Inspirator van mensen

De Moderne Devotie heeft sinds haar ontstaan in de tweede helft van de 15e eeuw velen geinspireerd. De boekdrukkunst, die  rond ditzelfde tijdsgewricht in West-Europa tot ontplooiing kwam, bracht nog meer burgers met gedachtegoed en werken van de Moderne Devotie in aanraking. Aanvankelijk gebeurde dit via de adellijke hoven en de gegoede burgerij. In de 17e tot en met de 19e eeuw zien we ook veel politici, schrijvers, kunstenaars enz. in aanraking komen met de werken van de Moderne Devotie.

Veel boeken en werkstukken die over de Moderne Devotie of over Thomas a Kempis bevinden zich in bibliotheken van universiteiten, kloosters, kerken en in pariculiere collecties. 

De opkomst van internet betekent een verdere ontsluiting. In rap tempo worden veel boeken en andersoortige werken in bibliotheken en musea gedigitaliseerd. Dat betekent dat nog meer geinteresseerden deze oude werken thuis achter de computer kunnen inzien, bestuderen en onderzoek doen. De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft dat goed begrepen! In 2013 nam deze het initiatief om de websites van voor hen interessante groeperingen te archiveren. Ook onze stichting Thomas a Kempis werd daartoe uitgenodigd.

BN-ers en BWB-ers

Deze rubriek wil een overzicht geven van tot nu toe bekende (wereld)burgers die geïnspireerd zijn geraakt door Thomas a Kempis en zijn medebroeders binnen de Moderne Devotie.Hun 'klik' met dat eeuwenoude gedachtegoed kan ons nieuwsgierig maken: Wat sprak hen aan? Wat betekende dit voor hen in hun dagelijks handelen? Hoe begeesterden zij weer anderen in hun omgeving hiermee?

Hieronder treft u een lijst (op alfabetische volgorde)  aan met de namen van personen die er al zijn opgespoord. 

 

Zie hier een overzicht van enkele personen, die door Thomas geinspieerd zijn.

https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/2014-thomas-en-bn-en-bwb.html

 

BWB-er of BN-er voornaam
Alexander Horace Grundy
Benanke Ben Shalom
Bonhoeffer Dietrich
Bourbon  Madame Elisab. Ph.M.H. de
Brandsma (O.Carm) Titus
Brom Gerard
Clinton Bill (William Jefferson)
Corneille Pierre
Cuypers Pierre
Dijk Rudolf van
Easwaran Eknath
Eliot George (ps. Mary Ann Evans)
Erasmus Desiderius
Erens Frans
Gandhi Mahatma
Gansfort Wessel
Gogh Vincent van
Groen van Prinsterer Guillaume
Hammarskjöld Dag
Heldringh Ottho Gerhard
Hugenholtz Philip Reinhard
Hugenholtz Petrus Hermannus
Joh Paulus II Paus
Koenen Marie
Leibniz Gottfried Wilhelm
Luyken Jan
Mengelberg Willem
More Thomas
Newton John
Nightingale Florence 
Pius X  Paus
Pope Alexander
Rizal Jose
Röring W.G.A.J.
Schaepman dr. H.J.A.M 
Simonis Ad
Teellinck Willem
Tersteegen Gerhard
Vivekanada Swami
Voetius Gisbertus
Vos Jan
Wesley John
Willebrands Joh. Ger. Maria
Willem I Koning BeNeLux / NeLux

 

 

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

Kempen

In Kempen werd Thomas a Kempis geboren.

Kempen ligt in Duitsland net over de grens bij Venlo.

Een aantal organisaties houdt het gedachtegoed van Thomas daar levendig.

 

Thomas Verein

De Thomas Vereniging beoogt de spirituele wijsheid, die eeuwenlang werd gewaardeerd, als immaterieel erfgoed te bewaren. Ze willen mensen kennis laten maken met het werk en ook met het leven van Thomas a Kempis, omdat ze daarin heel heilzame dingen voor ons hele leven in herkennen.

Ze willen u uitnodigen en nieuwsgierig maken naar een mystieke spiritualiteit die niet alleen talloze mensen over de hele wereld eeuwenlang heeft gevormd, maar die zelfs vandaag nog steeds ons innerlijke en uiterlijke leven kan verdiepen en vervullen!

https://www.thomas-verein.de

 

Thomas Stiftung Kiefer

In haar testament van 15 oktober 1966, en naar de wens van haar overleden echtgenoot, heeft Christine Kiefer de  stichting opgericht, waarin delen van haar fortuin zouden moeten vloeien.

Het doel van de stichting:

Bouw en onderhoud van een herdenkingsplaats voor Thomas a Kempis in Kempen.

Bevordering van onderzoek naar het leven en werk van Thomas a Kempis en de verspreiding van zijn werk.

Implementatie en promotie van evenementen gerelateerd aan het levenswerk van Thomas a Kempis.

Steun voor het behoud van de traditionele jaarlijkse St. Maarten tocht door de schoolkinderen uit Kempen.

https://www.thomas-stiftung-kiefer.de

 

Thomas Archiv

Oprichting en doelstelling.

Het archief werd in 1987 opgericht door drie sponsors, de Propsteipfarre St. Mariae Geburt, de stad Kempen en de Thomas Foundation Heinrich en Christine Kiefer als een civielrechtelijke onderneming.

Sinds 1989 heeft het een plek op de begane grond van het Kramermuseum in Kempen (Kulturforum Franziskanerkloster).

Het ziet zichzelf als een documentatie- en onderzoekscentrum voor het leven, werk en invloed van de in Kempen geboren Thomas a Kempis (Thomas Hemerken von Kempen (1379/80 - 1471)), een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de moderne Devotie (Devotio Moderna).

Op het gebied van van service:

Het is een contactpunt over het leven en werk van Thomas a Kempis

Op het gebied van onderzoek:

Het tracht het onderzoek naar het leven en werk van Thomas von Kempen te bevorden.

Op het gebied van public relation:

Het presenteert haar verzameling werken in de vorm van tentoonstellingen en andere projecten.

https://www.thomas-archiv.de