Agenda Geert Grote Huis Deventer

 

Contact
Het Geert Groote Huis kunt u vinden op het volgende adres:
Lamme van Dieseplein 4
7411 LX Deventer

Telefoonnummer: 0570 85 89 99
E-mailadres: info@geertgrootehuis.nl

 

Van 1 april tot en met 31 oktober:
woensdag tot en met zaterdag: van 11.00 uur tot 17.00 uur
zondag: van 13.00 uur tot 17.00 uur

Geert Groote (1340 - 1384) is de belangrijkste Deventenaar uit de geschiedenis. Tot ver buiten onze landsgrenzen is hij bekend als grondlegger van de ‘Moderne Devotie´. Deze vernieuwingsbeweging stond voor een persoonlijke beleving van het geloof en een eenvoudig en oprecht leven. 

Tot op de dag van vandaag inspireren de ideeën van Geert Groote. Op de fundamenten van de eerste kapel van de Broeders van het Gemene Leven, gelegen aan het Lamme van Dieseplein, is daarom het Geert Groote Huis gebouwd en vertellen we zijn verhaal. Hoe hij tot zijn inzichten kwam, waarom hij kritiek had op de kerk en de samenleving en waarom zijn gedachtegoed nog altijd actueel is.

Laat u meenemen naar de tijd waarin de broeders en de zusters van het Gemene Leven samenleefden. Verken met behulp van Virtual Reality het Lamme van Dieseplein waar de volgelingen van Geert Groote ooit samenleefden. Met een Occulus Rift op uw neus gaat u terug naar het begin van de 16e eeuw.

Wat kunt u zien in het Geert Groote Huis?
De inrichting van het Geert Groote Huis is ingedeeld in 3 thema´s:
1. Afkeer: In het café gedeelte ziet u een mobile waaraan afbeeldingen hangen die de 7 deugden en ondeugden uitbeelden, zoals hebzucht, gierigheid etc. 
2. Ommekeer: In de achterzaal wordt het leven van Geert Groote verteld. Wat vooral veel aandacht krijgt is het feit dat hij na een vrij losbandige jeugd, na een periode van ziekte, tot inkeer komt. Hij besluit zijn leven om te gooien en zich te wijden aan eenvoud en naastenliefde. De levensloop van Geert Groote wordt getoond in 6 kabinetten met teksten en afbeeldingen die iets vertellen over de tijd waarin Geert Groote leefde maar waarin ook parallellen getrokken worden met kwesties die nu spelen.
3. Inkeer: De fraaie gewelven in de kelder van het Geert Groote huis vormen een rustpunt binnen de expositie. Laat hier de tijd even vertragen, neem afstand van de hectiek van alledag en ga zitten in één van de kloostercellen. Een moment van rust nodigt misschien wel uit tot nieuwe inzichten of misschien is er wel een ommekeer te vinden in uw eigen levensloop die verwant is aan die van Geert Groote ?

Uw bezoek
Laat u gastvrij onthalen in het Geert Groote Huis door één van onze vrijwilligers. U bent vrij om op eigen gelegenheid het huis te ontdekken, maar u kunt ook altijd bij ons terecht met uw vragen en met uw wens om een toelichting. 

Kenniscentrum Geert Groote
We beschikken over een ruime hoeveelheid literatuur betreffende Geert Groote en de Moderne Devotie. Deze kan ter plekke worden ingezien aan één van de tafels in onze bovenzaal.

Café
Ons café biedt u de ruimte voor een kopje koffie of thee of voor een glas frisdrank.

Winkel
In onze winkel zijn interessante artikelen te koop, zoals boeken en souvenirs.

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur