Comité van Aanbeveling

Stichting Thomas a Kempis Zwolle heeft  tot haar grote genoegen, een aantal prominente personen bereid gevonden zitting te nemen in haar Comité van Aanbeveling. De Stichting verwacht hiermee haar doelstelling: het onder de aandacht brengen van de Moderne Devotie, Thomas a Kempis en 'De Navolging', nog beter gestalte te kunnen geven. Dat gebeurt onder andere door middel van een scala aan georganiseerde activiteiten.

Uiteraard bent u hierbij ook van harte welkom. Bekijk de activiteiten om te kijken wat er op het programma staat. Voor sommige activiteiten moet u zich aanmelden of 'vriend van Thomas' zijn. Vriend van Thomas bent u al voor maar € 20,- per jaar.

 

 

2014-03-22 Geert Jansen BPierik                                                                 (foto: B. Pierik)

Geert Jansen

Oud- commissaris van de Koningin in Overijssel
Dhr. Jansen over de glossy THOMAS: "Geweldig, hierop heeft Thomas a Kempis eeuwen gewacht. Nu is het aan ons om de boodschap verder te dragen".

 

2014-03-22 Gerard de Korte BPierik                                                                (foto: B. Pierik)

Gerard de Korte

Bisschop van het bisdom Den Bosch
Mgr. dr. G.J.N. de Korte over de glossy THOMAS:  "Dat door deze glossy het gedachtegoed van Thomas a Kempis onder een breed publiek bekend mag worden".

In het najaar van 2012 verscheen zijn boek 'Hartelijk Katholiek'

 

2014-03-22 Arjan Plaisier BPierik                                                                   (foto: B. Pierik)

Arjan Plaisier

Oud-Scriba van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
Arjan Plaisier over de glossy THOMAS: "Juist de eenvoudige en sobere Thomas verdient een glossy: prima initiatief"

2014-03-22 Annemiek Schrijver BPierik                                                                    (foto: B. Pierik)

Annemiek Schrijver

Schrijfster, KRO, NCRV, IKON documentairemaakster en presentatrice 
Mevrouw Schrijver over de glossy THOMAS: "Deze glanzende Thomas zal veel navolgers krijgen. En toch blijft hij er devoot en nederig onder!'

Lees meer over Annemiek Schrijver.

 

2014-03-22 Clemens Hoogestijn BPierik                                                                  (foto: B. Pierik)

Clemens Hogenstijn

Stadshistoricus van Deventer en voorzitter Stichting Centrum voor Moderne Devotie
Dr. C.M. Hogenstijn over de glossy THOMAS: "Thomas, eens scholier in Deventer, verbindt onze stad met Zwolle en met de rest van de wereld".

 Najaar 2012 presenteerde hij zijn nieuwste boek in het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle.

Lees meer over Clemens Hogenstijn en het boek 'Een Perfecte Lantcaerte

Lees meer: Comité van Aanbeveling

Moderne Devotie

 NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED        

Presentatie 
 
Publieksboek
Moderne Devotie
 
6 oktober 2018  
Kerk van Windesheim
 15 - 17 uur

   

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed

Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur