Geert Grote

Geert Groote (1340-1384) is een van de stichters van de moderne devotie en heeft als zodanig Thomas a Kempis geinspireerd.

 

Lees meer: Geert Grote

Florens Radewijnsz


Florens Radewijnsz werd geboren in 1350 in Leerdam. Hij was een Nederlandse kerkhervormer en vriend van Geert Grote. Florens bewoonde vanaf 1380 met een groepje volgelingen in het huis van Radewijnsz in de Engestraat te Deventer. Het was de eerste van vele gemeenschappen van de Moderne Devotie die door heel Europa zouden worden opgericht. Het huis staat nog steeds bekend als het Heer Florenshuis of Rijken Fraterhuis. Thomas a Kempis was niet vermogend en daarom verbleef Thomas in het Armen Fraterhuis tijdens zijn verblijf in Deventer.

Lees meer: Florens Radewijnsz

Johan Cele

In het boek 'Kroniek van het Agnesklooster' van Thomas a Kempis heeft hij een apart hoofdstuk gewijd aan zijn leermeester in Zwolle, Johan Cele. Johannes (Johan) Cele (ca. 1350 - 1417) was rector van de Latijnse school te Zwolle van 1377 tot 1415 en was kerkmusicus in de Sint-Michaëlskerk. Cele was een sleutelfiguur in de beweging van de Moderne Devotie en heeft veel bijgedragen tot de verspreiding van ideeën tot hervorming van kerk, onderwijs en samenleving. Johan Cele werd begraven in het klooster Windesheim. Na de Reformatie werd dit klooster afgebroken.

op het Celeplein, tussen Praubstraat en Papenstraat staat een beeld van Johan Cele.

 

 

 

Scriptie door Michel Buijkx

Michael Buijkx schreef een scriptie over de rol van Johan Cele in de Moderne Devotie. Deze scriptie is gratis aan te vragen bij Michael Buykx. zie bij Thomas a Kempis parochie site  bij diaken voor zijn mail adres.

Lees meer: Johan Cele

Liduina van Schiedam

Thomas a Kempis schreef het boek 'Vita Lidewigis' dat gaat over het leven van de heilige Liduina van Schiedam. Liduina van Schiedam, vaker Sint-Liduina, Lidwina of Liedewij genoemd, is een katholieke heilige, patrones van de chronisch zieken en een bekende Nederlandse heilige.

 

Lees meer: Liduina van Schiedam

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur