Dirk van Herxen fietsroute

Als Rector heeft hij het onderwijs en het geloofsgesprek naar de mensen toe gebracht. Op zondag kreeg hij, vanaf 1418, toestemming van het Stadsbestuur en de Bisschop, om burgers en scholieren uit te nodigen voor persoonlijke-geloofs- en sociale vorming. Dat gebeurde in de stad vaak door middel van Collatiegesprekken, waarbij het de ene keer ging over ethiek en deugden, de andere keer over de gemeenschap. Gesprekken zonder oordeel, zonder discussie, maar gericht op het delen en het vormen van elkaar.

Vanuit de Fraterhuizen, en Latijnse Scholen, zijn diverse Universiteiten ontstaan. Zwolle was met het Fraterhuis Gregorius het voorbeeld in Nederland. Dirk van Herxen was daarin de drijvende motor en een veel geraadpleegde Moderne Devoot in het hele land, en ook in Duitsland. Net als Thomas a Kempis en Geert Groote verdient Dirk van Herxen de erkenning die hem toekomt. ( fietsroute op www.thomasakempiszwolle.nl , en op de site van : www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl

2018-herxen-2

Foto : Burgemeester Ton Strien van de gemeente Olst-Wijhe ( waar Herxen onder valt) heeft de fietsroute, samen met bestuursleden van de Historische Vereniging Wijhe, in ontvangst genomen van Mink de Vries, de samensteller van de fietsroute.

 

 

Info : M. de Vries, 06-28987955

De Route is een tweede in een serie van twaalf rond Moderne Devoten in Overijssel

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
ING 09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur