Driedaagse Thomas a Kempis Friesland

Persbericht Actuele Moderne Devotie

Driedaagse Thomas a Kempis Friesland

Vrijdag 7 april, zaterdag 8 april en zondag 9 april reist Thomas a Kempis, met fiets en trein, langs alle Moderne Devotie plaatsen in Friesland. De tocht begint in Stavoren waar Moderne Devote zusters leefden en de Benedictijnen sterk werden hervormd door de Moderne Devotie. Die hervormingen hebben zich over heel Friesland verspreid. De laatste keer dat Thomas a Kempis op bezoek was in Ludingakerke, heeft hij met zijn broeders drie jaar lang, van 1429- 1432, de hervormingen geweldig gestimuleerd.

Na Stavoren volgt Workum, Bolsward, Tirns, Sneek, Idzega en IJlst. Bolward heeft zelfs een museum van een Moderne Devoot, de Karmeliet Titus Brandsma. Menno Simons van Witmarsum is eveneens sterk beïnvloed door de Moderne Devotie. Thomas a Kempis verblijft de eerste nacht in het Stay Okay te Heeg, soberheid is nog steeds zijn levensmotto.

Zaterdag begint in Harlingen bij Achlum, Lidlum en Ludingakerke. Vervolgens naar Tzummarum en Franeker, waar Thomas de estafetteoverdracht bijwoont rond het Reformatiejaar 500 in de St. Martinuskerk. Tussen Franeker en Leeuwarden bezoekt Thomas nog Anjum en Berlikum, de enige plek van de Broeders van het Gemene Leven. In Leeuwarden leefden de Zusters van het Gemene Leven. De reis zaterdag eindigt in Burgum waar een heel groot dubbelklooster stond van de Moderne Devotie. Thomas hoopt daar pelgrims te ontmoeten en op zondagochtend een viering van de PKN bij te wonen. Hij verblijft in Burgum die nacht. Zondag gaat de reis via Garijp en Buitenpost naar Akkrum, Aalsum, Haskerdijken en Heerenveen.

Thomas a Kempis hoopt met deze Moderne Devotie reis een stuk identiteit bloot te leggen van Friesland. Mink de Vries hoopt meer over zijn roots in Franeker en omgeving( de Vries – Rollema – Wever) te weten te komen.

Voor meer info ; Mink de Vries, 06-28987955

 

Vrijdag 7 april

Leeuwarden Stavoren trein 11.01 – 11.55 uur Stavoren

Workum aankomst 12.20 uur

Workum – Bolsward fietsend 14.00 uur aankomst Bolsward

Bezoek Franciscuskerk/basiliek en Titus Brandsma Museum

Bolsward - Tirns , Cultuurhoeve aankomst 15.30 uur

Tirns – Sneek Aankomst Sneek 16.30 uur Bezoek zorginstellingen

Sneek - Idzega – IJlst - Heeg, Aankomst Heeg 20.00 Stay Okay

Zaterdag 8 april

Heeg – Sneek – Leeuwarden – Harlingen aankomst 11.00 uur

Achlum – Ludingakerke met fiets richting Franeker 13.00 uur

Bezoek 13.00 uur Estafette overdracht Reformatiejaar PKN St. Martinuskerk

Bezoek Academie Kruisherenklooster 14.00 uur

Vertrek naar Dronrijp, Anjum en Berlikum 15.00 uur

Aankomst in Leeuwarden 18.00 uur, Sint Annaklooster bezoeken, Begijnestraat

Vertrek naar Bergum, aankomst rond 20.00 uur

Zondag 9 april

Deelnemen aan viering PKN Burgum

Gesprek na afloop

Vertrek naar Garijp 12.00 uur

Terug naar Hardergarijp en dan via Leeuwarden naar Akkrum

Bezoek Akkrum, Aalsum en Haskerdijken tussen 14.00 uur en 16.00 uur

Bereikbaarheid ; via 06-28987955.

De tijden zijn naar schatting, het is nooit precies te zeggen wat er onderweg gebeurt en wie je tegenkomt.

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

 

      

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed

Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur