Vincent van Gogh, schilder 19de eeuw

Onderzoek invloed Thomas a Kempis op Vincent van Gogh

Vincent van Gogh is ,,diepgaand beïnvloed'' door de Navolging van Christus, het beroemde boek van de middeleeuwse monnik Thomas a Kempis, die grote delen van zijn leven in Deventer, Windesheim en Zwolle doorbracht. Henk de Jong (1950), die predikant was in Windesheim, dook er dieper in en publiceert er volgende maand een boek over.

lees verder:

https://www.destentor.nl/zwolle/onderzoek-invloed-thomas-a-kempis-op-vincent-van-gogh~adbdb51c/

Zie iik:

Zondagmiddag 30 november 2014 besteedde ‘Kunstuur” op TV NPO 1 onder andere aandacht aan Vincent van Gogh.

uitzending 30 november 2014: http://www.npo.nl/kunstuur/30-11-2014/AT_2023040

Er wordt momenteel een nieuwe wijze van kijken gebracht naar Van Gogh als persoon; en naar zijn werkzaamheden. Van Gogh was vooral de laatste 8 jaar van zijn leven heel productief. Hij maakte 860 schilderijen, 1026 tekeningen. Geen wonder dat het Vincent van Gogh Museum elk jaar 1,5 miljoen bezoekers trekt. Minder bekend is dat hij ook heel veel brieven heeft geschreven: ruim 900.

Vincent van Gogh werd in 1853 geboren in Zundert. Zijn vader was er predikant van de Ned. Hervormde Kerk in een (arme) regio waarin er een meerderheid was van katholieken.

In zijn tijd was de brief een veel gebruikt communicatiemiddel. Ook tussen de broers Vincent en Theo. Toen de laatste was overleden, en zijn vrouw een kast op de werkkamer van haar man opende, lag daar een schat van alle brieven die Vincent aan Theo had gezonden.

Het Van Gogh Museum in Amsterdam heeft naast de aantallen vermelde schilderijen en tekeningen ook ruim 900 brieven. Eind 2009 verscheen hierover het boek ‘Van Gogh – De Brieven’. Het Van Gogh Museum in Amsterdam en het Huygens Instituut in Den Haag werkten ruim vijftien jaar aan deze briefwisseling met zijn broer Theo; maar er zijn er ook onder andere met de bekende Franse schilders Paul Gauguin en Émile Bernard.

Uit al deze brieven kan men zich zelf ook een beeld van Vincent van Gogh vormen: betrokken op zijn familie en naaste vrienden, religieus georiënteerd, altijd zoekend; en zich ontwikkelend.

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur