Devotiefietstocht rond Burgum, Garyp en Veenwouden

Hervormingsbeweging van Moderne Devotie had grote invloed in Friesland

Burgum, 1 mei 2019

Op zondag 12 mei wordt er een (fiets)tocht georganiseerd rond Burgum, Garyp en Veenwouden met als thema de hervormingsbeweging van de Moderne Devotie. De tocht, met verhaal, begint in de Kruiskerk van Burgum om 13.30 uur ( inloop vanaf 13.00 uur).

Via locaties in Garyp( Siegerswoude), en Veenwouden zal de tocht weer in Burgum eindigen tussen 16.30 uur en 17.00 uur. Daar wordt de middag afgesloten in het Martinushuis aan de Hillemaweg 37 met een drankje. Er kan gezorgd worden voor alternatief vervoer wanneer de fietstocht van 25 km. een bezwaar is. De organisatie is in handen van de St. Martinushuislezingen, in samenwerking met de Protestantse Kerk Burgum Kruiskerk, en Mink de Vries van de Actuele Moderne Devotie Beweging. Kosten voor deelname : 3 euro , aanmelding bij loekpunt@chello.nl

De regio Drachten, Burgum en Dokkum heeft een rijke kloosterhistorie. Diverse namen, beelden, en locaties, verwijzen daar nog naar. Het grote Augustijner Dubbelklooster in Burgum werd door de Moderne Devoten in de 15e eeuw overgenomen. In Garyp bij Siegerswoude stichtten gevluchte Moderne Devote zusters uit Hoorn een klooster, en betrokken daar de hele gemeenschap bij. Het grote klooster Klaarkamp van de Cisterciënzers, bij Rinsumageest, heeft een grote rol gespeeld bij alle hervormingen van de Moderne Devoten. De kloosterhervormer Abt Boying vormde de brug tussen Moderne Devoten en Cisterciënzers. In Veenwouden staat nog de Schierstins, een van de laatste restanten van het klooster Klaarkamp.

De Moderne Devotie stond voor een vernieuwing van het christelijke gemeenschapsleven en is te zien als een hervormingsbeweging binnen de Kerk en maatschappij. Mink de Vries, coördinator Actuele Moderne Devotie en expert op dit gebied, riep tijdens zijn Martinushuislezing in 2018 zoveel enthousiasme in de zaal op dat ter plekke besloten werd om een (fiets)tocht te organiseren rond Burgum om een drietal locaties te gaan bezichtigen.

Op al te bezoeken locaties zal Mink de Vries een en ander vertellen over de functie en het bijzondere van die locatie ten tijde van de Moderne Devotie. Tevens zal hij ook de verbinding maken naar de betekenis van de Moderne Devotie in deze tijd, en waarom het een plek verdient in de canon van de Nederlandse geschiedenis, en in de canon van Friesland.

================================================================================

Info voor redactie bij Loek Punt : per telefoon 0511 462934 , mobiel 0653397677

Zondag 12 mei 2019 Kruiskerk Vertrek om 13.30 uur Nieuwstad 5 9251LN Burgum.

 

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
ING 09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur