Reformatieherdenking Genemuiden

Centraal stond het thema ‘Voortgaande Reformatie in Genemuiden’. Onder de titel ‘Van een nieuw psalmboek, een nieuwe leer en na de synode van Dordt een nieuwe predikant’ ging G.J. Westhoff op bovengenoemde vragen in. Dominee W.G. Hulsman mediteerde over het thema aan de hand van Romeinen 12: 2b, ‘Maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid…’ Dat Synode van Dordt paste in de voorgaande reformatie van de leer van de Kerk werd duidelijk aan de hand van het referaat van de heer A. den Ouden. Vanuit het vertrekpunt van Ds. Ph. Jac. Hoedemaker: ‘God of mens, de Schepper of het schepsel, de eerste oorzaak of de tweede oorzaak…’ zocht hij naar de kernnotie van de Dordtse Leerregels. Waarbij de leer van de verkiezing niet als beperking, maar als enige mogelijkheid tot de zaligheid, uitloopt in de lof aan God. De uitgave van de meditatie en lezingen wil de herdenking van 500 jaar Reformatie en 400 jaar Dordtse Synode markeren, in het besef dat de Kerk in Genemuiden al een geschiedenis kent van zo’n 750 jaar. Daarom is naast de predikantenlijst (1593 – 1900) ook een zo volledig mogelijke lijst met priesters (1369 – 1575) opgenomen. Een oude bouwtekening (1883) en foto’s van de opgegraven fundamenten van het eerste kerkgebouw sluiten daar goed bij aan. Diverse portretten van belangrijke personen uit de Reformatie maken het tot een leerzaam geheel. Het boekje (58 blz., ISBN 9789082623321) met daarin de kerkgeschiedenis van Genemuiden vanaf de stichting van de Kerk in 1275 tot ongeveer 1630 is verkrijgbaar voor € 8,95. Heb u interesse, dan kunt u terecht bij de plaatselijke boekhandel of contact op nemen met G.J. Westhoff, 038-3857966 of https://westhoffboeken.jimdo.com/

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur