De Stichting

Doelen van de stichting

zomeravondontmoeting 26-6 2010 011-klein1. Belangstelling wekken voor de historische, culturele en geestelijke waarden van het erfgoed van de Moderne Devotie in de stad Zwolle en omgeving.
2. Aandacht vragen voor de actualiteit van deze religieuze beweging en de betekenis voor onze tijd.
3. Activiteiten organiseren waarin de Moderne Devotie centraal staat, zoals:

Lezing - 20110702k Dominicantus-kleina. Lezingenseries over actuele onderwerpen.
b. Zomeravondontmoetingen bij de gedenksteen bij de ingang van begraafplaats Bergklooster, de plek van het voormalige Agnesklooster.
c. Tweejaarlijks: om en om de Thomaslezing of een cursus.
d. Rondleidingen.

 

 

Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI)

Belastingdienst logo                                                KvKoophandel logo

 

 

 

 

Stichting Thomas a Kempis bezit een ANBI-verklaring. Giften aan de stichting zijn, naar de voorwaarden van de Belastingdienst, aftrekbaar.

In 2013 heeft de Belastingdienst aanvullende voorwaarden gesteld om enkele gegevens openbaar te plaatsen op onze website. De vermelding heeft als doel om "het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen"

Wij voldaan graag aan het gestelde en geven hieronder de gevraagde informatie.


Naam:                                     Stichting Thomas a Kempis, bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 41.02.42.15

Fiscaalnummer:                  81 36 62 576    (Ook genoemd: Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer: RSIN)

Contactgegevens:              Secretariaat Mevrouw M.J. (Madzy) van der Plaats, Zuiderpad 31, 8355 CC Giethoorn
                                                                                           tel 0521- 362 452, madzy.vanderplaats@planet.nl
                                                e-mailadres van de stichting: vriendentak@gmail.com
                                                website: www.thomasakempiszwolle.nl

Samenstelling Bestuur:   Het bestuur telt 7 bestuursleden en 1 adviseur. Zie in de kolom "OVER" het tweede onderwerp "Bestuur"

Beleidsplan 2014 – 2018: Ons Beleidsplan voor deze jaren en het werkplan 2014 staan vermeld op 1 A-4.
                                               Klik hier  om dit document te lezen.

Beloningsbeleid:               De stichting heeft geen vergoedings- of beloningsregels. Natuurlijk kunnen reëel gemaakte kosten worden gedeclareerd.

                                              In de praktijk wordt hier terughoudend gebruik van gemaakt.

Doelstelling:                       Hierboven hebben we beknopt aangegeven wat ons drijft.
                                              Klik hier om de notarieel vastgestelde doelstelling te lezen.

Activiteiten 2013:            Klik hier voor het beknopte overzicht van de bestuurlijke en uitvoeringsactiviteiten in het jaar 2013

Financieel 2013:              U kunt bekijken hoe onze kleine stichting er financieel voorstaat. Klik hier

 

Activiteiten 2014:            Klik op:  TaK_Jaarverslag__2014.doc  voor het beknopte overzicht van de bestuurlijke en uitvoeringsactiviteiten in het jaar 2014

Financieel 2014::              U kunt hier bekijken hoe onze stichting er financieel voorstaat. Klik op:  Thomas_a_Kempis_jaarrekening_2014.doc

 

 

Activiteiten 2015:            Klik op:  voor het beknopte overzicht van de bestuurlijke en uitvoeringsactiviteiten in het jaar 2015 TAK_Jaarverslag_2015.doc

 

Financieel 2015:              U kunt hier bekijken hoe onze stichting er financieel voorstaat. Klik op: TAK_financieel_2015.xls 

 

Jaar- en financieel verslag 2016 zie:

http://thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/jaarverslagen.html

 

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur