Gerard Reve, schrijver 20ste eeuw

Ter afsluiting van de huldiging in de Allerheiligste Hartkerk (naar aanleiding van de toekenning van de P.C. Hooft-prijs) getuigde Reve in 1969 in zijn dankwoord van een waarheid, waar zijn hele werk naar verwijst.

Ik geloof dat God, de Liefde en de Dood drie woorden zijn voor één en hetzelfde.

Geen terloopse uitspraak. Toen hij de beelden ervan op de tv terugzag barstte hij, tot grote schrik van de mensen die met hem meekeken, in woest gesnik uit.

Wat ik op het eind van die avond gezegd heb, verbijstert mij nu - ik bedoel dat credo. Ik geloof niet, dat ik het was, die dat zei. Iemand sprak, door mij.

In zijn verantwoording bij de Verzamelde gedichten zegt Reve dat hij het meeste houdt van godsdienstige en mystieke poëzie. Ongetwijfeld heeft hij in dit verband kennis genomen van De Navolging van Christus, volgens Oosthoeks encyclopedie na de bijbel het meest gelezen boek van de wereldliteratuur en het meest verspreide boek dat Nederland ooit heeft voortgebracht. Bijna zes eeuwen geleden beschreef Thomas a Kempis hierin zijn beleving van de mystieke omgang met God.

O God, die de waarheid zijt: maak mij één met U in onwankelbare liefde.

Heeft Reve Thomas a Kempis proberen te verbeteren? De belangrijke slotregel van het gedicht Herkenning is in elk geval kort en bondig.

O Dood, die Waarheid zijt: nader tot U.

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur