10 april GE(S)LAAGDE PRESENTATIE VAN DE GLOSSY THOMAS

Natuurlijk, de locatie van restaurant De Agnietenberg op 150 meter afstand van het voormalige klooster,was doeltreffend gekozen. Maar de gelaagdheid van het programma bood afwisseling en bekoorde.

2013-04-10 Knipsel Presentatiem Pierik  (foto Bert Pierik)

Hieronder kunt u enkele kenmerkende uitspraken van verschillende sprekers teruglezen. Maar ook  die van drie geinterviewden door Annemiek Schrijver.

Bep Pierik zong het ' Libera me' uit het 15e eeuwse ritueel bij het overlijden van zusters van Soeterbeeck.

Lenny Kuhr vertolkte tijdens de presentatie 2 liederen: Quo vadis?  en Het Gebaar.

Lees hier de liederen van Lenny Kuhr Quo Vadis en Het gebaar.

Lees meer: 10 april GE(S)LAAGDE PRESENTATIE VAN DE GLOSSY THOMAS

Blij met gulle gevers & advertenties

Het idee voor de glossy zag voorjaar 2012 het licht. En uitgeverij Boekencentrum achtte het zeker haalbaar
Samen met hen werd een plan de campagne opgesteld om de nodige financiën bijeen te brengen.

Wonderwel lukte dat binnen 9 maanden  Met goede adviezen uit leden van ons Comité van Aanbeveling werden vooral regionale en provinciale bedrijven benaderd. Tegelijkertijd werd bekeken welke fondsen in Nederland  voor ons initiatief van de glossy THOMAS   van betekenis konden zijn.

Met enige trots publiceren wij hier de namen van gulle gevers en van de bedrijven of organisaties die een advertentie of advertorial hebben geplaatst.

Fondsen                                                                                   Advertenties & Advertorials

Stichting Begraafplaats Bergklooster                                        Boekhandel  Goedhart te Zwolle
Pr. Bernardfonds Cultuurfonds                                                  Wavin Nederland NV te Zwolle
Stichting Emmanuelshuizen                                                      Procuur Carmelieten Almelo
RABO Ijsseldelta Stimuleringsfonds                                         Van Wijhe Verf B.V. te Zwolle
Zusters van Liefde SCMM                                                          Boekhandel Praamstra te Deventer
Provincialaat Jezuïten                                                                Landgoed Hezenberg te Hattem
Privepersonen                                                                             Restaurant De Agnietenberg
Zusters Augustinessen van Priorij Soeterbeeck                      College van Bestuur Chr. Hogeschool Windesheim

Stichting Wesselings-van Breemen                                          Uitgeverij Kok

 

Glossy THOMAS

glossy Thomas coverAl bijna 25 jaar probeert de stichting Thomas a Kempis het gedachtegoed van de Moderne Devotie en in het bijzonder van Thomas a Kempis te bewaren en levend te houden. Dit doet zij in Zwolle en een steeds wijdere kring daaromheen. Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting in 2013 een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'. De glossy is in nauwe samenwerking met uitgeverij Boekencentrum tot stand gekomen.

In de fraai vormgegeven Glossy wordt het gedachtegoed van Thomas a Kempis op unieke wijze toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. Bekende en onbekende Nederlanders vertellen over hun leeservaringen met Thomas' bestseller 'De navolging van Christus'. Er is aandacht voor maatschappelijke initiatieven in de geest van Thomas en voor de Moderne Devotie. Bovendien wordt Overijssel in beeld gebracht als bakermat van deze beweging die een blijvende stempel op de Europese cultuur heeft gedrukt. Op woensdag 10 april wordt de glossy feestelijk gepresenteerd in Theehuis 'De Agnietenberg' in Zwolle.

 

Presentatie aan de pers

Om de vele vragen van de media ter wille te zijn vindt er op dinsdagmiddag 9 april een presentatie voor de pers plaats. In dit intro-uur is er wat meer gelegenheid om op vragen en wetenswaardigheden rond de glossy THOMAS én over ons 25-in te gaan. Aanvang 15.00 uur.

Dit intro-uur gebeurt op historische grond, namelijk in de bestuurskamer van Begraafplaats Bergklooster (Bergkloosterweg 92 te Zwolle). Bergklooster was de voormalige begraafplaats van het St. Agnesklooster op de Agnietenberg. Anno 2013 is het een veelgebruikte begraafplaats.

Voor inlichtingen:
Mariska van Beusichem 06- 2316 57 97
Bert Pierik: 038- 453 2281

pdfBekijk hier het persbericht over de glossy.

Voor maar € 6,95 te koop in alle Nederlandse boekhandels

De glossy is vanaf 11 april 2013 voor € 6,95 te koop in alle Nederlandse boekhandels. Belangstellenden in Zwolle kunnen de glossy ook bestellen bij het bestuur. De glossy wordt dan thuis bezorgd. Stuur een bericht met uw naam en adresgegevens en maak € 6,95 over naar rekeningnummer 244 57 13 ten name van Stichting Thomas a Kempis; onder vermelding van 'glossy THOMAS'. Wij sturen de glossy dan zo spoedig mogelijk naar u toe. Ja, ik wil de glossy THOMAS bestellen.Lees hier de reacties van het Comité van Aanbeveling van stichting Thomas a Kempis over de Glossy.
Uitgeverij Boekencentrum heeft al meer eenmalige glossy's uitgebracht, onder andere 'Calvijn' en 'Antoine'.

 


Weblog van Jos Douma

De aankondiging van de uitgave de glossy THOMAS brengt een gistingsproces op gang. Allerlei typen media schenken er al aandacht aan. Zo ook het weblog van Jos Douma. In zijn bijdrage "Wie Zwolle zegt, zegt ... (Thomas a kempis).

 

Reactie van Zusters van Soetebeeck

Heel hartelijk dank voor de uitnodiging voor de presentatie van de glossy Thomas.
Het is een heel interessant programma. Wij staan als zusters van Soeterbeeck in de traditie van de Moderne Devotie daarom is het voor ons fijn dat deze glossy Thomas verschijnt.

Wij zullen niet aanwezig zijn bij de presentatie maar hopen dat het voor velen een inspirerende middag zal zijn.

Met vriendelijke groeten, Zuster Anthonie Koolen CRW

(Zuster Anthonie is priorin. De Zusters van Soeterbeeck zijn één van de gulle gevers die de glossy mogelijk maakten

 

Hemerken – ein Magazin, das inspiriert

Nu een inspirerende Thomas glossy in het duits.

Met een rijkelijk ontworpen glossy vestigt de Thomas Stichting uit Kempen de aandacht op de grootste zoon van de stad: Thomas à Kempis. Wat Thomas ons vandaag te vertellen heeft, wordt goed geïnformeerd en spannend gepresenteerd.

Mit einem opulent gestalteten Magazin lenkt Kempens Thomas-Stiftung den Blick auf den größten Sohn der Stadt: auf Thomas von Kempen. Was er uns heute zu sagen hat, wird kenntnisreich und spannend vermittelt.

Lees meer: Hemerken – ein Magazin, das inspiriert

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

Kempen

In Kempen werd Thomas a Kempis geboren.

Kempen ligt in Duitsland net over de grens bij Venlo.

Een aantal organisaties houdt het gedachtegoed van Thomas daar levendig.

 

Thomas Verein

De Thomas Vereniging beoogt de spirituele wijsheid, die eeuwenlang werd gewaardeerd, als immaterieel erfgoed te bewaren. Ze willen mensen kennis laten maken met het werk en ook met het leven van Thomas a Kempis, omdat ze daarin heel heilzame dingen voor ons hele leven in herkennen.

Ze willen u uitnodigen en nieuwsgierig maken naar een mystieke spiritualiteit die niet alleen talloze mensen over de hele wereld eeuwenlang heeft gevormd, maar die zelfs vandaag nog steeds ons innerlijke en uiterlijke leven kan verdiepen en vervullen!

https://www.thomas-verein.de

 

Thomas Stiftung Kiefer

In haar testament van 15 oktober 1966, en naar de wens van haar overleden echtgenoot, heeft Christine Kiefer de  stichting opgericht, waarin delen van haar fortuin zouden moeten vloeien.

Het doel van de stichting:

Bouw en onderhoud van een herdenkingsplaats voor Thomas a Kempis in Kempen.

Bevordering van onderzoek naar het leven en werk van Thomas a Kempis en de verspreiding van zijn werk.

Implementatie en promotie van evenementen gerelateerd aan het levenswerk van Thomas a Kempis.

Steun voor het behoud van de traditionele jaarlijkse St. Maarten tocht door de schoolkinderen uit Kempen.

https://www.thomas-stiftung-kiefer.de

 

Thomas Archiv

Oprichting en doelstelling.

Het archief werd in 1987 opgericht door drie sponsors, de Propsteipfarre St. Mariae Geburt, de stad Kempen en de Thomas Foundation Heinrich en Christine Kiefer als een civielrechtelijke onderneming.

Sinds 1989 heeft het een plek op de begane grond van het Kramermuseum in Kempen (Kulturforum Franziskanerkloster).

Het ziet zichzelf als een documentatie- en onderzoekscentrum voor het leven, werk en invloed van de in Kempen geboren Thomas a Kempis (Thomas Hemerken von Kempen (1379/80 - 1471)), een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de moderne Devotie (Devotio Moderna).

Op het gebied van van service:

Het is een contactpunt over het leven en werk van Thomas a Kempis

Op het gebied van onderzoek:

Het tracht het onderzoek naar het leven en werk van Thomas von Kempen te bevorden.

Op het gebied van public relation:

Het presenteert haar verzameling werken in de vorm van tentoonstellingen en andere projecten.

https://www.thomas-archiv.de