Devotenbuurt Dalfsen rondleiding

Zie ook verslag van rondleinding:

https://www.dalfsennet.nl/nieuws/353268/rondgeleid-door-thomas-a-kempis-2.html

Aankondiging van rondleiding:

Vijf jaar geleden is Thomas a Kempis (alias Mink de Vries verkleed als Thomas a Kempis, Mink de Vries van de Moderne Devotie en Thomas a Kempis Stichting) ook op bezoek geweest in de Devotenbuurt, om daar bij de Kloosterhof het verhaal te vertellen van het bijzondere klooster Mariënhof. Mariënhof was sterk verbonden met het klooster Windesheim.

De rondleiding start om 19.00 uur bij het begin van de Thomas a Kempislaan ( bij de plattegrond) en gaat dan richting Camferbeekstraat en Agnietenhof. Van Agnietenhof naar Geert Grootestraat, Devotenhof, Van Kempenhof, van Ommenhof, van Linghenhof, Geert Grootestraat, Stickerstraat, Kloosterhof-Mariënhof en Westerhof.

Iedereen kan deelnemen aan bij deze rondleiding.

Bij elke straat, en bij elk hofje, vertelt Thomas  het verhaal over die persoon. Alle verhalen bij elkaar worden tijdens de rondleiding uitgedeeld. 

Afscheid Agnieten

Om 20.30 uur is de rondleiding afgelopen.  Thomas vertrekt rond 20.30 uur naar Nieuwleusen, waar afscheid wordt genomen bij het Agnietencollege. Als bewoner van de Agnietenberg en naamgever van de school, mag Thomas daar niet ontbreken.

zie ook:

 https://www.dalfsennet.nl/nieuws/352883/rondleiding-thomas-a-kempis-door-devotenbuurt.html

Devotenbuurt straatnamen, wie waren dat

In het bestemmingsplan Polhaar-Oost werden bij besluiten in 1970 en 1971 een groot aantal wegen en hofjes van namen voorzien. Voor Polhaar-Oost werd gekozen voor een Devotenbuurt en een Schoutenbuurt. De namen van de Devotenbuurt hebben te maken met het erve Westerhof en het klooster Mariënhof( ook wel Mariëngaard genoemd)

In deze tijd, 2018, is er weinig bekend over de herkomst van de namen en de hofjes. Vandaar dat Thomas van Kempen nog eens terugkomt om uit te leggen waar al die namen vandaan komen. Deze tekst is daar een samenvatting van.

Thomas a Kempislaan

Thomas van Kempen ( 1380 – 1471), heeft bijna zijn hele leven doorgebracht op de Agnietenberg bij Zwolle. Daar heeft hij het wereldbekende boek “ De Navolging van Christus “ geschreven. Het meest vertaalde boek van een schrijver ter wereld. Thomas heeft het klooster Mariënhof in Dalfsen net niet meegemaakt. Hij was toen nog te jong. Thomas overleed in 1471 op de Agnietenberg. De reliekschrijn met Thomas is te vinden in de Basiliek de Peperbus, O.L.V. ten Hemelvaart in Zwolle.

Agnietenhof

De Agnietenhof is genoemd naar de Agnietenberg. Toen de eerste kapel op 23 juni 1395, gewijd werd aan Sint Agnes en Maria, veranderde de naam van Nemelerberg geleidelijk in Agnietenberg. Door het hele land zijn er scholen, kerken en kloosters naar Sint Agnes genoemd. Agnes was een 13 jarig meisje die stierf als martelares. Ze staat voor kuisheid en onschuld, en wordt vaak met

een lam afgebeeld. Kuisheid(zuiverheid) maakt deel uit van de drie geloften voor kloosterlingen. Gehoorzaamheid en armoede zijn de andere twee.

Geert Groote straat

Geert Grote ( 1340 – 1384), een zoon van schepenen uit Deventer, is de stichter van de hervormingsbeweging de Moderne Devotie. Geert Grote wilde met zijn mededevoten kerk en samenleving hervormen. De beweging groeide snel en binnen 100 jaar was de Moderne Devotie in heel Noord West Europa te vinden. In Overijssel was de Moderne Devotie in 16 plaatsen aanwezig.

Devotenhof

Devoten waren aanhangers van de Moderne Devotie, tot de dag van vandaag in Nederland, Duitsland, België en Engeland te vinden.

Van Kempenhof

Johannes van Kempen, de oudere broer van Thomas, was de eerste prior van het klooster op de Agnietenberg. Hij was betrokken, vanuit Windesheim, bij de verhuizing van Dalfsen naar de Agnietenberg.

Van Ommenhof

Johannes van Ommen ( 1350 – 1420) was een groot en trouw aanhanger van Geert Grote en de Moderne Devotie. Hij was de eerste rector van het Fraterhuis in Zwolle en later van het Fraterhuis op de Agnietenberg. Hij was blind maar zeer wijs en inspirerend. Sint Jansklooster is door hem gesticht.

Van Linghenhof

Egbertus van Lingen, tijdgenoot van Johannes en ook uit Ommen afkomstig. Behoorde tot de eerste ingewijde priesters in het klooster Mariënhof.

Kloosterhof, Mariënhof en Westerhof

Op 18 januari 1398 kregen de broeders toestemming om zich op erve Westerhof te vestigen. De grond werd door edelman Egbert Mulert uit Hasselt geschonken aan de Devoten. Het Klooster werd gewijd aan Maria, en vanwege het groen kreeg het Klooster van Dalfsen de naam Mariënhof. Op 14 september 1398 vertrokken de broeders en priesters naar de Agnietenberg. Het Stadsbestuur van Zwolle had alsnog toestemming gegeven aan de Augustijner Koorheren om zich op hun favoriete Agnietenberg te vestigen.

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

Kempen

In Kempen werd Thomas a Kempis geboren.

Kempen ligt in Duitsland net over de grens bij Venlo.

Een aantal organisaties houdt het gedachtegoed van Thomas daar levendig.

 

Thomas Verein

De Thomas Vereniging beoogt de spirituele wijsheid, die eeuwenlang werd gewaardeerd, als immaterieel erfgoed te bewaren. Ze willen mensen kennis laten maken met het werk en ook met het leven van Thomas a Kempis, omdat ze daarin heel heilzame dingen voor ons hele leven in herkennen.

Ze willen u uitnodigen en nieuwsgierig maken naar een mystieke spiritualiteit die niet alleen talloze mensen over de hele wereld eeuwenlang heeft gevormd, maar die zelfs vandaag nog steeds ons innerlijke en uiterlijke leven kan verdiepen en vervullen!

https://www.thomas-verein.de

 

Thomas Stiftung Kiefer

In haar testament van 15 oktober 1966, en naar de wens van haar overleden echtgenoot, heeft Christine Kiefer de  stichting opgericht, waarin delen van haar fortuin zouden moeten vloeien.

Het doel van de stichting:

Bouw en onderhoud van een herdenkingsplaats voor Thomas a Kempis in Kempen.

Bevordering van onderzoek naar het leven en werk van Thomas a Kempis en de verspreiding van zijn werk.

Implementatie en promotie van evenementen gerelateerd aan het levenswerk van Thomas a Kempis.

Steun voor het behoud van de traditionele jaarlijkse St. Maarten tocht door de schoolkinderen uit Kempen.

https://www.thomas-stiftung-kiefer.de

 

Thomas Archiv

Oprichting en doelstelling.

Het archief werd in 1987 opgericht door drie sponsors, de Propsteipfarre St. Mariae Geburt, de stad Kempen en de Thomas Foundation Heinrich en Christine Kiefer als een civielrechtelijke onderneming.

Sinds 1989 heeft het een plek op de begane grond van het Kramermuseum in Kempen (Kulturforum Franziskanerkloster).

Het ziet zichzelf als een documentatie- en onderzoekscentrum voor het leven, werk en invloed van de in Kempen geboren Thomas a Kempis (Thomas Hemerken von Kempen (1379/80 - 1471)), een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de moderne Devotie (Devotio Moderna).

Op het gebied van van service:

Het is een contactpunt over het leven en werk van Thomas a Kempis

Op het gebied van onderzoek:

Het tracht het onderzoek naar het leven en werk van Thomas von Kempen te bevorden.

Op het gebied van public relation:

Het presenteert haar verzameling werken in de vorm van tentoonstellingen en andere projecten.

https://www.thomas-archiv.de