Interessante links

Begraafplaats Bergklooster
De begraafplaats Bergklooster in Zwolle vindt zijn oorsprong als de begraafplaats van het Agnietenklooster in 1398. Bezoek de website.

Benjamin Louwerse
Zoek eens op THOMAS of MODERNE DEVOTIE. Je leest dan boeiende reflecties op ontwikkelingen rond Thomas en de Moderne Devotie. Benjamin Louwerse verzorgde in 2009 de 5e THOMASLEZING. Deze lezing wordt twee-jaarlijks gehouden.Bezoek de website.

Concertzender
Zoek rechtsboven op 'Muziek Vrouwenkloosters'. Bezoek de website.

Geert Grote
Geert Grote Huis te Deventer
Geert Grote Instituut van Hogeschool Windesheim

Grote Kerk Zwolle
In 1946 is de stichting opgericht van de St. Thomas broederschap in de St.Michaelskerk. Bezoek de website.

Historisch Centrum Overijssel
Een rijke historie van Overijssel. http://www.historischcentrumoverijssel.nl

Onze Lieve Vrouwe Basiliek Zwolle
De Basiliek waar het gebeente van Thomas ligt. In de volksmond "de Peperbus"  Bezoek de website.

Katholieke Bijbel Stichting
De Katholieke Bijbelstichting verspreidt de Bijbel in het Nederlands taalgebied. Bezoek de website.

Levende stadsgeschiedenis Zwolle
De Stichting stelt zich ten doel de geschiedenis van de historische Hanzestad Zwolle steeds op een verrassende levendige wijze te (doen) presenteren. Bezoek de website.

Podium van Kerken te Zwolle
Alle Zwolse kerken op een website. Podium van eKrken is gangmaker van diverse wijkinitiatieven  m.b.t. Post Moderne Devotie. Bezoek de website.

Postmoderne Devotie
Meer informatie over Postmoderne Devotie. Bezoek de webiste.

Titus Brandsma Instituut Nijmegen
Het Titus Brandsma Instituut is in 1968 opgericht als een vorm van samenwerking tussen de Radboud Universiteit Nijmegen en de Nederlandse Karmelprovincie ter nagedachtenis aan prof. dr. Titus Brandsma (1881-1942), karmeliet. Bezoek de website.

Ton Huis in 't Veld, kunstenaar in Zwolle
Over het dorp en de geschiedenis van Windesheim. Bezoek de pagina.

Belgie:

Ruusbroec Genootschap van Universiteit van Antwerpen

Duitsland:
Freundeskreis Propstei Clarholz e.V.

http://www.kloster-frenswegen.de/

Musica Devota

http://www.musicadevota.com/datenbank.htm

 

 

Tip

Zoek in Google eens op Geert Groote Pad (route Deventer – Zwolle) door Marycke Janne Naber.

 

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur