Moderne Devotie in Nederland

Sint Janscentrum 
Papenhulst 4
5211 LC ’s-Hertogenbosch

Presentatie en organisatie:
Katholieke Vereniging voor Oecumene en Actuele Moderne Devotie Beweging Nederland.

http://www.oecumene.nl/kalender/agenda/109-moderne-devotie-in-nederland

Programma Inloop vanaf 14.30 u.

• Welkom door Geert van Dartel (KVO)

• Presentatie door Mink de Vries (Actuele Moderne Devotie Beweging) van zijn driejarige reis langs 173 plaatsen in Nederland, verbonden met de Moderne Devotie.

• Inleiding door ds. Klaas van der Kamp, secretaris Raad van Kerken Nederland. • Reactie van diverse Moderne Devotie deskundigen.

• Reactie van vertegenwoordiger van de overheid • Reacties en vragen vanuit de zaal.

Stelling: “De Reformatie is een nawee van de Moderne Devotie“

 

Sprekers die middag zullen zijn, naast de in de uitnodiging genoemde namen ;
 
- Hoogleraar prof. dr. John Choi uit Zuid Korea
- Mgr.  Dr. Gerard de Korte
- Dr. Charles Caspers Radboud Universiteit en Titus Brandsma Instituut

 

 

Moderne Devotie in Nederland

De Moderne Devotie was een geestelijke beweging binnen de Katholieke Kerk die opkwam aan het einde van de 14e eeuw. De beweging van geestelijken en leken stond voor een vernieuwing van het gemeenschapsleven en is te zien als een hervormingsbeweging van kerk en samenleving. De grondlegger van de beweging was Geert Grote (1340-1384). Dankzij het werk ‘De navolging van Christus’ van Thomas a Kempis (1380-1472) heeft de beweging het geestelijk leven in Europa sterk beïnvloed.

Mink de Vries heeft een meerjarig onderzoek gedaan naar sporen van de Moderne Devotie in Nederland. Op 18 december a.s. zal hij de resultaten van dit onderzoek presenteren.

Ds. Klaas van der Kamp is algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. Hij zal een inleiding houden over de betekenis van de Moderne Devotie voor kerk en samenleving in onze tijd.

Daarna is er gelegenheid voor vragen, gesprek en debat over een stelling.

 

 

 

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur