls, ‘Christus uitbeelden: de navolging van Christus volgens Thomas van Kempen’, in: Speling, 54/4 (Tilburg, 2002) 88-95.

 • W. Jappe Alberts, Moderne Devotie (Bussum, 1969).

 • Thomas a Kempis. De rozentuin. Vertaald door Vincent Hunink, ingeleid door Paul van Geest (Kampen 2009).

 • Thomas a Kempis. Het leliedal. Vertaald en ingeleid door Jacques Koekkoek (Kampen, 2010)

 • Thomas a Kempis. Brevier. Samengesteld en bewerkt door Jacques Koekkoek (Utrecht, 2011)

 • Thomas a Kempis. Gelijk het gras. Vertaald, toegelicht en ingeleid door Rudolf van Dijk (Utrecht, 2011)

 • Thomas a Kempis. Het leven van Jezus Christus. Inleiding en moderne bewerking door Jacques Koekkoek (Utrecht, 2013)

 • Thomas a Kempis. Verborgen manna. Vertaald door Jacques Koekkoek, voowoord door Désanne van Brederode. (Utrecht, 2015)

 • - U. de Kruijf, J. Kummer, F. Pereboom (red.), Een klooster ontsloten. De kroniek van Sint-Agnietenberg bij Zwolle door Thomas van Kempen. In vertaling en met commentaar (Kampen, 2000).

 • - A. Lem, ‘Zwolse fraters’ 1, 2, 3, 4, in : Zwols Historisch Tijdschrift, 1992/1, 1992/4, 1994/1, 1995/2 (Zwolle, 1992-1995).

 • C. Los, Van Geert Groote tot Erasmus (Zeist, 1984).

 • B. Louwerse, Imitatio. Thomas a Kempis, een kroniek (Heerenveen, 2007) (roman)

 • Madelon van Luijk, Bruiden van Christus. De tweede religieuze vrouwenbeweging in Leiden en Zwolle, 1380-1580 (Zutphen, 2004).

 • I. Mooren, Nachrichten über Thomas a Kempis (Arnheim, 1855)

 • Wendy Moes-Jonasse, Non scholae sed vitae discimus. Wij leren niet voor school, maar voor het leven. (Deventer, 1998) tentoonstellingsgids Hist. Mus. De Waag

 • E. Persoons, ‘Het dagelijks leven in de Windesheimse vrouwenkloosters’, in: Spiegel Historiael 15de jrg. nr.6, juni 1980.

 • - P. de Ridder e.a., De Luister van Groenendaal, Ruusbroec (Brussel, 1993).

 • Jan van Ruusbroec 1293-1381, Tentoonstellingscatalogus met tabel en drie kaarten, KB Albert I, Brussel, 1981).

 • Wybren Scheepsma (red.), Ton Hendrikman (beeldred.), Het ootmoedig fundament van Diepenveen. Zeshonderd jaar Maria en Sint-Agnesklooster 1400-2000 (Kampen, 2002).

 • J.B. Schildkamp e.a. (red.), De kroniek van Johannes van Lochem, prior te Albergen.

 • Vertaling en toelichting (Albergen/Enschede, 1995)

 • Thomas von Kempen. Beiträge zum 500. Todesjahr 1471-1971 (Landschaftsverband Rheinland und Stadt Kempen, 1971)

 • Thomas a Kempis, Alleenspraak der ziel, vertaald door Rijcklof Hofman en ingeleid door Kees Waaijman (Ten Have/Baarn, Carmelitana/Gent, 2004).

 • Thomas van Kempen, De navolging van Christus, vertaald door Gerard Wijdeveld (†) en ingeleid door Paul van Geest (Kapellen/Kampen, 2001) vierde uitgave.

 • - K. Veelenturf (red.), Geen povere schoonheid. Laat-middeleeuwse kunst in verband met de Moderne Devotie (Nijmegen, 2000).

 • H. Voort (red.), Kloster-Leben. Vom Augustinerchorherrenstift zur ökumenischen Begegnungsstätte (Nordhorn, 1994).

 • Mink de Vries. Navolging van Christus in jonge taal door Mink de Vries (’s-Hertogenbosch, 2008)

 • Mink de Vries. Mystiek aan de IJssel. Biddend leven. (Zoetermeer, 2013)

 • Thom. J. de Vries, Duutsche sermoenen door Magister Joan Cele, rector der Zwolse School, gehouden tot zijn clercken,1380-1415, Bloemlezing met inleiding (Zwolle, 1949).

 • Kees Waaijman e.a., Nuchtere mystiek. Navolging van Christus (Kampen, 2006).

 • - A.G. Weiler, ‘Moderne Devotie en Europese cultuur’ in: Trajecta nr. 1992.1 (Nijmegen 1992) 33-48.

 • - A.G. Weiler, ‘Christelijke identiteit en tolerantie volgens Geert Grote en Thomas van Kempen’ in: H.E.S. Woldring red., Identiteit en Tolerantie. Nederlandse filosofen aan het begin van de nieuwe tijd (Baarn, 1995).

 • - A.G. Weiler, Volgens de norm van de vroege kerk. De geschiedenis van de huizen van de broeders van het Gemene Leven in Nederland, Middeleeuwse Studies, Band XIII (Nijmegen, 1997).

 • L. Wierda, De Sarijs-handschriften. Laat-middeleeuwse handschriften uit de IJsselstreek (Zwolle, 1995).

 • Ingrid Wormgoor, Uit vrije wil en v oor zijn zieleheil. Kerkelijke instellingen in Zwolle tot 1580 (Zwolle, 2007). diss.

--------------------------------

 

Het Katholiek Documentatie Centrum is ook een bron voor veel literatuur. Zoeken op bijvoorbeeld Thomas a Kempis geeft veel werken: http://cat.ubn.ru.nl/DB=1/SET=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=RLV&TRM=Thomas+a+Kempis

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur