Dirk van Herxen fietsroute 3

 

Lees eerst de teksten bij route 1 en 2.

De nummers in de tekst zijn de nummers van de ANWB knooppunten.

Fietsroute 3 : Van Zwolle naar Wapenveld, en naar de IJssel.

U fietst nu de route van Dirk, en alle anderen uit het Fraterhuis Gregorius, toen ze op de vlucht moesten. Dirk koos ervoor om eerst naar Wapenveld te gaan.

U begint bij no. 16 in Zwolle vlakbij de IJssel, en gaat dan de brug over richting Hattem, (Hanzeboogbrug) no. 77 en no.94.

Via Hattem rijdt u richting Wapenveld, van no.58 naar no.60 en naar no.82 . Wanneer u bij Wapenveld aangekomen bent, bezoekt u dan het Vrieze’s Erfgoed en Molen de Vlijt (no.72 en no.19 ) aan de Grooteweg. Hier vindt u het Bezoekerscentrum met informatie over het Fraterhuis Hulsberg ( later klooster) waar Dirk van Herxen, met de anderen, naar toe gevlucht is. U kunt daar ook het Kloosterpad lopen, informatie vindt u bij het Bezoekerscentrum.

Vervolg de route richting no.67, no.86. no.92, no.66, no.31, no.32 en no.29. U bent inmiddels weer bij de IJssel aangekomen. U kunt terug naar Herxen, no. 12., maar ook uw eigen weg kiezen. Dirk van Herxen en de anderen uit het Fraterhuis zijn vanuit Wapenveld verder gevlucht naar Doesburg. In het Gelderse Land waren ze veilig.

 

De periode van ballingschap in Doesburg tussen 1426 – 1432.

 

Vanwege het conflict tussen het Bisdom Utrecht en het Oversticht over de benoeming van de nieuwe bisschop, moesten alle Moderne Devoten in het Overstichtse hun huis of klooster verlaten. De Devoten kozen nl. voor de bisschop voorgedragen door de Paus, Zweder van Culemborg, terwijl het Oversticht koos voor hun eigen kandidaat Rudolf van Diepholt. Salland weigerde de pauselijke kandidaat te erkennen.

 

Alle bewoners van het Fraterhuis Gregorius, o.l.v. Dirk van Herxen, kwamen via het Fraterhuis Hulsbergen in Wapenveld uiteindelijk in Doesburg terecht. Daar zijn ze zes jaar in ballingschap geweest, hebben een Fraterhuis en een school gesticht en zijn in 1432 weer terug gegaan naar Zwolle. Drie broeders bleven achter in Doesburg om het Fraterhuis en het Onderwijs aan arme scholieren verder uit te breiden.

 

Arme Fraterhuis Doesburg

 

Zo werd opnieuw een Devotiekwartier, met centraal daarin het Fraterhuis, gecopieerd in Doesburg. Omdat er ook twee Zusterhuizen van de Moderne Devotie waren in Doesburg, ontfermden de Fraters zich ook over de Zusters.

 

De reden dat de Moderne Devoten zich ook over de zorg voor de kwetsbaren ontfermden was vooral ook een praktische. Voor de devoten was de gemeenschap van groot belang, iedereen hoorde erbij, niemand mocht erbuiten vallen ! Ze waren sterk geinspireerd door de eerste christenen in het Bijbelboek Handelingen.

 

De overheid had de zorg zelf aan de kerk en particulier initiatief overgelaten( Gasthuizen)

 

Einde van het leven van Dirk van Herxen.

 

In al die 51 jaren in het Fraterhuis Gregorius was Dirk geweldig productief geweest.

 

Hij schreef muziek met tekst, o.a. lofzangen op de kuisheid, collatieboeken voor geestelijk onderricht, hervormde de lesinhoud van het Fraterhuis en vertaalde vele boeken uit het Latijn. Zijn hart lag bij de leken en de scholieren, zij hadden het onderwijs en de vorming het meeste nodig. Dirk ging eenvoudig gekleed ( zie voorkant) om zo zelf het goede voorbeeld te geven, in navolging van zijn Meester Geert Groote.

 

Met de Moderne Devotie heeft Dirk van Herxen gezorgd voor :

- Lokale ontwikkeling in Noord West Europa

- Aandacht voor de plaatselijke eigenheid

- Aansluiten bij de tijd en bij de samenleving op sociaal en religieus gebied

 

Toen Dirk in 1457 overleed was er groot verdriet onder alle Moderne Devoten en velen daarbuiten. Hij werd begraven in het graf van oud rector Gerard Scadde van Kalkar in Windesheim.

 

Grafsteen Dirk van Herxen in Windesheim, nu te zien in de Ned.Herv. Kerk van Windesheim. “ De Padre van de Moderne Devotie “.

 

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

 

      

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed

Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur