Nieuwe uitgave Navolging voor directeur HCO

Op 8 februari heeft Jacques Koekkoek een exemplaar van zijn nieuwe vertaling van de Navolging van Thomas a Kempis aangeboden aan Arie Slob, directeur HCO (Historisch Centrum Overijssel). Zie bijlage. Nu het Stedelijk Museum Zwolle lijkt op te gaan in het HCO, maakte Jacques Koekkoek gebruik van de gelegenheid om te pleiten voor een meer permanente tentoonstelling van de prachtige middeleeuwse handschriften van het HCO en de Moderne Devotie in het algemeen. Arie Slob lijkt meer te voelen voor wisselexposities. Bovendien zijn de handschriften digitaal te bezichtigen, aldus Arie Slob. Jacques Koekkoek hoopt desondanks dat de Moderne Devotie, als belangrijk onderdeel van het Verhaal van Zwolle, toch structureel onder de aandacht van het museumpubliek kan worden gebracht.

 =====================

 

De "Navolging van Christus" is in bijna alle talen vertaald (meestal meerdere keren) en is na de Bijbel het meest gelezen christelijk boek. Het boek is geschreven in Zwolle (Bergklooster). Er wordt aangenomen dat er meer dan 3000 edities zijn. In de franse taal zijn bijvoorbeeld meer dan 900 edities bekend. In het Britisch Museum worden meer dan 1000 edities bewaard.

======================

Deze nieuwe uitgave is door het echtpaar Koekkoek vertaald uit de oorspronkelijke latijnse uitgave in het hedendaags nederlands.

Tekst van Bol.com

Het boek 'De navolging van Christus' van de middeleeuwse monnik Thomas a Kempisis door christenen van alle plaatsen als lijfboek omarmd. Dit boek van bijbelse, oud-christelijke en middeleeuwse wijsheid is in duizenden uitgaven gedrukt en in allerlei talen vertaald. Al meer dan vijf eeuwen lang heeft het de weg naar miljoenen lezers gevonden, die de vele honderden raadgevingen vaak levenslang hebben herlezen en overwogen.

Het boek was enkele jaren niet meer leverbaar en verschijnt nu in een nieuwe vertaling van Jacques Koekkoek. Volgens Gerard De Korte, bisschop van Den Bosch, 'brengt Thomas a Kempis ons bij het hart van het evangelie: de liefde voor Jezus, eenvoud en onderlinge gemeenschap'.

Recensie(s)

Weer een nieuwe vertaling van de 'Navolging van Christus' (1441) van Thomas a Kempis (circa 1380-1471). Het is een middeleeuws spiritueel werk, met als kenmerk de herhaalde persoonlijke overdenking van vooral Bijbelse, Christocentrische teksten. Als zodanig behoort het tot de wereldliteratuur betreffende christelijke spiritualiteit, een soort 'mindfulness' met de authentieke traditie als duidelijke bron. Nationaal en internationaal zijn er reeds vele vertalingen en vele uitgaven. Nu door een psychotherapeut en zijn vrouw. Hij beheerst geen middeleeuws Latijn (NRC, 4-4-2015), maar ondergaat de hedendaagse aandacht voor meditatie in de psychotherapie. De kennis van het Latijn komt van zijn vrouw. De inleiding brengt ons verder, maar alléén op basis van Nederlandstalige secundaire studies; de aandacht is internationaal veel groter! Uit de inleiding spreekt ook een meer exclusief Nederlands-protestantse achtergrond: nadruk op de laat-middeleeuwse Christocentrische mystiek van het late Nominalisme, dat álles verwacht van God. Verder geen aandacht voor de vroege middeleeuwse Neoplatoonse traditie in de mystiek, met name van Pseudo-Dionysius. Met dit in gedachten, een verzorgde uitgave voor een breed publiek met spirituele interesse.

Mede naar gegevens van John van Wieringen

Ook in Brazilie is bijvoorbeeld ook pas een nieuwe uitgave van de Navolging uitgekomen. Deze uitgave is vertaald door bevrijdingstheoloog Leonardo Boff in het portugees, zie:  http://thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/thomas-a-kempis/2014-thomas-en-bn-en-bwb/532-2017-jan-lb.html

 

 

 

Contact

 

Secretariaat: 

Zuiderpad  31
8355 CC Giethoorn
Tel: 0521 36 24 52

Email: stuur een e-mail naar het secretariaat 

Rekeningnummer:
NL09INGB0002445713  t.n.v. Stichting Thomas a Kempis, Zwolle

De Stichting Thomas a Kempis is in het bezit van een ANBI-verklaring.

citaat 4 tak

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

Nieuwe boeken  
september 2019 
 

Meditaties bij de Navolging van Christus

aaa med

 
 
 
 
 
 
 
 
zie:

Nieuw boek van Jacques Koekkoek met moderne bewerking van:

Meditaties bij de Navolging van Christus

door Thomas a Kempis

met teksten uit zijn overige werk

zie:https://www.thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/literatuur/738-2019-sept-lieteratuur.html 

 

oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed


Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

(afbeelding Rana Berends)

 

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

Kempen

In Kempen werd Thomas a Kempis geboren.

Kempen ligt in Duitsland net over de grens bij Venlo.

Een aantal organisaties houdt het gedachtegoed van Thomas daar levendig.

 

Thomas Verein

De Thomas Vereniging beoogt de spirituele wijsheid, die eeuwenlang werd gewaardeerd, als immaterieel erfgoed te bewaren. Ze willen mensen kennis laten maken met het werk en ook met het leven van Thomas a Kempis, omdat ze daarin heel heilzame dingen voor ons hele leven in herkennen.

Ze willen u uitnodigen en nieuwsgierig maken naar een mystieke spiritualiteit die niet alleen talloze mensen over de hele wereld eeuwenlang heeft gevormd, maar die zelfs vandaag nog steeds ons innerlijke en uiterlijke leven kan verdiepen en vervullen!

https://www.thomas-verein.de

 

Thomas Stiftung Kiefer

In haar testament van 15 oktober 1966, en naar de wens van haar overleden echtgenoot, heeft Christine Kiefer de  stichting opgericht, waarin delen van haar fortuin zouden moeten vloeien.

Het doel van de stichting:

Bouw en onderhoud van een herdenkingsplaats voor Thomas a Kempis in Kempen.

Bevordering van onderzoek naar het leven en werk van Thomas a Kempis en de verspreiding van zijn werk.

Implementatie en promotie van evenementen gerelateerd aan het levenswerk van Thomas a Kempis.

Steun voor het behoud van de traditionele jaarlijkse St. Maarten tocht door de schoolkinderen uit Kempen.

https://www.thomas-stiftung-kiefer.de

 

Thomas Archiv

Oprichting en doelstelling.

Het archief werd in 1987 opgericht door drie sponsors, de Propsteipfarre St. Mariae Geburt, de stad Kempen en de Thomas Foundation Heinrich en Christine Kiefer als een civielrechtelijke onderneming.

Sinds 1989 heeft het een plek op de begane grond van het Kramermuseum in Kempen (Kulturforum Franziskanerkloster).

Het ziet zichzelf als een documentatie- en onderzoekscentrum voor het leven, werk en invloed van de in Kempen geboren Thomas a Kempis (Thomas Hemerken von Kempen (1379/80 - 1471)), een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de moderne Devotie (Devotio Moderna).

Op het gebied van van service:

Het is een contactpunt over het leven en werk van Thomas a Kempis

Op het gebied van onderzoek:

Het tracht het onderzoek naar het leven en werk van Thomas von Kempen te bevorden.

Op het gebied van public relation:

Het presenteert haar verzameling werken in de vorm van tentoonstellingen en andere projecten.

https://www.thomas-archiv.de