Driedaagse Thomas a Kempis Friesland

Persbericht Actuele Moderne Devotie

Driedaagse Thomas a Kempis Friesland

Vrijdag 7 april, zaterdag 8 april en zondag 9 april reist Thomas a Kempis, met fiets en trein, langs alle Moderne Devotie plaatsen in Friesland. De tocht begint in Stavoren waar Moderne Devote zusters leefden en de Benedictijnen sterk werden hervormd door de Moderne Devotie. Die hervormingen hebben zich over heel Friesland verspreid. De laatste keer dat Thomas a Kempis op bezoek was in Ludingakerke, heeft hij met zijn broeders drie jaar lang, van 1429- 1432, de hervormingen geweldig gestimuleerd.

Na Stavoren volgt Workum, Bolsward, Tirns, Sneek, Idzega en IJlst. Bolward heeft zelfs een museum van een Moderne Devoot, de Karmeliet Titus Brandsma. Menno Simons van Witmarsum is eveneens sterk beïnvloed door de Moderne Devotie. Thomas a Kempis verblijft de eerste nacht in het Stay Okay te Heeg, soberheid is nog steeds zijn levensmotto.

Zaterdag begint in Harlingen bij Achlum, Lidlum en Ludingakerke. Vervolgens naar Tzummarum en Franeker, waar Thomas de estafetteoverdracht bijwoont rond het Reformatiejaar 500 in de St. Martinuskerk. Tussen Franeker en Leeuwarden bezoekt Thomas nog Anjum en Berlikum, de enige plek van de Broeders van het Gemene Leven. In Leeuwarden leefden de Zusters van het Gemene Leven. De reis zaterdag eindigt in Burgum waar een heel groot dubbelklooster stond van de Moderne Devotie. Thomas hoopt daar pelgrims te ontmoeten en op zondagochtend een viering van de PKN bij te wonen. Hij verblijft in Burgum die nacht. Zondag gaat de reis via Garijp en Buitenpost naar Akkrum, Aalsum, Haskerdijken en Heerenveen.

Thomas a Kempis hoopt met deze Moderne Devotie reis een stuk identiteit bloot te leggen van Friesland. Mink de Vries hoopt meer over zijn roots in Franeker en omgeving( de Vries – Rollema – Wever) te weten te komen.

Voor meer info ; Mink de Vries, 06-28987955

 

Vrijdag 7 april

Leeuwarden Stavoren trein 11.01 – 11.55 uur Stavoren

Workum aankomst 12.20 uur

Workum – Bolsward fietsend 14.00 uur aankomst Bolsward

Bezoek Franciscuskerk/basiliek en Titus Brandsma Museum

Bolsward - Tirns , Cultuurhoeve aankomst 15.30 uur

Tirns – Sneek Aankomst Sneek 16.30 uur Bezoek zorginstellingen

Sneek - Idzega – IJlst - Heeg, Aankomst Heeg 20.00 Stay Okay

Zaterdag 8 april

Heeg – Sneek – Leeuwarden – Harlingen aankomst 11.00 uur

Achlum – Ludingakerke met fiets richting Franeker 13.00 uur

Bezoek 13.00 uur Estafette overdracht Reformatiejaar PKN St. Martinuskerk

Bezoek Academie Kruisherenklooster 14.00 uur

Vertrek naar Dronrijp, Anjum en Berlikum 15.00 uur

Aankomst in Leeuwarden 18.00 uur, Sint Annaklooster bezoeken, Begijnestraat

Vertrek naar Bergum, aankomst rond 20.00 uur

Zondag 9 april

Deelnemen aan viering PKN Burgum

Gesprek na afloop

Vertrek naar Garijp 12.00 uur

Terug naar Hardergarijp en dan via Leeuwarden naar Akkrum

Bezoek Akkrum, Aalsum en Haskerdijken tussen 14.00 uur en 16.00 uur

Bereikbaarheid ; via 06-28987955.

De tijden zijn naar schatting, het is nooit precies te zeggen wat er onderweg gebeurt en wie je tegenkomt.

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

Kempen

In Kempen werd Thomas a Kempis geboren.

Kempen ligt in Duitsland net over de grens bij Venlo.

Een aantal organisaties houdt het gedachtegoed van Thomas daar levendig.

 

Thomas Verein

De Thomas Vereniging beoogt de spirituele wijsheid, die eeuwenlang werd gewaardeerd, als immaterieel erfgoed te bewaren. Ze willen mensen kennis laten maken met het werk en ook met het leven van Thomas a Kempis, omdat ze daarin heel heilzame dingen voor ons hele leven in herkennen.

Ze willen u uitnodigen en nieuwsgierig maken naar een mystieke spiritualiteit die niet alleen talloze mensen over de hele wereld eeuwenlang heeft gevormd, maar die zelfs vandaag nog steeds ons innerlijke en uiterlijke leven kan verdiepen en vervullen!

https://www.thomas-verein.de

 

Thomas Stiftung Kiefer

In haar testament van 15 oktober 1966, en naar de wens van haar overleden echtgenoot, heeft Christine Kiefer de  stichting opgericht, waarin delen van haar fortuin zouden moeten vloeien.

Het doel van de stichting:

Bouw en onderhoud van een herdenkingsplaats voor Thomas a Kempis in Kempen.

Bevordering van onderzoek naar het leven en werk van Thomas a Kempis en de verspreiding van zijn werk.

Implementatie en promotie van evenementen gerelateerd aan het levenswerk van Thomas a Kempis.

Steun voor het behoud van de traditionele jaarlijkse St. Maarten tocht door de schoolkinderen uit Kempen.

https://www.thomas-stiftung-kiefer.de

 

Thomas Archiv

Oprichting en doelstelling.

Het archief werd in 1987 opgericht door drie sponsors, de Propsteipfarre St. Mariae Geburt, de stad Kempen en de Thomas Foundation Heinrich en Christine Kiefer als een civielrechtelijke onderneming.

Sinds 1989 heeft het een plek op de begane grond van het Kramermuseum in Kempen (Kulturforum Franziskanerkloster).

Het ziet zichzelf als een documentatie- en onderzoekscentrum voor het leven, werk en invloed van de in Kempen geboren Thomas a Kempis (Thomas Hemerken von Kempen (1379/80 - 1471)), een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de moderne Devotie (Devotio Moderna).

Op het gebied van van service:

Het is een contactpunt over het leven en werk van Thomas a Kempis

Op het gebied van onderzoek:

Het tracht het onderzoek naar het leven en werk van Thomas von Kempen te bevorden.

Op het gebied van public relation:

Het presenteert haar verzameling werken in de vorm van tentoonstellingen en andere projecten.

https://www.thomas-archiv.de