Dirk van Herxen fietsroute 2

Lees eerst de teksten bij route 1.

De nummers in de tekst zijn de nummers van de ANWB knooppunten.

Fietsroute 2 : Van Deventer naar Diepenveen, Wesepe, Wijhe, Windesheim naar Zwolle.

Van Deventer rijdt u vanaf no.55 richting Diepenveen no.66. U rijdt nu een groot deel, richting no.67, over verschillende landgoederen met veel bos. Tussen no. 67 en no.81 passeert u de Raalterweg. U gaat bij de Raalterweg niet verder naar no.81, maar volgt de Raalterweg richting het oosten. Wanneer u het fietspad aan de linkerkant blijft volgen komt u een bordje tegen met Abdij Sion, links af. Wanneer u bij Abdij Sion bent geweest (Abdij Sion heet nu Nieuw Sion, www.nieuwsion.nl), volgt u de Raalterweg naar Wesepe.

a 1 klKlooster Nieuw Sion

Vlak voor Wesepe gaat u naar links richting no.75. Van no.75 gaat u door het Sallandse landschap naar no.74 en no.41. Van no.41 rijdt u langs de Wetering richting Boerhaar en no.54. Van Boerhaar rijdt u richting Wijhe, no.61. U blijft daarbij de oostelijke kant van Wijhe volgen, om uit te komen bij de Wetering no.14.

De Wetering blijven volgen, om met een kleine boog, opnieuw bij de Wetering uit te

komen no.13. U rijdt nu richting no.10, langs de Erve Noertberghe(westkant).

De Wetering gaf de grens aan tussen de Erve Noerberghe en het land van de achterburen.

 

Bij no.10 kan u twee kanten op, richting Windesheim no.11, of gelijk richting Zwolle via no. 9, no.8 en no.20 bij de Sekdoornse Plas. Wij kiezen voor de route door Windesheim, omdat Windesheim een grote rol heeft gespeeld in het leven van Dirk van Herxen.

We nemen daarom het bruggetje over de Wetering richting Windesheim en rijden op het kerkje af van Windesheim. Dit Nederlands Hervormd kerkje was vroeger de brouwerij, met graanzolder, van het eerste grote mannenklooster van de Moderne Devotie.

a 2 w

Ned.Herv. Kerk Windesheim

Dirk van Herxen , van 1400 – 1405.

Toen Dirk klaar was met de Latijnse School en het Fraterhuis in Deventer had hij een groot verlangen om zich volledig aan de dienst van God te wijden. Zijn moeder Margarethe van Windesheim adviseerde Dirk om eerst wijze mensen om raad te vragen, en niet te snel te kiezen voor een klooster.

Margarethe van Windesheim was de zus van Meynold van Windesheim en van Wyte van Windesheim. Ze kwamen uit een vermogende familie van Windesheim, hadden directe contacten met de bisschop(Meynold werkte aan het hof van de bisschop), en waren door Margarethe’s huwelijk verbonden met de familie Noertberghe van Herxen.

Zowel Meynold als Wyte waren zeer direct betrokken bij de Fraterhuizen en Zusterhuizen van de Moderne Devotie in Zwolle.

Dirk ging op advies van zijn moeder naar het klooster in Windesheim om advies te vragen aan de prior Johannes Vos van Heusden, een directe leerling van Geert Groote. Johannes Vos dacht in dit gesprek ook aan het Fraterhuis Gregorius in Zwolle. Dit Fraterhuis was arm en kon wel wat van het vermogen van de Noertberghe familie gebruiken. Daarom stuurde prior Johannes Vos Dirk naar het Fraterhuis in Zwolle.

Zo ging Dirk het gesprek aan met de rector van het Fraterhuis Gregorius, Gerard Scadde van Kalkar. Deze was gelijk geraakt door het verlangen van Dirk naar de dienst aan God.

Ook zijn bescheidenheid en nederigheid waren opvallend, zeker gezien zijn jonge leeftijd.

Dirk besloot in 1405 in te treden in het Fraterhuis Gregorius.

a 3 rfz

Rijke Fraterhuis Gregorius in Zwolle

Vervolg Fietsroute 2 : Vanuit Windesheim naar Zwolle

De route vanuit Windesheim, no.11, gaat op weg naar no.19, langs de uiterwaarden en voor een deel over de dijk. Mooie vergezichten over de IJssel richting Wapenveld en Hasselt. Van no. 19 fietst u naar no.18, en dan kan u doorfietsen richting centrum. Aan de Koestraat en Praubstraat vindt u het Rijke Fraterhuis.

De periode van Dirk in het Fraterhuis, 1405 – 1457

De Broeders des Gemeene ( gemeenschappelijk) Leven stonden bij intrede hun eigen bezit af aan het Fraterhuis. Voor Dirk betekende dat nogal wat, hij was verknocht aan het land van Erve Noertberghe. In 1407 staat Dirk het land van Noertberghe af aan het Fraterhuis. Tegelijk had Dirk met het Fraterhuis het omliggende land gekocht. Hij wilde alles op alles zetten om Noertberghe toch tot een rendabel bedrijf te maken. Dirk stond bekend als vriendelijk, bescheiden, mild, vreedzaam maar ook zeer principieel. Hij was beroepsmatig een kopiist, boekbinder, verluchter, leraar en later adviseur en rector.

Broeders des Gemeene Levens aan het werk met copieeren en verluchtigen

De Broeders waren in de stad, naast hun beroepsmatige werk, bezig met Onderwijs, Zorg en Geestelijke Vorming. Ze droegen de zorg voor de scholieren in het Arme Fraterhuis en Rijke Ftaterhuis, en voor de priesters in opleiding . Ook waren een aantal priesters uit het Fraterhuis biechtvader en visitator voor de Zusterhuizen van de Moderne Devotie.

Dirk leerde snel en stond vanwege zijn kennis en goede zeden hoog in aanzien. Een jaar na zijn intrede werd hij in 1406 tot priester gewijd. Hij besprak veel met rector Gerard Scadde van Kalkar. Toen Gerard Scadde in 1409 overleed werd Dirk van Herxen gevraagd om Gerard Scadde als rector op te volgen. Dirk besloot, na een lange tijd van denken, gebed en gesprek , om rector te worden van het Fraterhuis Gregorius in Zwolle. Hij is het uiteindelijk 47 jaar geweest, de langst zittende ooit, en heeft het Fraterhuis in Zwolle tot grote bloei gebracht. Zwolle werd door alle andere Fraterhuizen in Nederland als het grote voorbeeld gezien.

Wandelroute Devotenkwartier, met daar middenin het Celekwartier.

Wanneer u van de Praubstraat weer terugloopt naar de Koestraat, daar linksaf gaat en gelijk weer links , treft u links het Refter ( Langhuis) voor de scholieren, daartegenover het eerste Gymnasium, en naast het Refter ook nog het Armen Fraterhuis. Bestemd voor de arme scholieren, met donaties van het Rijke Fraterhuis Gregorius.

Het Langhuis en Arme Fraterhuis

Veel Broeders uit het Fraterhuis waren betrokken bij het onderwijs aan de armen. De Moderne Devoten vonden dat iedereen recht had op onderwijs, zorg en ontwikkeling. Vandaar dat ze zich inspanden om zoveel mogelijk belangrijke boeken vanuit het Latijn te vertalen in het Middel Nederlands. Zo ontstond er een grote beweging vanuit het volk.

De eerste jaren van zijn rectorschap werkte Dirk van Herxen intensief samen met Johan Cele, de onderwijsrector van de Stad en nauw verbonden met de Moderne Devotie.

Het Fraterhuis Gregorius heeft meerdere Fraterhuizen in Nederland gesticht. In 1406 begonnen ze in Albergen, en vlak daarna in 1407 in Hulsbergen. Onder leiding van Dirk van Herxen werden Fraterhuizen in Den Bosch, Harderwijk, Doesburg en Groningen (Prinsen hof) gesticht. In Den Bosch werd zelfs op eigen verzoek het volledige Devotenkwartier gecopieerd, tot de naam van Gregorius aan toe.

 Meerdere Fraterhuizen stonden aan de wieg van onze Universiteiten ( Utr. Gr. Delft)

Vanaf 1409 was de vergaderplek van de Fraterhuizen, uit Nederland, niet meer in Deventer, maar in Zwolle. Zwolle ontwikkelde zich tot het meest invloedrijke Fraterhuis in de Lage Landen, daarom vond daar het colloquium (de samenspraak) plaats. Het gezag, de kennis en de wijsheid van Dirk van Herxen werd alom gewaardeerd en geaccepteerd.

Samen met de rector van Fraterhuis Hulsbergen in Wapenvelde, Martinus Schindel, heeft Dirk een brief geschreven om te bemiddelen in Gouda. Al eerder was Dirk naar Delft afgereisd om daar het dreigende conflict tussen het Fraterhuis van Delft en Gouda te beteugelen. Dirk bleef intussen veel schrijven, vooral voor de scholieren. Hij deed dat vooral in het Noord Oost Middel Nederlands, verwant aan het Nederduits. De ontwikkeling van de jeugd vond Dirk erg belangrijk.

 

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

Kempen

In Kempen werd Thomas a Kempis geboren.

Kempen ligt in Duitsland net over de grens bij Venlo.

Een aantal organisaties houdt het gedachtegoed van Thomas daar levendig.

 

Thomas Verein

De Thomas Vereniging beoogt de spirituele wijsheid, die eeuwenlang werd gewaardeerd, als immaterieel erfgoed te bewaren. Ze willen mensen kennis laten maken met het werk en ook met het leven van Thomas a Kempis, omdat ze daarin heel heilzame dingen voor ons hele leven in herkennen.

Ze willen u uitnodigen en nieuwsgierig maken naar een mystieke spiritualiteit die niet alleen talloze mensen over de hele wereld eeuwenlang heeft gevormd, maar die zelfs vandaag nog steeds ons innerlijke en uiterlijke leven kan verdiepen en vervullen!

https://www.thomas-verein.de

 

Thomas Stiftung Kiefer

In haar testament van 15 oktober 1966, en naar de wens van haar overleden echtgenoot, heeft Christine Kiefer de  stichting opgericht, waarin delen van haar fortuin zouden moeten vloeien.

Het doel van de stichting:

Bouw en onderhoud van een herdenkingsplaats voor Thomas a Kempis in Kempen.

Bevordering van onderzoek naar het leven en werk van Thomas a Kempis en de verspreiding van zijn werk.

Implementatie en promotie van evenementen gerelateerd aan het levenswerk van Thomas a Kempis.

Steun voor het behoud van de traditionele jaarlijkse St. Maarten tocht door de schoolkinderen uit Kempen.

https://www.thomas-stiftung-kiefer.de

 

Thomas Archiv

Oprichting en doelstelling.

Het archief werd in 1987 opgericht door drie sponsors, de Propsteipfarre St. Mariae Geburt, de stad Kempen en de Thomas Foundation Heinrich en Christine Kiefer als een civielrechtelijke onderneming.

Sinds 1989 heeft het een plek op de begane grond van het Kramermuseum in Kempen (Kulturforum Franziskanerkloster).

Het ziet zichzelf als een documentatie- en onderzoekscentrum voor het leven, werk en invloed van de in Kempen geboren Thomas a Kempis (Thomas Hemerken von Kempen (1379/80 - 1471)), een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de moderne Devotie (Devotio Moderna).

Op het gebied van van service:

Het is een contactpunt over het leven en werk van Thomas a Kempis

Op het gebied van onderzoek:

Het tracht het onderzoek naar het leven en werk van Thomas von Kempen te bevorden.

Op het gebied van public relation:

Het presenteert haar verzameling werken in de vorm van tentoonstellingen en andere projecten.

https://www.thomas-archiv.de