Dirk van Herxen fietsroute 1

 De nummers in de tekst zijn de nummers van de ANWB knooppunten.

Herxen

 

Een inleiding

Herxen is een buurtschap tussen Wijhe en Zwolle, en maakt onderdeel uit van de gemeente Olst-Wijhe. Deze fietsroute is een tweede in de serie van de Devoten Fietsroutes in en rond Overijssel. Veel Moderne Devoten hebben grote invloed gehad op de ontwikkeling van ons land, toch zijn ze maar bij weinig mensen bekend. Aan de hand van een fietsroute volgt u elke keer het leven van een Moderne Devoot. Dit keer is dat Dirk van Herxen. Dirk van Herxen ( 1381 – 1457) wordt wel de Padre(vader) van de Moderne Devotie genoemd. Hij is geboren in Herxen op de Noertberghe Hoeve, later omgedoopt tot de Noordenberg Hoeve. Dirk heeft waarschijnlijk de route Herxen Deventer, en de route Herxen Zwolle, heel vaak afgelegd.

We beginnen daarom met de fietsroute in Herxen, en maken gebruik van het Fietsnetwerk. Omdat de fietsroute in het teken staat van het leven van Dirk van Herxen, wordt het landschap niet uitgebreid beschreven. Daarvoor zijn er wel andere routes.

Fietsroute 1 : Van Herxen naar Deventer

De start in Herxen is bij no.12 , Herxen ligt net achter de rivierdijk. U rijdt richting het zuiden, naar no.21. Vervolgens gaat u op weg naar Wijhe, naar no. 32. In de zomer is deze route goed te doen, in de winter kan het fietspad nog wel eens onder water staan.

In Wijhe aangekomen gaat u van no.32 naar 29 en 30. U fietst nu richting de Duursche Waarden, een van de eerste gebieden waar het plan voor “ Ruimte voor de rivier “, werd uitgewerkt. In het Bezoekerscentrum Duursche Waarden vindt u alle informatie over dit gebied. Van no.30 rijdt u naar 49, u bent dan inmiddels bij de Duursche Waarden en rijdt richting de rivier de IJssel, Fortmond, no.38.

Van Fortmond rijdt u opnieuw richting het zuiden naar no.59 en naar 56 in Olst. Van no.56 rijdt u onder de dijk langs richting Deventer en no.72, u passeert hier de IJssellinie. Van no.72 rijdt u naar no. 69, no. 67, no. 66 en no.65 . U komt daarbij door Diepenveen, en het is de moeite waarde om in het centrum even bij de PKN Kerk langs te gaan. Dit was vroeger de kapel van het Vrouwenklooster van de Koorzusters van de Moderne Devotie.

2018-fr1-1Het vrouwenklooster(O.L.V. en Agnes), van de Moderne Devotie in Diepenveen, was het eerste vrouwenklooster van deze beweging. Het klooster werd in 1400 gesticht en in 1570 verwoest. De kapel bleef voor een deel nog bewaard en is later gerestaureerd.Van no.65 rijdt u naar Deventer, naar no. 64 en no.24 ( centrum vlakbij Latijnse School)

 

 

De eerste jaren in het leven van Dirk van Herxen.

Dirk van Herxen werd in 1381 in Herxen geboren op de Noertberghe Hoeve. Dit was een zeer omvangrijk landbouwbedrijf. Zijn ouders waren Herman Noertberghe en Margarethe van Windesheim. De ouders van Dirk waren niet alleen zeer vermogend, ze waren ook zeer gelovig, vooral zijn moeder Margarethe. Door hun contacten met de parochie in Deventer waren ze al snel op de hoogte van het gedachtengoed van Geert Groote, de stichter van de hervormingsbeweging van de Moderne Devotie. Zijn nieuwe ideeën voor een meer persoonlijk geloof, met een sterke maatschappelijke inzet voor de kwetsbaren, en gericht op het hele volk, sprak de ouders van Dirk erg aan.

 

Aan tafel zal de Moderne Devotie zeker te sprake zijn gekomen. Toen Dirk als 12 jarige naar de Stadsschool (Latijnse School) moest, kozen zijn ouders vanzelfsprekend voor Deventer. Daar kwam hij onder de vleugels van Florens Radewijns, verbonden met het Fraterhuis van Florens Radewijns. Ongetwijfeld heeft Dirk daar ook Thomas van Kempen ontmoet, die net een jaar eerder op de Latijnse School was begonnen.

2018-frt-1-2Ingang Latijnse School Deventer met Erasmus

 

Naast de uren op de Latijnse School kreeg Dirk ook geestelijke-, persoonlijke-, sociale- en muzikale vorming. Dit gebeurde vanuit het Broederhuis van Florens Radewijns. Op de Latijnse School leerde Dirk belangrijke geschriften in het Latijn vertalen naar het Middel Nederlands ( verwant aan het Nederduits). Hij zal een belangrijke schrijver worden binnen de beweging van de Moderne Devotie.

Dirk werd erg geïnspireerd door Bernardus van Clairvaux, waar het persoonlijk geloof een belangrijke rol kreeg in het kloosterleven, vanuit een basis van bid en werk. De Trappisten van Abdij Sion leefden eveneens vanuit het gedachtengoed van Bernardus van Clairvaux.

 

Boek : Leken trekken tot Gods Woord – Lydeke van Beek

Mijn dank gaat uit naar de Historische Vereniging Wijhe en naar Jan Heideman die ons naar de geboorteplek heeft gebracht van Dirk van Herxen.

 

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

Kempen

In Kempen werd Thomas a Kempis geboren.

Kempen ligt in Duitsland net over de grens bij Venlo.

Een aantal organisaties houdt het gedachtegoed van Thomas daar levendig.

 

Thomas Verein

De Thomas Vereniging beoogt de spirituele wijsheid, die eeuwenlang werd gewaardeerd, als immaterieel erfgoed te bewaren. Ze willen mensen kennis laten maken met het werk en ook met het leven van Thomas a Kempis, omdat ze daarin heel heilzame dingen voor ons hele leven in herkennen.

Ze willen u uitnodigen en nieuwsgierig maken naar een mystieke spiritualiteit die niet alleen talloze mensen over de hele wereld eeuwenlang heeft gevormd, maar die zelfs vandaag nog steeds ons innerlijke en uiterlijke leven kan verdiepen en vervullen!

https://www.thomas-verein.de

 

Thomas Stiftung Kiefer

In haar testament van 15 oktober 1966, en naar de wens van haar overleden echtgenoot, heeft Christine Kiefer de  stichting opgericht, waarin delen van haar fortuin zouden moeten vloeien.

Het doel van de stichting:

Bouw en onderhoud van een herdenkingsplaats voor Thomas a Kempis in Kempen.

Bevordering van onderzoek naar het leven en werk van Thomas a Kempis en de verspreiding van zijn werk.

Implementatie en promotie van evenementen gerelateerd aan het levenswerk van Thomas a Kempis.

Steun voor het behoud van de traditionele jaarlijkse St. Maarten tocht door de schoolkinderen uit Kempen.

https://www.thomas-stiftung-kiefer.de

 

Thomas Archiv

Oprichting en doelstelling.

Het archief werd in 1987 opgericht door drie sponsors, de Propsteipfarre St. Mariae Geburt, de stad Kempen en de Thomas Foundation Heinrich en Christine Kiefer als een civielrechtelijke onderneming.

Sinds 1989 heeft het een plek op de begane grond van het Kramermuseum in Kempen (Kulturforum Franziskanerkloster).

Het ziet zichzelf als een documentatie- en onderzoekscentrum voor het leven, werk en invloed van de in Kempen geboren Thomas a Kempis (Thomas Hemerken von Kempen (1379/80 - 1471)), een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de moderne Devotie (Devotio Moderna).

Op het gebied van van service:

Het is een contactpunt over het leven en werk van Thomas a Kempis

Op het gebied van onderzoek:

Het tracht het onderzoek naar het leven en werk van Thomas von Kempen te bevorden.

Op het gebied van public relation:

Het presenteert haar verzameling werken in de vorm van tentoonstellingen en andere projecten.

https://www.thomas-archiv.de