Unieke ontdekking in Achlum

De Actuele Moderne Devotie beweging heeft tijdens haar tocht door Friesland, de afgelopen dagen, een unieke ontdekking gedaan. In Achlum blijkt namelijk nog een kloosterkerk te staan, verbonden met een school uit de 2e helft van de 16e eeuw.

Al eerder diezelfde eeuw waren de Moderne Devoten, van het hervormingsgezinde klooster van Ludingakerke, in Achlum neergestreken. Deze Moderne Devoten waren verbonden met het Augustijner Kapittel van Windesheim, het Moederklooster van de Moderne Devotie. Een van de speerpunten van de Moderne Devoten was het onderwijs, ontwikkeling van jong talent. Nergens in Noord Nederland is nog een Moderne Devote kloosterkerk te vinden waar een school mee verbonden was ! Uniek voor Achlum, maar zeker ook uniek voor Nederland, haar geschiedenis en de Moderne Devotie. Daar waar Erasmus, Luther en Thomas a Kempis gevormd zijn door het onderwijs van de Moderne Devoten.

Liever blik in plaats van deze unieke kostbare school

Nu staat de oude school al een tijd leeg en heeft de gemeente besloten om het te gaan slopen. Waarschijnlijk niet beseffend wat voor kostbare schat Achlum en de gemeente Franekeradeel in handen heeft. Een bijzonder kostbaar dorpsgezicht zal moeten gaan verdwijnen voor een parkeerplaats. Zei Bill Clinton niet op diezelfde plek dat we een manier moeten vinden om onze toekomst, maar ook onze geschiedenis, te delen ? Solidariteit en zorg, individueel belang gekoppeld aan algemeen belang, vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid en aanspreekbaarheid, waren belangrijke punten op de agenda van Achlum( www.deagendavanachlum.nl) in 2011. Het lijkt nu alsof de gemeente Franekeradeel die agenda vergeten is en dat ze de keuze voor blik i.p.v. kostbaar goud aan de komende generaties weet uit te leggen. Wanneer de school eenmaal gesloopt is, is er geen weg meer terug. Dan zal het unieke dorpsgezicht van Achlum, cultuur historisch en belangrijke trekpleister, voor een groot deel verdwenen zijn.

De Moderne Devotie Beweging doet daarom een oproep naar gemeente Franekeradeel, Achlum en Achmea.

Info ; M. de Vries Actuele Moderne Devotie Beweging 06-28987955

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aan de Raad van Bestuur van Achmea, aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur Mr. W. van Duin.

Van Actuele Moderne Devotiebeweging

Zwolle

Onderwerp : Sloop Middeleeuwse School Achlum

Datum : 11 april 2017

Geachte Raad van Bestuur, geachte Bestuursvoorzitter

In mei 2011 tekenden vele nationale en internationale gasten de Agenda van Achlum. Achlum een belangrijke plaats voor Achmea, maar ook voor de Moderne Devotie. Samen met Ludingakerke zorgden de kloosters voor inpoldering, dijken en kanalen aanleg in een grote omgeving rond Franeker en Harlingen. Individueel belang gekoppeld aan algemeen belang vanuit een gemeenschapsdenken, met ruimte voor persoonlijke verantwoordelijkheid.

De Moderne Devotie is een hervormingsbeweging uit de Middeleeuwen binnen de Katholieke Kerk, die een heel groot deel van Noord West Europa in tweehonderd jaar, in positieve zin, beïnvloed heeft. De bakermat van deze beweging vinden we in de IJsselstreek tussen Deventer en Zwolle.

Achlum is een unieke plek binnen de geschiedenis van Nederland en van de Moderne Devotie vanwege de Middeleeuwse School die er nog staat. Een school die door de Moderne Devoten is opgebouwd. Nergens in Nederland is deze combinatie van kloosterkerk, kloosterschool en kloosterboerderij te vinden.

Toch wil de gemeente Franekeradeel deze Middeleeuwse School slopen voor parkeerplaatsen.

Vandaar dat wij u vragen om op te komen voor deze gezamenlijk gedragen unieke plek. Wat zal het mooi zijn wanneer we samen iets met deze Middeleeuwse School kunnen doen vanuit de coöperatieve gedachte ( zie ook het bericht in de bijlage). Juist het unieke dorpsgezicht is voor Achlum, en de gemeente, een sterk punt waar ze zich mee kan onderscheiden. Het

weer zichtbaar maken van de eigen identiteit geeft een gemeente, maar ook Achmea, extra kracht en uitstraling. Tevens biedt de Moderne Devotie een spiegel voor de veranderingen in de huidige tijd.

De gemeente Franekeradeel omvat verschillende gemeentes waar de Moderne Devotie een grote rol heeft gespeeld. Zo hebben de Augustijner kloosters, sterk hervormd door Moderne Devoten, van Ludingakerke en Achlum, grote invloed gehad op de omgeving. In Franeker zelf bepaalden de Kruisheren een groot deel van het leven in de stad. Daarnaast stond er in Tzummarum een vrouwenklooster van de Moderne Devotie en in Witmarsum bepaalden Augustijner Heremieten weer het straatbeeld. Allen waren sterk hervormd door de Moderne Devotie, met haar moederklooster in Windesheim bij Zwolle. (zie bijlage Moderne Devotie plaatsen)

Hoogachtend,

In afwachting van uw reactie,

hartelijke groeten,

namens de Actuele Moderne Devotiebeweging

Mink de Vries

Tichelmeesterlaan 73

8014 LM Zwolle

06-28987955

 

Oude schoolgebouw

Reeds in de r.k tijd had Achlum een school. Pier Schoelmeister staat er in de oude kerkrekeningen, dat was in de 2e helft van de 16e eeuw, de tijd van de Moderne Devotie in Achlum. Na de kloostertijd was de kerk eigenares van school en schoolhuis, ook toen het onderwijs een zaak werk van de burgerlijke overheid en het onderwijs neutraal werd. In 1832 is er een stuk opgemaakt, waar de schoolmeester aan moest voldoen,  dat gaat over beloning, kosterswerkzaamheden, het gebruik van school, schoolhuis en tuin, luiden van de klokken, het verzorgen van het uurwerk, de werkzaamheden voor de kerkenraad en kerkvoogdij, de zorg voor de verwarming en verlichting, de orde op straat etc etc. In 1818 is de oude school helemaal opgeknapt, in 1845 werd een geheel nieuwe school met onderwijzerswoning gebouwd. In 1885 werd het een christelijke school, er waren ongeveer 60 leerlingen. In 1911 is er een nieuwe school gebouwd aan de Hitzummerweg. (bron 6e deel; de historie gaat door het eigen dorp 1956 van dhr Algra)

Het schoolgebouw werd toen omgebouwd als verenigingsgebouw. De koster woonde aan de oostkant en beheerde het gebouw.  In 2004 is het dorpshuis "de Singel" geopend. De activiteiten die tot die tijd in het verenigingsgebouw werden gehouden, zijn toen overgegaan naar het dorpshuis. De koster woonde er nog een aantal jaren, sinds 3 jaar staat het gebouw leeg.

Nu is er een aanvraag gedaan om het gebouw te slopen en er een parkeerterrein van te maken. De gemeente heeft hier toestemming voor gegeven. 

Afbeeldingsresultaat voor Achlum

Het Fjouwerkant is het weiland, het voormalige kloosterterrein, met daarachter de oude school, de kerk en de Kloosterboerderij. 

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

 

      

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed

Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur