Ontmoetingshuis voor Moderne Devotie

Afbeeldingsresultaat voor ontmoetingshuis moderneBegin 2017 gaat de nieuwe (PKN) pioniersplek ‘Ontmoetingshuis voor Moderne Devotie’ van start. In dit ontmoetingshuis staat de actualiteit van de Moderne Devotie centraal. Het huis biedt ruimte voor ontmoeting, verdieping en viering in de geest van deze spirituele beweging. Op zeven dinsdagavonden komen we bijeen rond een maaltijd en een kerntekst uit de Navolging van Christus de Zwolse mysticus Thomas a Kempis. We sluiten de reeks af met een devotiewandeling en lunch op zaterdag 3 juni.

Deelnamekosten: 7,50 euro per bijeenkomst

Meer info: hanstissink@kpnmail.nl

 

data thema

1e avond 14 feb 2017 Wat is Moderne Devotie?

Moderne Devotie is een geestelijke hervormingsbeweging die in de 14e eeuw ontstond in Deventer en Zwolle. De Zwolse kloosterling Thomas a Kempis werd de belangrijkste vertolker van deze nieuwe spiritualiteit. Wat zijn de typische kenmerken van deze Moderne Devotie? En wat kun je er anno 2017 mee?

2e avond 28 feb Christus navolgen, wat en hoe?

De monnik Thomas a Kempis schreef in het klooster op de Agnietenberg zijn beroemde werk ‘De navolging van Christus’. Dit boek is na de Bijbel het meest gelezen en verkochte boek ter wereld. Ook nu nog. Wat betekende voor Thomas deze navolging? En hoe kijk jij hiertegen aan?

3e avond 14 maart Zorg voor je ziel

Moderne Devotie gaat over innerlijke vernieuwing. Zorg voor je ziel. Aandacht voor jouw spirituele zoektocht. Welke adviezen biedt Thomas a Kempis? En wat valt er nu nog van te leren?

4e avond 28 maart Deemoed

Deemoed is een kernwaarde voor de Moderne Devoten. In onze tijd vallen juist hoogmoed en de waan van de dag nogal eens op. Deemoed klinkt slap. Hoe kun je die deemoed dan opvatten? En zit er voor ons een uitdaging in? Hoe?

5e avond 11 april Meditatie

Mediteren is hot vandaag. Maar in kloosters zijn monniken er al eeuwenlang mee bezig. Ook Thomas a Kempis geeft tips voor de meditatie. Welke? En werken ze vandaag dan nog?

6e avond 2 mei Gebed

Moderne Devotie wil de mens tot een nieuwe gebedshouding brengen. Wat is bidden in de ogen van Thomas a Kempis? En waar kan het gebed vandaag goed voor zijn?

7e avond 16 mei Gemeenschapsleven en liefde

Moderne Devotie heeft alles te maken met leven in gemeenschap. Samen de liefde van God genieten en delen. Liefde voor de Eeuwige staat niet los van liefde voor de naaste. Hoe kijkt Thomas aan tegen deze zogeheten ‘Minne’? En wat kun je er nu mee?

zaterdag 3 juni Devotiewandeling

In het centrum van Zwolle zijn nog stille getuigen van de Moderne Devotie te vinden. Plekken waar de broeders en zusters van het ‘gemene leven’ woonden en werkten. We sluiten de reeks ontmoetingen af met een wandeling langs deze plaatsen. En we staan er met aandacht bij stil. Moderne Devotie ten voeten uit… Deze speciale wandeling sluiten we af met een lunch.

 

Moderne Devotie

is NEDERLANDS IMMATERIEEL  ERFGOED 

 

      

Nieuwe boeken  
 
oktober 2018
 
 
 
De laat-middeleeuwse Moderne Devotie (veertiende-vijftiende eeuw) staat equivalent aan vernieuwing van het geestelijk leven in de Lage Landen aan de vooravond van de Reformatie en aan de drie latere ontwikkelingen die daaruit zijn voortgekomen: het protestantisme, het humanisme en de zestiende-eeuwse binnenkerkelijke hervorming binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
 
 
 
december 2018
 

Bij KokBoekencentrum is de Dialoog met novicen1 van Thomas Kempis uitgekomen, vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vertaling van dit werk verschijnt.

 

 

Prof. dr. Frits van Oostrom en de  Moderne Devotie  

25 jaar jublileum St.Thak cor 003

Frits van Oostrum en Mariska  van Beusichem

foto Bert Pierik

Prof. dr. Frits van Oostrom pleit met betrekking tot de Moderne Devotie voor een tot de verbeelding sprekend onderzoeksproject, met Europese uitstraling. En nog meer is hij voor plaatsing van de Moderne Devotie op de  de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed

Voor zijn lezing en zijn stevige conclusies (blz. 12)  Klik hier

 

Citaat van Thomas a Kempis:

Probeer geduldig andermans gebreken te verdragen; je bent zelf ook niet volmaakt, en anderen moeten met jouw tekortkomingen leven.

 

Thomas a Kempis video Windesheim Honours College

 https://youtu.be/PkVBGpM4c30

 

Navolging van Christus als luister boek:

https://librivox.org/de-navolging-van-christus-by-thomas-a-kempis/

 

 

Op de weg naar de eregalerij van het Rijksmuseum met o.a. de
Nachtwacht van Rembrandt, het Melkmeisje en Gezicht op Delft van
Vermeer, is een glas-in-loodraam waarop Thomas a Kempis is
afgebeeld. In het voorportaal van de eregalerij staat hij prominent
naast Plato in gebrandschilderd glas. Zijn boekje ‘De Imitatio’ houd hij
geopend in zijn rechterhand, met zijn linkerhand wijst hij naar boven.

 

 

 

Glossy 'THOMAS'

Thomas rood

Ter ere van het 25-jarig jubileum heeft de stichting een glossy uitgebracht, getiteld 'THOMAS'.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bijv. bij BOL.COM.

Lees hier meer over Glossy THOMAS

Moderne Devotie, trefzekerheid ten opzichte van het gewone, juistheid in ons oordelen en correctheid in ons gedrag

(uit teksten van Emile Gemmeke, 0.Carm.)

RAPIARIUM

 

1994 Rapiarium nr 20 allerlaatste

Bijna 20 jaar oud, maar nog net zo actueel

als de 'Navolging'.

Zie rubriek Thomas >> Literatuur