Moderne Devotie in Studentencafé

Zwolle, juli 2017

Het Ontmoetingshuis Moderne Devotie gaat na de zomer uitbreiden. Afgelopen februari is het Ontmoetingshuis gestart in de Grote Kerk met gemeenschapsmaaltijden en gespreksavonden rond thema’s vanuit het wereldbekende boek de Navolging van Christus van Thomas a Kempis. Het doel is vooral om mensen in aanraking te brengen met de Moderne Devotie en haar gedachtengoed en om een doorvertaling te maken naar de tijd van nu.

De maaltijden voor die avonden werden goed, eenvoudig en lekker, verzorgd door de keuken van Het Vliegend Paard. Zo is er een relatie gegroeid tussen Het Vliegend Paard en het Ontmoetingshuis Moderne Devotie. Vanuit die samenwerking is het idee ontstaan om ook gespreksavonden, gemeenschapsmaaltijden en korte vieringen in het Vliegend Paard te laten plaatsvinden. Naast de gemeenschapsmaaltijden, lezingen en vieringen in de Grote Kerk.

De eerste avond in het Vliegend Paard start 19 september.

Lezingen rond Moderne Devotie vinden dan vooral in de Grote Kerk plaats, gekoppeld aan het Academiehuis Grote Kerk Zwolle. Met thema’s zoals overgave, rust, onderscheiden van goed en kwaad hoopt het Ontmoetingshuis ook studenten te trekken. De Moderne Devotie beoogt ook om juist de verschillende leeftijdsgroepen met elkaar in gesprek te brengen, omdat ze veel van elkaar kunnen leren.

In 2018 hoopt het Ontmoetingshuis Moderne Devotie in te kunnen trekken in de Theodorakapel bij de Nieuwe Haven. Ze zijn daar nu nog bezig met nieuwbouw en verbouwingen. Voor informatie: info@ontmoetingshuismodernedevotie.nl / tel. 06-28987955

Per 17 juli 2017 is onze website in de lucht. Daar vindt u meer informatie en ook kunt u zich via de website opgeven voor deze ontmoetingsavonden. www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

 

      

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed

Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur