Religieus Erfgoed Amersfoort

De gids is geschreven door Jacques Koekkoek, samen met Gerard Raven. Als stadsgids van het Gilde Amersfoort is Jacques Koekkoek goed op de hoogte van de (historische) religieuze gebouwen in de binnenstad en dat geldt ook voor Gerard Raven, conservator van Museum Flehite. De wandelgids voert langs maar liefst 24 plekken met een religieuze achtergrond, variërend van de St. Joriskerk, tot de joodse begraafplaats en de lutherse kerk. Ruime aandacht wordt besteed aan de invloed van de Moderne Devotie in Amersfoort. Vrijwel alle middeleeuwse kloosters, kapellen e.d. in Amersfoort zijn onder invloed van de Moderne Devotie ontstaan. Zo ook het St. Pietersgasthuis dat omstreeks 1391 werd gesticht. Achter het gasthuis kwam eind 14e eeuw het fraterhuis tot stand, een van de eerste fraterhuizen buiten Deventer. Belangrijke devoten als Floris Radewijns en Gerard Zerbolt van Zutphen hebben in 1398 hun toevlucht gezocht tot dit fraterhuis, toen in Deventer de pest heerste.
De wandeling kan uiteraard zelfstandig gelopen worden, maar ook onder leiding van een gids van het Gilde Amersfoort. Aanmelden via www.gildeamersfoort.nl
Het boekje kost 9,95 euro en is verkrijgbaar bij de boekhandels in Amersfoort.

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

 

 

U kunt ons steunen, eenmalig door een gift over maken naar rekening NL09 INGB 0002 4457.13 t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle. U kunt ook vriend worden, maak dan 20 euro met in de omschrijving Uw e-mail adres.

      

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed

Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur